Education

Peter Rem is de beste entrepreneur

Recycle-onderzoeker dr. Peter Rem (CiTG) ontving dinsdag de
Delft Entrepreneurial Scientist Award, voor de meest ondernemende wetenschapper.

Dr. Peter Rem (Civiele Techniek en Geowetenschappen) kreeg de eerste prijs ter waarde van 40.000 euro en een sculptuur voor zijn innovatieve recyclingtechnologie. De manier waarop hij koper van staal weet te scheiden mondde uit in de technostarter ReSteel.

De jury, bestaande uit rector Fokkema, YES!Delft-directeur Paul Althuis en 3mE-decaan Marco Waas, had veel waardering voor de impact van Rems patenten die, volgens het juryrapport, bijdragen aan de doelstelling van de TU.

Prof.dr.ir Michel van Tooren, hoofd van de L&R-afdeling Aerospace Design, Integration and Operations, kreeg de tweede prijs (20.000 euro) voor zijn inspirerende begeleiding van studenten en promovendi bij ondermeer Delfly, Roboswift en de Formula Student racewagen.

De derde prijs (10.000 euro) ging naar prof.dr.ir Pieter Kruit (Technische Natuurwetenschappen) voor zijn werk op het gebied van de elektronenoptiek voor het maken van chipmaskers. Met dertig patenten en een eigen bedrijf (MAPPER Lithigraphy bv) een ondernemende man.

De Delft Entrepreneurial Awards werden dit jaar voor het eerst uitgereikt aan wetenschappers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor ondernemerschap en het gebruik van kennis voor het bedrijfsleven (kennisvalorisatie). Uit de voorrondes kwamen twaalf genomineerden naar voren.

De onderscheidingen zijn een initiatief van prof.ir. Adriaan Beukers (L&R, composietmaterialen) die gezien wordt als founding father van het ondernemende hoogleraarschap. Het Valorisation Centre en YES!Delft namen de organisatie ter hand.
 

Rem (Civiele Techniek en Geowetenschappen) kreeg de eerste prijs ter waarde van 40 duizend euro en een sculptuur voor zijn innovatieve recyclingtechnologie. De manier waarop hij koper van staal weet te scheiden, mondde uit in de technostarter ReSteel.

De Delft Entrepreneurial Awards werden dit jaar voor het eerst uitgereikt aan wetenschappers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor ondernemerschap en het gebruik van kennis voor het bedrijfsleven (kennisvalorisatie). Uit de voorrondes kwamen twaalf genomineerden naar voren. De jury, bestaande uit rector Fokkema, Paul Althuis, directeur van het Valorisation Centre, en 3mE-decaan Marco Waas, had veel waardering voor de impact van Rems patenten die, volgens het juryrapport, bijdragen aan de doelstelling van de TU.Prof.dr.ir. Michel van Tooren, hoofd van de L&R-afdeling aerospace design, integration and operations, kreeg de tweede prijs (20 duizend euro) voor zijn inspirerende begeleiding van studenten en promovendi bij ondermeer Delfly, Roboswift en de Formula Student racewagen.De derde prijs (10 duizend euro) ging naar prof.dr.ir. Pieter Kruit (Technische Natuurwetenschappen) voor zijn werk op het gebied van de elektronenoptiek voor het maken van chipmaskers. Met dertig patenten en een eigen bedrijf (Mapper Lithography) is hij een ondernemende man.Op de feestelijke bijeenkomst in de hal van Industrieel Ontwerpen presenteerde prof.dipl.ing. Jan Vambersky het grote witte boek ‘A room with a view’ over de interfacultaire Delftse ontwerpschool.

De onderscheidingen zijn een initiatief van prof.ir. Adriaan Beukers (L&R, composietmaterialen). Hij wordt gezien als founding father van het ondernemende hoogleraarschap. Het Valorisation Center en YES!Delft namen de organisatie ter hand.

Verdere informatie op de site: www.yesdelft.nl/award

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.