Education

Plan voor persoonlijk hoogleraar

Rector Blaauwendraad heeft ‘een concreet voorstel’ aangekaart bij de raad van hoogleraren om persoonlijk hoogleraren te benoemen.

De rector vindt dat het mogelijk moet zijn om een universitair hoofddocent louter op basis van uitmuntendheid te benoemen tot hoogleraar. Zo iemand krijgt de status en taken van een professor, maar heeft geen vakgroep. De persoonlijk hoogleraar heeft wel een leeropdracht, houdt zich ook bezig met onderzoek, kan onderwijs geven en promovendi begeleiden.

Blaauwendraad heeft zich in het afgelopen jaar bezonnen op het hooglerarenbeleid. ,,Er heerst een zekere starheid bij de benoemingen”, meent hij. ,,Er worden alleen maar nieuwe hoogleraren benoemd bij vertrek of overlijden van de oude. We zoeken nu naar een mengvorm, waarin het mogelijk is om interessante opties te benutten en professorabele personen binnen de TU een plaats te geven. We moeten af van het planningsdenken en flexibeler omgaan met de benoemingen van hoogleraren.”

Hij stelt nadrukkelijk dat het gaat om toegevoegde plaatsen. De uhd’er zou in zijn nieuwe functie geen personele of organisatorische uitbreiding van de faculteit met zich mee brengen. ,,Het nestje wordt niet verstoord”, aldus Blaauwendraad. De Adviesraad voor het Technologiebeleid Delft (ARTD) zou het idee van een persoonlijk hoogleraar steunen.

Het persoonlijk hoogleraarschap is in onbruik geraakt, maar was in de jaren zeventig geen onbekend fenomeen. Bij de keuze wordt geen reguliere benoemingsprocedure gevolgd, en ook geen profiel opgesteld. Het is een mogelijkheid van universiteiten om een excellent persoon aan te trekken of aan zich te binden. De stafeenheid onderwijs, onderzoek en studentenbeleid werkt op dit moment de voorwaarden voor de benoemingen uit.

De rector vindt dat het mogelijk moet zijn om een universitair hoofddocent louter op basis van uitmuntendheid te benoemen tot hoogleraar. Zo iemand krijgt de status en taken van een professor, maar heeft geen vakgroep. De persoonlijk hoogleraar heeft wel een leeropdracht, houdt zich ook bezig met onderzoek, kan onderwijs geven en promovendi begeleiden.

Blaauwendraad heeft zich in het afgelopen jaar bezonnen op het hooglerarenbeleid. ,,Er heerst een zekere starheid bij de benoemingen”, meent hij. ,,Er worden alleen maar nieuwe hoogleraren benoemd bij vertrek of overlijden van de oude. We zoeken nu naar een mengvorm, waarin het mogelijk is om interessante opties te benutten en professorabele personen binnen de TU een plaats te geven. We moeten af van het planningsdenken en flexibeler omgaan met de benoemingen van hoogleraren.”

Hij stelt nadrukkelijk dat het gaat om toegevoegde plaatsen. De uhd’er zou in zijn nieuwe functie geen personele of organisatorische uitbreiding van de faculteit met zich mee brengen. ,,Het nestje wordt niet verstoord”, aldus Blaauwendraad. De Adviesraad voor het Technologiebeleid Delft (ARTD) zou het idee van een persoonlijk hoogleraar steunen.

Het persoonlijk hoogleraarschap is in onbruik geraakt, maar was in de jaren zeventig geen onbekend fenomeen. Bij de keuze wordt geen reguliere benoemingsprocedure gevolgd, en ook geen profiel opgesteld. Het is een mogelijkheid van universiteiten om een excellent persoon aan te trekken of aan zich te binden. De stafeenheid onderwijs, onderzoek en studentenbeleid werkt op dit moment de voorwaarden voor de benoemingen uit.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.