Education

​Plasterk weet het zeker: ook salaris hoogleraar moet aan banden

Niet alleen topbestuurders, maar ook hoogleraren en andere goed betaalde functionarissen van universiteiten en hogescholen mogen straks hooguit een ministersalaris verdienen. Dit jaar bedraagt dat 179 duizend euro.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil paal en perk stellen aan de hoge beloningen van hoogleraren, managers, adviseurs en anderen voor wie nu geen maximumsalaris geldt. Hij heeft een conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarover via internet mag worden meegepraat.

Medio vorig jaar twijfelde Plasterk nog na kritiek van de universiteiten. Die schatten dat zo’n 75 tot honderd wetenschappers in 2015 meer dan 178 duizend euro verdienden, het toenmalige ministerssalaris. Het zouden veelgevraagde nationale en internationale toptalenten zijn die alleen in Nederland willen werken “als hun goede onderzoeksfaciliteiten worden geboden en bijpassende, hogere inkomens”.

Kennelijk heeft Plasterk de knoop nu doorgehakt. Alleen in individuele gevallen of voor bepaalde functies wil hij uitzonderingen maken. In 2014 had Plasterk zich er al bij neergelegd dat de Wet normering topinkomens niet zou gaan gelden voor medisch specialisten. Die zouden dan uit dienst treden en de salarisnorm ontduiken door als zelfstandige verder te werken in een maatschap, voorspelde hij.

Vorige maand bleek dat het aantal te veel verdienende topbestuurders in het hoger onderwijs is afgenomen. In het hbo daalde hun gemiddelde jaarsalaris bovendien met zesduizend euro. Universitaire bestuurders gingen gemiddeld juist tienduizend euro meer verdienen.

In 2016 is een systeem van salarisklassen ingevoerd dat voor het hele hoger onderwijs geldt. Bestuurders van complexe instellingen mogen nu meer verdienen dan hun collega’s bij kleine instellingen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.