Short

Persoonlijke post van DUO helpt

Een kwart van de eerstejaarsstudenten met recht op een aanvullende beurs maakt daar geen gebruik van. Ze kennen de voorwaarden niet goed of denken dat ze niet in aanmerking komen. Persoonlijke mails en brieven kunnen hen overhalen, blijkt uit onderzoek. DUO gaat daar meer gebruik van maken.


Het meeste effect hebben berichten die persoonlijk van aard zijn, waarin de leenangst van studenten wordt aangestipt én de drempel wordt verlaagd om aan de ‘complexe’ aanvraag te beginnen, laat het onderzoek zien. Uit een vervolgonderzoek bleek dat een brief effectiever is dan een mail. DUO schat in met de brieven 15 procent van het ‘niet-gebruik’ van de beurs in het hoger onderwijs terug te dringen en met de verbeterde mails zo’n 5 procent.


Misschien zijn de brieven en mails over een tijdje overigens niet meer nodig. Minister Van Engelshoven gaf vorig jaar opdracht om onderzoek te doen naar het automatisch toekennen van de beurs. Daar zitten haken en ogen aan omdat de privacywetgeving in dat geval moet worden aangepast. DUO kan nu alleen inkomensgegevens bij de Belastingdienst opvragen als studenten al een beurs hebben aangevraagd. Het afgeronde onderzoek met daarin verschillende scenario’s ligt nu bij het ministerie. Dat zal, naast het leenstelsel, onderwerp van gesprek zijn bij de coalitieonderhandelingen. (HOP, Josefine van Enk)

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.