Opinion

‘Prijs sportkaart niet meer concurrerend’

De sportkaart van het TU-sportcentrum wordt te duur, vinden Zofia Brinkman Dzwig en Ellen Verbakel, beide medewerkers van de TU Delft Library.


Met  verbazing las ik, dat de  nieuwe sportkaart voor medewerkers in 2012 420 euro gaat kosten.


Vorig jaar was de prijs iets van 320 euro en het jaar daarvoor 220 euro. Deze prijsstijging is zeker niet in verhouding tot de inflatie en ook  niet tot de jaarlijkse salarisverhoging (als die er nog is) van de gemiddelde TU Delft medewerker. Je zou denken dat de TU graag in de gezondheid van zijn medewerkers investeert. Want dat is nog altijd goedkoper dan de kosten van ziekteverzuim.


De prijzen bij het Sportcentrum moeten commercieel worden. Nee, ik wil niet als compensatie fitnessen op de machines. Dat wil ik ook niet verplicht betalen.


Ik behoor tot het, steeds kleiner worden, groepje medewerkers die al minstens 20 jaar een sportkaart hebben en trouw elke week naar de groepslessen gaan. Zo langzaam ben ik al een soort curiosum midden in de verkeerde doelgroep (studenten). Want geen enkele medewerker, die nog de  Zumbales laat in de avond wil bezoeken en betalen. Maar Zumba is leuk en daarom hou ik het vol.


De nieuwe prijs van de sportkaart, ook met aftrek van de IKA bijdrage, is niet meer concurrerend met die van commerciële sportscholen. Een sportschool is wel lekker dicht bij huis. Een makkelijke beslissing dus. Als het Sportcentrum denkt meer aan de medewerkers te gaan verdienen, dan hebben ze het mis. De laatste enthousiastelingen die ik ken, haken af.

Het rapport is erg minimalistisch en te kortzichtig uitgewerkt. Toch bevat het rapport enkele onderdelen die, mits goed uitgevoerd, hoopgevend zijn.
De adviesnota van commissie Brakels is vorige week gepubliceerd. De nota bevat een advies over maatregelen die genomen kunnen worden door de TU Delft wanneer de Halbeheffing wordt aangenomen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de boete voor de Delftse universiteit zo veel mogelijk te beperken. De VSSD is van mening dat deze commissie met een erg eenzijdige kijk op verschillende oplossingen de plank goed mis slaat. Daarom heeft zij een weinig concreet en daardoor erg onduidelijk rapport afgeleverd.
De commissie stelt voor het bindend studieadvies (bsa) met 15 ECTS te verhogen naar 45 en een bijna bindend studieadvies in te voeren. Beiden zullen de academische vrijheid van de student op de TU Delft sterk belemmeren. Bovendien is nog onduidelijk wat het effect van bindend studieadvies aan de TU Delft is. Voor een objectieve evaluatie al spreken over uitbreiding van het bsa duidt op invoering met voorbedachten rade. Ook zal het compensatoir beoordelen leiden tot een sterke verlaging van het niveau van de opleidingen.
Met compensatoir beoordelen zullen studenten die niet voldoende niveau hebben toch doorgelaten worden. Dit werkt ‘magnetronstudenten’ in de hand en zadelt studenten op met grote problemen later in hun studie.
Toch is er een aantal onderdelen van het rapport dat ook de VSSD hoopvol stemt. Goed uitgevoerd blokonderwijs kan leiden tot beter ingedeelde curricula. Ook de meerwaarde van tussentoetsen wordt ingezien.
Verder betreurt de VSSD dat er niet meer gedaan is met mogelijkheden om op een actieve manier eerstejaars studenten meer te betrekken bij hun studie. Hierbij moet wel voorop staan dat de student tijdens zijn universitaire studie voor een deel losgelaten wordt om zo ook zijn eigen verantwoordelijkheid te leren nemen.

Freek Lamboo, voorzitter van de VSSD
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.