Education

Plan drie TU’s ‘op sterk water’

Een plan van de drie faculteiten Werktuigbouw om samen te werken op het gebied van public relatuions, is afgeblazen. Eén van de drie TU’s heeft haar medewerking voortijdig opgezegd.

br />
Om welke TU het gaat wil de Delftse dekaan Klein Woud niet zeggen. Volgens hem zijn de pogingen voor een gezamenlijk pr-beleid met Twente en Eindhoven nu ‘op sterk water’ gezet. Delft gaat nu op eigen voet verder met het ontwikkelen van plannen om de terugloop van het aantal studenten een halt toe te roepen.

De afname van het aantal studenten was het ‘grootste probleem’ dat de visitatiecommissie onlangs signaleerde. Naar aanleiding daarvan besloten de drie faculteiten Werktuigbouw gezamenlijk actie te ondernemen. Twente zou hiervoor een actieplan opstellen, waarin ook de industrie betrokken zou worden. (L.d.V.)

Een plan van de drie faculteiten Werktuigbouw om samen te werken op het gebied van public relatuions, is afgeblazen. Eén van de drie TU’s heeft haar medewerking voortijdig opgezegd.

Om welke TU het gaat wil de Delftse dekaan Klein Woud niet zeggen. Volgens hem zijn de pogingen voor een gezamenlijk pr-beleid met Twente en Eindhoven nu ‘op sterk water’ gezet. Delft gaat nu op eigen voet verder met het ontwikkelen van plannen om de terugloop van het aantal studenten een halt toe te roepen.

De afname van het aantal studenten was het ‘grootste probleem’ dat de visitatiecommissie onlangs signaleerde. Naar aanleiding daarvan besloten de drie faculteiten Werktuigbouw gezamenlijk actie te ondernemen. Twente zou hiervoor een actieplan opstellen, waarin ook de industrie betrokken zou worden. (L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.