Education

‘Plan van Ritzen is te ingrijpend’

De plannen van minister Ritzen om de bestuursstructuur van de universiteiten te hervormen zijn veel te ingrijpend, zo oordelen leden van de Delftse universiteitsraad.

Het universiteitsbestuur kan vast wel beter, zo is de algemene teneur van hun reacties, maar medeverantwoordelijkheid mag niet plaats maken voor belangenbehartiging.

Fractievoorzitter Slavenburg van Demokratisch Beleid gelooft dat het universiteitsbestuur best wat efficiënter kan, maar dat eventuele veranderingen binnen het bestaande bestel plaats moeten vinden. ,,Ik zie de TU-gemeenschap toch als een afspiegeling van de maatschappij, waarin iedereen hoort mee te denken. In een platte organisatie als de onze ben je van zoveel mensen afhankelijk voor een goede uitvoering van bestuursbeslissingen. In het model dat de minister voorstelt, zou je alleen nog maar belangenbehartigers tegenover elkaar hebben staan.”

Slavenburg vindt het verkeerd om studenten als consument te zien: ,,Op een universiteit moeten die als medeverantwoordelijken meestemmen.” Dat is ook de mening van Antoine Kempen, fractievoorzitter van de studentenpoartij Aag. ,,In het wetenschappelijk onderwijs zijn studenten niet alleen klanten, maar ook deelnemers”, aldus Kempen.

Als Ritzen zijn zin krijgt, geven zowel Slavenburg als Kempen de voorkeur aan een medezeggenschapsraad boven een ondernemingsraad, maar ,,ook dat is belangenbehartiging in plaats van meebeslissen”. Kempen: ,,Het komt neer op een veel bedrijfsmatiger aanpak, maar een universiteit is geen bedrijf. Het produkt – de ingenieur – kan meedenken.”
Voorzichtig

De studentenfracties reageren opvallend voorzichtig op het wetsvoorstel, dat tenslotte een radicale vermindering van hun invloed behelst. De Aag ziet zelfs enkele positieve punten: ,,We zijn voor afschaffing van de wettelijke bevoegdheden van de vakgroepen”, zegt Kempen, ,,en een collectieve beroepsmogelijkheid voor studenten zou een goede verandering zijn.”

De voorzitter van de Oras-studentenfractie, Wytze de Vries, ziet Ritzens voorstellen als een financiële maatregel. ,,Maar wij geloven niet dat de u-raad het universiteitsbestuur zo inefficiënt maakt. De raad doet gewoon goed werk.” De Oras bestudeert het wetsvoorstel met de bedoeling de argumentatie van het ministerie te bekritiseren, en wil nog geen keuze maken tussen ondernemingsraad en medezeggenschap. ,,Dat is nog helemaal niet aan de orde”, vindt De Vries. ,,Wij zijn tevreden met de invloed die we nu hebben.”


Figuur 1 Scheidend voorzitter Knippenberg vindt het ,,Vreemd dat de minister veronderstelt dat de studenten het allemaal wel prima zullen vinden”.

Knippenberg wil graag het oordeel van de studentenfractieszelf horen. Het college van bestuur wil hij erop wijzen dat het met de huidige universiteitsraad waarschijnlijk veel beter werken is dan met een Raad van Toezicht zoals de minister die wenst.”

Knippenberg noemt het ,,opmerkelijk” dat Ritzen zijn voorstellen dezer dagen zal toelichten op een bijeenkomst van de PvdA. L. Boersma, fractievoorzitter van THA, maakt hieruit op dat de minister bij zijn eigen partij ,,het meeste missiewerk te doen heeft”.
Alle heil

Het kabinet loopt wel erg hard van stapel, meent Boersma, die zich afvraagt welke bevoegdheden een universitaire medezeggenschaps- of ondernemingsraad zou hebben. ,,Een universiteit is geen onderneming”, zegt Boersma. ,,Men gaat ervan uit dat alle heil komt van het bedrijfsleven, maar dat is een beetje kortzichtig. Kijk nou eens hoe het met sommige grote bedrijven gaat, de laatste jaren.”

Boersma ergert zich aan de motivering van de minister, die de logheid van het huidige bestuursbestel vooral aan de universiteitsraden toeschrijft. ,,Dat is erg eenzijdig; je kunt ook vraagtekens bij de daadkracht van het cvb plaatsen. Wij moeten eerder het college aansporen dan omgekeerd.”

De fractievoorzitters in de universiteitsraad hebben begin deze week met het cvb overlegd over Ritzens’ ideeën. Nog dit najaar wil het cvb een breed debat over de toekomstige bestuursstructuur van de TU op gang brengen. (G.J.t.D.)

Ger-Jan te Dorsthorst

De plannen van minister Ritzen om de bestuursstructuur van de universiteiten te hervormen zijn veel te ingrijpend, zo oordelen leden van de Delftse universiteitsraad. Het universiteitsbestuur kan vast wel beter, zo is de algemene teneur van hun reacties, maar medeverantwoordelijkheid mag niet plaats maken voor belangenbehartiging.

Fractievoorzitter Slavenburg van Demokratisch Beleid gelooft dat het universiteitsbestuur best wat efficiënter kan, maar dat eventuele veranderingen binnen het bestaande bestel plaats moeten vinden. ,,Ik zie de TU-gemeenschap toch als een afspiegeling van de maatschappij, waarin iedereen hoort mee te denken. In een platte organisatie als de onze ben je van zoveel mensen afhankelijk voor een goede uitvoering van bestuursbeslissingen. In het model dat de minister voorstelt, zou je alleen nog maar belangenbehartigers tegenover elkaar hebben staan.”

Slavenburg vindt het verkeerd om studenten als consument te zien: ,,Op een universiteit moeten die als medeverantwoordelijken meestemmen.” Dat is ook de mening van Antoine Kempen, fractievoorzitter van de studentenpoartij Aag. ,,In het wetenschappelijk onderwijs zijn studenten niet alleen klanten, maar ook deelnemers”, aldus Kempen.

Als Ritzen zijn zin krijgt, geven zowel Slavenburg als Kempen de voorkeur aan een medezeggenschapsraad boven een ondernemingsraad, maar ,,ook dat is belangenbehartiging in plaats van meebeslissen”. Kempen: ,,Het komt neer op een veel bedrijfsmatiger aanpak, maar een universiteit is geen bedrijf. Het produkt – de ingenieur – kan meedenken.”
Voorzichtig

De studentenfracties reageren opvallend voorzichtig op het wetsvoorstel, dat tenslotte een radicale vermindering van hun invloed behelst. De Aag ziet zelfs enkele positieve punten: ,,We zijn voor afschaffing van de wettelijke bevoegdheden van de vakgroepen”, zegt Kempen, ,,en een collectieve beroepsmogelijkheid voor studenten zou een goede verandering zijn.”

De voorzitter van de Oras-studentenfractie, Wytze de Vries, ziet Ritzens voorstellen als een financiële maatregel. ,,Maar wij geloven niet dat de u-raad het universiteitsbestuur zo inefficiënt maakt. De raad doet gewoon goed werk.” De Oras bestudeert het wetsvoorstel met de bedoeling de argumentatie van het ministerie te bekritiseren, en wil nog geen keuze maken tussen ondernemingsraad en medezeggenschap. ,,Dat is nog helemaal niet aan de orde”, vindt De Vries. ,,Wij zijn tevreden met de invloed die we nu hebben.”


Figuur 1 Scheidend voorzitter Knippenberg vindt het ,,Vreemd dat de minister veronderstelt dat de studenten het allemaal wel prima zullen vinden”.

Knippenberg wil graag het oordeel van de studentenfractieszelf horen. Het college van bestuur wil hij erop wijzen dat het met de huidige universiteitsraad waarschijnlijk veel beter werken is dan met een Raad van Toezicht zoals de minister die wenst.”

Knippenberg noemt het ,,opmerkelijk” dat Ritzen zijn voorstellen dezer dagen zal toelichten op een bijeenkomst van de PvdA. L. Boersma, fractievoorzitter van THA, maakt hieruit op dat de minister bij zijn eigen partij ,,het meeste missiewerk te doen heeft”.
Alle heil

Het kabinet loopt wel erg hard van stapel, meent Boersma, die zich afvraagt welke bevoegdheden een universitaire medezeggenschaps- of ondernemingsraad zou hebben. ,,Een universiteit is geen onderneming”, zegt Boersma. ,,Men gaat ervan uit dat alle heil komt van het bedrijfsleven, maar dat is een beetje kortzichtig. Kijk nou eens hoe het met sommige grote bedrijven gaat, de laatste jaren.”

Boersma ergert zich aan de motivering van de minister, die de logheid van het huidige bestuursbestel vooral aan de universiteitsraden toeschrijft. ,,Dat is erg eenzijdig; je kunt ook vraagtekens bij de daadkracht van het cvb plaatsen. Wij moeten eerder het college aansporen dan omgekeerd.”

De fractievoorzitters in de universiteitsraad hebben begin deze week met het cvb overlegd over Ritzens’ ideeën. Nog dit najaar wil het cvb een breed debat over de toekomstige bestuursstructuur van de TU op gang brengen. (G.J.t.D.)

Ger-Jan te Dorsthorst

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.