Education

Patstelling over garantiemaanden

De studentenraad en het college van bestuur zijn in een patstelling geraakt over verdeling van de garantiemaanden. Al vergaderingen lang botsen beide partijen over het voorstel van het college van bestuur (cvb) om de 1,1 miljoen euro die het jaarlijks voor garantiemaanden uittrekt anders te verdelen.

Doel van deze maatregel is dat ook studentenprojecten als Nuna straks aanspraak kunnen maken op de gelden.

De studentenraad (sr) vroeg Paul Rullmann (cvb) een aantal weken geleden om te gaan praten met de verenigingen en de disputen die de dupe dreigen te worden van de nieuwe regeling. Rullmann weigerde.

Tijdens de overlegvergadering vorige week zei de studentenraad het gevoel te hebben dat Rullmann de argumenten van de raad naast zich heeft neergelegd en gewoon doorgaat op dezelfde weg. Rullmann wierp tegen dat hij nog geen nieuw voorstel heeft geschreven, omdat hij dacht dat de onderhandelingen nog liepen.

Toen de sr hem vroeg op zoek te gaan naar andere potjes waaruit de studentenprojecten betaald kunnen worden, weigerde hij echter. Rullmann vindt dat de TU genoeg geld uittrekt voor de garantiemaanden, zelfs meer dan welke universiteit ook.

Daarmee is volgens Rullmann het gesprek klaar. Deze week komt de afdeling onderwijs en studentenzaken daarom met het aangepaste voorstel. Het is dan aan de sr om er wel of niet mee in te stemmen.(SB)
Hoe verder?

Als de studentenraad (sr) niet instemt met het voorstel van het college van bestuur (cvb) en deze zijn voorstel wil handhaven, dan is er volgens het studentenstatuut sprake van een geschil. Het college meldt dit bij de raad van toezicht. Als die niet met een voorstel voor een oplossing kan komen die voor alle partijen acceptabel is, legt het cvb het conflict voor aan de commissie voor geschillen. Deze commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Zij mogen geen deel uitmaken van het college van bestuur, de raad van toezicht, het bestuur van een faculteit of een opleiding, een universiteitsraad of een faculteitsraad. De uitspraak van deze commissie is bindend.

Al vergaderingen lang botsen beide partijen over het voorstel van het college van bestuur (cvb) om de 1,1 miljoen euro die het jaarlijks voor garantiemaanden uittrekt anders te verdelen. Doel van deze maatregel is dat ook studentenprojecten als Nuna straks aanspraak kunnen maken op de gelden.

De studentenraad (sr) vroeg Paul Rullmann (cvb) een aantal weken geleden om te gaan praten met de verenigingen en de disputen die de dupe dreigen te worden van de nieuwe regeling. Rullmann weigerde.

Tijdens de overlegvergadering vorige week zei de studentenraad het gevoel te hebben dat Rullmann de argumenten van de raad naast zich heeft neergelegd en gewoon doorgaat op dezelfde weg. Rullmann wierp tegen dat hij nog geen nieuw voorstel heeft geschreven, omdat hij dacht dat de onderhandelingen nog liepen.

Toen de sr hem vroeg op zoek te gaan naar andere potjes waaruit de studentenprojecten betaald kunnen worden, weigerde hij echter. Rullmann vindt dat de TU genoeg geld uittrekt voor de garantiemaanden, zelfs meer dan welke universiteit ook.

Daarmee is volgens Rullmann het gesprek klaar. Deze week komt de afdeling onderwijs en studentenzaken daarom met het aangepaste voorstel. Het is dan aan de sr om er wel of niet mee in te stemmen.(SB)
Hoe verder?

Als de studentenraad (sr) niet instemt met het voorstel van het college van bestuur (cvb) en deze zijn voorstel wil handhaven, dan is er volgens het studentenstatuut sprake van een geschil. Het college meldt dit bij de raad van toezicht. Als die niet met een voorstel voor een oplossing kan komen die voor alle partijen acceptabel is, legt het cvb het conflict voor aan de commissie voor geschillen. Deze commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Zij mogen geen deel uitmaken van het college van bestuur, de raad van toezicht, het bestuur van een faculteit of een opleiding, een universiteitsraad of een faculteitsraad. De uitspraak van deze commissie is bindend.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.