Education

Proefproject met aio’s loopt niet naar behoren

Het proefproject om werkloze aio’s in het midden- en kleinbedrijf aan een baan te helpen, loopt niet naar behoren. Op korte termijn wordt met de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs bekeken welke maatregelen genomen moeten worden.

br />
De pilot is begin dit jaar aan de TU opgezet om aio’s van zes faculteiten die nu wachtgeld ontvangen, aan het werk te krijgen in de metaal- en elektrobranche van het midden- en kleinbedrijf (MKB). De uitvoering om de eerste tien gepromoveerden te plaatsen is in handen van Randstad en het Innovatie Centra Netwerk Nederland (ICNN). Hoewel het volgens de deelnemende partijen niet aan animo ontbreekt, is er tot nu toe nog geen aio geplaatst.

Volgens een TU-woordvoerder zijn de partijen over en weer nogal ‘huiverig’. Binnen het MKB zou een verstoord beeld bestaan van aio’s als hooggeleerden, terwijl deze laatsten het MKB nog te vaak identificeren met de bakker om de hoek. De tegenvallende resultaten dwingen de TU en de ministeries nu tot beraad.

De bedoeling is dat de onderzoekers in eerste instantie voor een jaar aan de slag gaan bij het MKB. Gedurende het eerste half jaar werken zij met behoud van wachtgeld, terwijl het bedrijf de tweede helft betaalt. Op die manier worden werkloze aio’s aan een baan geholpen en kunnen de wachtgelden aan de universiteiten worden teruggebracht. Deze maatregel zou bijdragen aan de overdracht van kennis aan het midden- en kleinbedrijf, wat de regering als een belangrijke doelstelling ziet.

Of deze heroverweging gevolgen heeft voor het nog te initiëren project met Universitaire (Hoofd-)Docenten in het MKB, is nog onduidelijk. (L.d.V.)

Het proefproject om werkloze aio’s in het midden- en kleinbedrijf aan een baan te helpen, loopt niet naar behoren. Op korte termijn wordt met de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs bekeken welke maatregelen genomen moeten worden.

De pilot is begin dit jaar aan de TU opgezet om aio’s van zes faculteiten die nu wachtgeld ontvangen, aan het werk te krijgen in de metaal- en elektrobranche van het midden- en kleinbedrijf (MKB). De uitvoering om de eerste tien gepromoveerden te plaatsen is in handen van Randstad en het Innovatie Centra Netwerk Nederland (ICNN). Hoewel het volgens de deelnemende partijen niet aan animo ontbreekt, is er tot nu toe nog geen aio geplaatst.

Volgens een TU-woordvoerder zijn de partijen over en weer nogal ‘huiverig’. Binnen het MKB zou een verstoord beeld bestaan van aio’s als hooggeleerden, terwijl deze laatsten het MKB nog te vaak identificeren met de bakker om de hoek. De tegenvallende resultaten dwingen de TU en de ministeries nu tot beraad.

De bedoeling is dat de onderzoekers in eerste instantie voor een jaar aan de slag gaan bij het MKB. Gedurende het eerste half jaar werken zij met behoud van wachtgeld, terwijl het bedrijf de tweede helft betaalt. Op die manier worden werkloze aio’s aan een baan geholpen en kunnen de wachtgelden aan de universiteiten worden teruggebracht. Deze maatregel zou bijdragen aan de overdracht van kennis aan het midden- en kleinbedrijf, wat de regering als een belangrijke doelstelling ziet.

Of deze heroverweging gevolgen heeft voor het nog te initiëren project met Universitaire (Hoofd-)Docenten in het MKB, is nog onduidelijk. (L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.