Education

Plannen beheersing verkeer in TU-wijk

Een betere oost-west verbinding, het ontmoedigen van de noordelijke toegang en het bevorderen van de zuidelijke toegang. Op die manier kan de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van de Wippolder/TU Noord worden behouden en verbeterd.

Dat vinden de lokale politieke partijen D66, VVD en Belangenvereniging TU Noord. Ze presenteerden die visie op woensdag 27 mei tijdens een politiek café in de faculteit Bouwkunde.

Als concrete maatregelen stellen ze onder meer een verbreding van de Schoenmakerstraat voor en een tunnel die moet gaan lopen onder of langs de Schie of onder de Ezelsveldlaan. De tunnel moet de Zuidwal verbinden met de Oostpoortweg.

Aanleiding voor de plannen zijn ontwikkelingen in het gebied Wippolder/TU Noord. Zo voorzien de belangenvereniging en de twee politieke partijen de bouw van 6000 woningen, een groei van het aantal studenten en medewerkers met 20 procent. Gevolg zou een groei van het autoverkeer met 60 procent en ‘grote druk op de leefbaarheid’ op het vlak van groen, luchtkwaliteit, geluid en parkeerdruk.

Ook staat in hun visie de ontsluiting van het gebied onder druk en is de bereikbaarheid van onder meer de binnenstad slecht. Oorzaken zijn de noord-zuid-gerichte wegenstructuur die werkt als een flessenhals, mede doordat de Mekelweg is afgesloten.

Om de situatie te verbeteren en toe te snijden op de toekomst, moet er in de visie van de drie organisaties een tunnel komen die de Oostpoortweg verbindt met de Zuidwal. Dan ontstaat een directe verbinding en hoeft verkeer niet meer via de Mijnbouwstraat en de Sebastiaansbrug.

Ook zou de Rotterdamseweg moeten worden aangesloten op de Kruithuisweg om een betere afvoer van verkeer uit het gebied te krijgen. Verder kan in de wijk een betere doorstroming worden gerealiseerd door de capaciteit van de Schoemakerstraat te vergroten.

Daarnaast moeten het aanleggen van snelheidsremmers, voorrang voor fietsers, een groene golf op de Kruithuisweg, een parkeerverwijssysteem en dynamisch verkeersmanagement bijdragen aan een betere regulering van het verkeer.

Verder wordt gedacht aan enkele extra ontsluitingen, onder meer via een extra autobrug over de Schie en richting A13. Om de hoeveelheid verkeer in de TU-wijk te beteugelen zouden er P+R-voorzieningen moeten komen bij de kruising Kruithuisweg en de (toekomstige) tramlijn 19. Ook zou er beter openbaar vervoer moeten komen tussen station Delft-Zuid en de TU.

Het is de bedoeling dat voorstellen in een eindrapport worden aangeboden aan de gemeente.

Buiten de Delftse grenzen zijn woorden als numerus fixus of bindend studieadvies al een tijd ingeburgerd, maar daarbinnen vormen zij nog een heikel punt. Tegelijkertijd lijkt Delft langzaam overbevolkt te raken. Menno van der Kamp, vice-voorzitter van studentenpartij Oras, ziet die drukte als deel van een verstrengelde bos problemen: “We kijken ook naar de relatief grote studieuitval in de latere jaren, het te lage studierendement en de mentaliteit van studenten. Het bindend studieadvies wordt overwogen als deeloplossing voor die problemen.” 

Voor collega Jeroen van Eldert, fractievoorzitter van studentenpartij Het Principe, is het bindend studieadvies geen optie: “Het is geen goed middel. Bovendien is het veel te zwaar om te gebruiken voor instroombeperking.”
Oras wil eerst meer onderzoek doen: “We kijken naar cijfers van binnen en buiten Delft. Bovendien hebben we hier een erg rijk studentenleven en verdienen we daarom misschien wel een uitzonderingspositie.” Kunnen er desondanks lessen geleerd worden uit de succesvolle invoering van het bindend studieadvies in andere steden? Van Eldert denkt van niet: “Het bindend studieadvies levert hooguit een kleine verbetering op. Er zijn geen duidelijk bewezen effecten.”

Oras denkt na over alternatieven. Van der Kamp: “Bijvoorbeeld intakegesprekken en een numerus fixus.” Het Principe ziet niets in dat laatste. “Bij een numerus fixus tellen alle examencijfers, terwijl hier eigenlijk alleen de bètavakken relevant zijn.”

De partijen zijn het wel eens over een eerlijkere voorlichting, waardoor studenten wellicht minder snel aan een studie beginnen die niet bij hen past. “Het college van bestuur staat daar ook achter”, vertelt van der Kamp.
Overigens meent van Eldert dat instroombeperking überhaupt niet nodig is: “De vraag naar ingenieurs blijft erg hoog, dus ik denk dat de studentenpopulatie hier niet aan banden gelegd hoeft te worden.” Dat oplossingen voor het drukteprobleem niet voor het oprapen liggen, neemt hij daarbij dan voor lief. Oras sluit echter niets uit: “Er is voor het totaalpakket aan problemen waarschijnlijk niet één oplossing te bedenken. We moeten dan dus van alle oplossingen de voor- en nadelen afwegen.”

Dat vinden de lokale politieke partijen D66, VVD en Belangenvereniging TU Noord. Ze presenteerden die visie op woensdag 27 mei tijdens een politiek café in de faculteit Bouwkunde.

Als concrete maatregelen stellen ze onder meer een verbreding van de Schoenmakerstraat voor en een tunnel die moet gaan lopen onder of langs de Schie of onder de Ezelsveldlaan. De tunnel moet de Zuidwal verbinden met de Oostpoortweg.

Aanleiding voor de plannen zijn ontwikkelingen in het gebied Wippolder/TU Noord. Zo voorzien de belangenvereniging en de twee politieke partijen de bouw van 6000 woningen, een groei van het aantal studenten en medewerkers met 20 procent. Gevolg zou een groei van het autoverkeer met 60 procent zijn en ‘grote druk op de leefbaarheid’ op het vlak van groen, luchtkwaliteit, geluid en parkeerruimte.

Ook staat in hun visie de ontsluiting van het gebied onder druk en is de bereikbaarheid van onder meer de binnenstad slecht. Oorzaken zijn de noord-zuid-gerichte wegenstructuur die werkt als een flessenhals, mede doordat de Mekelweg is afgesloten.

Om de situatie te verbeteren en toe te snijden op de toekomst, moet er in de visie van de drie organisaties een tunnel komen die de Oostpoortweg verbindt met de Zuidwal. Dan ontstaat een directe verbinding en hoeft verkeer niet meer via de Mijnbouwstraat en de Sebastiaansbrug.

Ook zou de Rotterdamseweg moeten worden aangesloten op de Kruithuisweg om een betere afvoer van verkeer uit het gebied te krijgen. Verder kan in de wijk een betere doorstroming worden gerealiseerd door de capaciteit van de Schoemakerstraat te vergroten.

Daarnaast moeten het aanleggen van snelheidsremmers, voorrang voor fietsers, een groene golf op de Kruithuisweg, een parkeerverwijssysteem en dynamisch verkeersmanagement bijdragen aan een betere regulering van het verkeer.

Verder wordt gedacht aan enkele extra ontsluitingen, onder meer richting A13 en via een autobrug over de Schie. Om de hoeveelheid verkeer in de TU-wijk te beteugelen zouden er P+R-voorzieningen moeten komen bij de kruising Kruithuisweg en de (toekomstige) tramlijn 19. Ook zou er beter openbaar vervoer moeten komen tussen station Delft-Zuid en de TU.

Het is de bedoeling dat voorstellen in een eindrapport worden aangeboden aan de gemeente.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.