Education

Overheid zwijgt nog over plan drie TU’s

Staatssecretaris Nijs heeft nog geen stappen gezet om de gedroomde samenwerking van de drie TU’s mogelijk te maken. Medio maart ontving de bewindsvrouw met veel enthousiasme de samenwerkingsplannen van Delft, Eindhoven en Twente.

Geld voor herstructurering had ze niet veel, maar ze stelde voor via een convenant een samenwerking tot stand te brengen tussen de universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid. Daarover is sindsdien nog niets vernomen.

De drie instellingen hebben ondertussen niet stilgezeten. Er wordt getimmerd aan een projectorganisatie, waarin Delft het ontwerpen van de Graduate School trekt, Eindhoven het Researchinstituut en Twente het Innovatielab. Er wordt menskracht en tijd voor vrijgemaakt, maar de Delftse collegevoorzitter laat wel een waarschuwing horen. “We hebben voor dit proces een paar miljoen gekregen van de overheid, maar als het op is, is het op.” Van Luijk wijst erop dat de TU Delft onlangs begonnen is met een operatie die een ombuiging van 450 ondersteunende arbeidsplaatsen moet opleveren, ‘en ik ga dus ondertussen niet nieuwe banen creëren’.

De collegevoorzitter vindt het zwijgen van Nijs ‘geen voorbeeld van voortvarendheid’, temeer nu het Innovatieplatform onder leiding van premier Balkenende zich zeer positief heeft uitgesproken over de plannen. Het platform wil zelfs dat de drie TU’s een stapje verder gaan en ‘een daadwerkelijke onderzoekstaakverdeling realiseren’. Onderwijsminister Van der Hoeven was bij deze platformvergadering aanwezig.

De drie TU’s hebben ook steun gekregen vanuit het bedrijfsleven. Werkgeversorganisatie VNO-NCW doet op Nijs een beroep ‘om middelen beschikbaar te stellen’, omdat de plannen bijdragen aan versterking van de kenniseconomie in Nederland. En de vijf grootste bedrijven in ons land (Shell, Philips, DSM, Unilever en Akzo) hebben zich in een afzonderlijke brief vergelijkbaar uitgelaten.

De vijf bedrijven willen wel dat er zo snel mogelijk wordt gewerkt aan de vorming van één bestuur, terwijl VNO-NCW nog eens vraagt om een ‘heldere organisatie’. In de plannen is echter voorzien in een federatieve opzet die pas in 2010 zou ingaan. Collegevoorzitter Van Luijk vindt nog steeds dat voor die tijd niet over fuseren gesproken moet worden. “Een rapport van de Onderwijsraad heeft net nog laten zien hoe onverstandig dat kan zijn. Veel extra geld in het onderwijs blijft hangen in bureaucratie en steeds meer bestuurlijke lagen. Laat ons dit nu maar van onderop opbouwen.”

In de eerste begrotingsopzet van de TU Delft voor 2005 is, aldus Van Luijk, een reservering opgenomen van 30 miljoen euro voor de herstructurering van de ondersteunende diensten. “Dat betekent niet dat wij het proces van de drie TU’s ook nog uit eigen middelen zouden kunnen betalen”, aldus de collegevoorzitter. Van dat geld gaat nog geen cent naar nieuw onderzoek, en dus is deze reservering vooralsnog een verzwakking. Het plan van de drie TU’s mikt op een versterking en daar moet de overheid bijspringen.”

‘Zwijgen van Nijs is geen voorbeeld van voortvarendheid’

Medio maart ontving de bewindsvrouw met veel enthousiasme de samenwerkingsplannen van Delft, Eindhoven en Twente. Geld voor herstructurering had ze niet veel, maar ze stelde voor via een convenant een samenwerking tot stand te brengen tussen de universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid. Daarover is sindsdien nog niets vernomen.

De drie instellingen hebben ondertussen niet stilgezeten. Er wordt getimmerd aan een projectorganisatie, waarin Delft het ontwerpen van de Graduate School trekt, Eindhoven het Researchinstituut en Twente het Innovatielab. Er wordt menskracht en tijd voor vrijgemaakt, maar de Delftse collegevoorzitter laat wel een waarschuwing horen. “We hebben voor dit proces een paar miljoen gekregen van de overheid, maar als het op is, is het op.” Van Luijk wijst erop dat de TU Delft onlangs begonnen is met een operatie die een ombuiging van 450 ondersteunende arbeidsplaatsen moet opleveren, ‘en ik ga dus ondertussen niet nieuwe banen creëren’.

De collegevoorzitter vindt het zwijgen van Nijs ‘geen voorbeeld van voortvarendheid’, temeer nu het Innovatieplatform onder leiding van premier Balkenende zich zeer positief heeft uitgesproken over de plannen. Het platform wil zelfs dat de drie TU’s een stapje verder gaan en ‘een daadwerkelijke onderzoekstaakverdeling realiseren’. Onderwijsminister Van der Hoeven was bij deze platformvergadering aanwezig.

De drie TU’s hebben ook steun gekregen vanuit het bedrijfsleven. Werkgeversorganisatie VNO-NCW doet op Nijs een beroep ‘om middelen beschikbaar te stellen’, omdat de plannen bijdragen aan versterking van de kenniseconomie in Nederland. En de vijf grootste bedrijven in ons land (Shell, Philips, DSM, Unilever en Akzo) hebben zich in een afzonderlijke brief vergelijkbaar uitgelaten.

De vijf bedrijven willen wel dat er zo snel mogelijk wordt gewerkt aan de vorming van één bestuur, terwijl VNO-NCW nog eens vraagt om een ‘heldere organisatie’. In de plannen is echter voorzien in een federatieve opzet die pas in 2010 zou ingaan. Collegevoorzitter Van Luijk vindt nog steeds dat voor die tijd niet over fuseren gesproken moet worden. “Een rapport van de Onderwijsraad heeft net nog laten zien hoe onverstandig dat kan zijn. Veel extra geld in het onderwijs blijft hangen in bureaucratie en steeds meer bestuurlijke lagen. Laat ons dit nu maar van onderop opbouwen.”

In de eerste begrotingsopzet van de TU Delft voor 2005 is, aldus Van Luijk, een reservering opgenomen van 30 miljoen euro voor de herstructurering van de ondersteunende diensten. “Dat betekent niet dat wij het proces van de drie TU’s ook nog uit eigen middelen zouden kunnen betalen”, aldus de collegevoorzitter. Van dat geld gaat nog geen cent naar nieuw onderzoek, en dus is deze reservering vooralsnog een verzwakking. Het plan van de drie TU’s mikt op een versterking en daar moet de overheid bijspringen.”

‘Zwijgen van Nijs is geen voorbeeld van voortvarendheid’

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.