Education

Prof.dr. F.M. Dieleman (1942.2005)

Op 11 april 2005 is prof.dr. Frans Dieleman geheel onverwacht overleden. Hij was, na een glanzende carriÈre aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Utrecht, nog maar een jaar verbonden aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management als hoogleraar methoden en technieken systeeminnovatie ruimtelijke ontwikkeling.

Hij verrichtte zijn onderzoeksactiviteiten binnen het Onderzoeksinstituut OTB. In de korte periode waarin hij aan de TU Delft verbonden was, heeft hij door zijn grote deskundigheid en beminnelijk optreden bij velen een diepe indruk achtergelaten.

Frans Dieleman was een nationaal en internationaal gerespecteerd toponderzoeker op het terrein van de geografische wetenschappen, vooral op het gebied van de urbane geografie en de geografie van het wonen. Hij was op het terrein van de ruimtelijke wetenschappen wereldwijd een van de meest productieve onderzoekers.

Na zijn doctoraalexamen aan de Vrije Universiteit (cum laude) in 1967, promoveerde hij in 1978 aan deze universiteit. De periode 1967-1968 bracht hij in het kader van het Whitbeck Fellowship door aan de Universiteit van Wisconsin (Madison).

Van 1978 tot 1981 was hij hoogleraar methoden en technieken geografisch onderzoek aan de Vrije Universiteit. In 1981 werd Frans Dieleman hoogleraar stedelijke en rurale geografie aan de Universiteit van Utrecht en dat bleef hij tot 2003, toen hij de overstap naar de TU Delft maakte.

Frans Dieleman heeft een grote rol gespeeld in het opzetten en verdiepen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden. In de periode 1986-1993 was hij lid (en sinds 1989 voorzitter) van de Programmacommissie Stedelijke Netwerken. Met financiële steun van het directoraat-generaal wetenschapsbeleid bundelden de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft (met name het Onderzoeksinstituut OTB) hun krachten in het stedelijk onderzoek.

Frans Dieleman stond ook aan de wieg van de landelijke KNAW-erkende onderzoekschool Netherlands Graduate School for Housing and Urban Research (Nethur). Hij was van deze onderzoekschool de eerste wetenschappelijke directeur (1994-1998). In deze periode was hij ook lid van de coördinatiecommissie van het European Network for Housing Research (ENHR). Van 1999 tot 2002 was hij directeur van het Urban Research Centre Utrecht (URU). In het recente verleden (1998-2004) was hij lid van het NWO-gebiedsbestuur maatschappijwetenschappen.

Bij het Onderzoeksinstituut OTB speelde hij een belangrijke rol in het Delft Centre for Sustainable Urban Areas en het BSIK-project ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’. Hij was betrokken bij de introductie van het vierde toepassingsdomein in de bacheloropleiding technische bestuurskunde en de masteropleiding systems engineering, policy analysis and management (Sepam).

Wij hadden hoge verwachtingen van de toekomstige inbreng van Frans Dieleman in het onderzoek op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling en het begeleiden van promovendi waarin hij een belangrijke rol vervulde. De TU Delft en de internationale wereld van ruimtelijke wetenschappers verliezen een uiterst capabele, gezaghebbende onderzoeker die een meester was in het smeden van samenwerkingsverbanden.

Prof.dr. Peter Boelhouwer en prof.dr.ir. Hugo Priemus, wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB en decaan faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Op 11 april 2005 is prof.dr. Frans Dieleman geheel onverwacht overleden. Hij was, na een glanzende carriÈre aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Utrecht, nog maar een jaar verbonden aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management als hoogleraar methoden en technieken systeeminnovatie ruimtelijke ontwikkeling. Hij verrichtte zijn onderzoeksactiviteiten binnen het Onderzoeksinstituut OTB. In de korte periode waarin hij aan de TU Delft verbonden was, heeft hij door zijn grote deskundigheid en beminnelijk optreden bij velen een diepe indruk achtergelaten.

Frans Dieleman was een nationaal en internationaal gerespecteerd toponderzoeker op het terrein van de geografische wetenschappen, vooral op het gebied van de urbane geografie en de geografie van het wonen. Hij was op het terrein van de ruimtelijke wetenschappen wereldwijd een van de meest productieve onderzoekers.

Na zijn doctoraalexamen aan de Vrije Universiteit (cum laude) in 1967, promoveerde hij in 1978 aan deze universiteit. De periode 1967-1968 bracht hij in het kader van het Whitbeck Fellowship door aan de Universiteit van Wisconsin (Madison).

Van 1978 tot 1981 was hij hoogleraar methoden en technieken geografisch onderzoek aan de Vrije Universiteit. In 1981 werd Frans Dieleman hoogleraar stedelijke en rurale geografie aan de Universiteit van Utrecht en dat bleef hij tot 2003, toen hij de overstap naar de TU Delft maakte.

Frans Dieleman heeft een grote rol gespeeld in het opzetten en verdiepen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden. In de periode 1986-1993 was hij lid (en sinds 1989 voorzitter) van de Programmacommissie Stedelijke Netwerken. Met financiële steun van het directoraat-generaal wetenschapsbeleid bundelden de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft (met name het Onderzoeksinstituut OTB) hun krachten in het stedelijk onderzoek.

Frans Dieleman stond ook aan de wieg van de landelijke KNAW-erkende onderzoekschool Netherlands Graduate School for Housing and Urban Research (Nethur). Hij was van deze onderzoekschool de eerste wetenschappelijke directeur (1994-1998). In deze periode was hij ook lid van de coördinatiecommissie van het European Network for Housing Research (ENHR). Van 1999 tot 2002 was hij directeur van het Urban Research Centre Utrecht (URU). In het recente verleden (1998-2004) was hij lid van het NWO-gebiedsbestuur maatschappijwetenschappen.

Bij het Onderzoeksinstituut OTB speelde hij een belangrijke rol in het Delft Centre for Sustainable Urban Areas en het BSIK-project ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’. Hij was betrokken bij de introductie van het vierde toepassingsdomein in de bacheloropleiding technische bestuurskunde en de masteropleiding systems engineering, policy analysis and management (Sepam).

Wij hadden hoge verwachtingen van de toekomstige inbreng van Frans Dieleman in het onderzoek op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling en het begeleiden van promovendi waarin hij een belangrijke rol vervulde. De TU Delft en de internationale wereld van ruimtelijke wetenschappers verliezen een uiterst capabele, gezaghebbende onderzoeker die een meester was in het smeden van samenwerkingsverbanden.

Prof.dr. Peter Boelhouwer en prof.dr.ir. Hugo Priemus, wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB en decaan faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.