Campus

Over eigen schotten heen kijken

Ondersteuning van het beleid van het college van bestuur en TU-breed leiding geven, dat zijn twee taken van de nieuwe staf van het cvb. Op korte termijn zal de kernstaf deze taken overnemen van het Bureau van de universiteit.

br />

De reorganisatietrein dendert door. De vorming van de ‘staf college van bestuur’ is al in een vergevorderd stadium. Ondanks de afspraak met de bonden dat alles ‘voorlopig’ is. Pas als het totale reorganisatieplan is goedgekeurd, krijgen de plannen voor een nieuwe staf een definitief karakter.

Maar vast staat dat er een kernstaf komt van vijftig mensen. Ze worden verdeeld over acht eenheden: personeel en organisatie; financiën; informatie-management; marketing; onderwijs, onderzoek en studentenbeleid; planning en evaluatie; juridische zaken en accountancy.

De personele invulling van deze functies is nog niet rond. Voorlopig is er voor vier eenheden al een directeur of hoofd benoemd. Een eenheid heeft een ad-interim hoofd en voor de overige drie stafeenheden staat de leiding nog open.
Beleidsuitvoering

De bedoeling is dat de staf – onder supervisie van de secretaris van de universiteit – niet alleen leiding geeft aan bijvoorbeeld de eigen stafeenheid maar aan het hele terrein binnen de universiteit. Een voorbeeld: het hoofd financiën in de staf cvb is eveneens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de decentrale financiële functie. Deze verantwoording strekt zich uit over de medewerkers maar ook over de aangeboden instrumenten, methoden en werkwijzen.

Naast deze leidinggevende taak moet de staf ook het cvb ondersteunen bij de uitvoeren van haar taken. Het college wil een brugfunctie vervullen tussen de faculteiten. Het wil de samenwerking stimuleren met als doel dat de TU meer een eenheid wordt. Om die reden zullen de infrastructuur en de kwaliteit van de ondersteunende processen voor het onderwijs en onderzoek worden verstevigd.

Verder zal het cvb zich richten op het management van de instelling als geheel en op een goede profilering van de TU, zowel nationaal als internationaal.

De ondersteuning door de staf voor de verwezenlijking van deze doelstellingen zal bestaan uit: het zorgdragen voor de dagelijkse leiding, het inschakelen van capaciteit, regelen en zorgen dat dingen gebeuren en ook de controle verzorgen op de daadwerkelijke uitvoering van plannen en de kwaliteit ervan.
Hoge eisen

Vanwege de grote diversiteit aan taken worden hoge eisen gesteld aan de leden van de staf cvb. Van hen wordt verwacht dat zij niet alleen expert zijn op eigen terrein, maar ook opde hoogte zijn van de ontwikkelingen in andere gebieden. De verschillende stafeenheden moeten samen integrale visies ontwikkelen. Het cvb wordt namelijk in toenemende mate geconfronteerd met problemen die de afzonderlijke functiegebieden overstijgen. Alleen als de stafeenheden in staat zijn over de schotten van hun eigen discipline te kijken, kunnen zij een bijdrage leveren aan de oplossingen hiervan. Dat is in ieder geval de mening van het cvb.

Angèle Steentjes

Ondersteuning van het beleid van het college van bestuur en TU-breed leiding geven, dat zijn twee taken van de nieuwe staf van het cvb. Op korte termijn zal de kernstaf deze taken overnemen van het Bureau van de universiteit.

De reorganisatietrein dendert door. De vorming van de ‘staf college van bestuur’ is al in een vergevorderd stadium. Ondanks de afspraak met de bonden dat alles ‘voorlopig’ is. Pas als het totale reorganisatieplan is goedgekeurd, krijgen de plannen voor een nieuwe staf een definitief karakter.

Maar vast staat dat er een kernstaf komt van vijftig mensen. Ze worden verdeeld over acht eenheden: personeel en organisatie; financiën; informatie-management; marketing; onderwijs, onderzoek en studentenbeleid; planning en evaluatie; juridische zaken en accountancy.

De personele invulling van deze functies is nog niet rond. Voorlopig is er voor vier eenheden al een directeur of hoofd benoemd. Een eenheid heeft een ad-interim hoofd en voor de overige drie stafeenheden staat de leiding nog open.
Beleidsuitvoering

De bedoeling is dat de staf – onder supervisie van de secretaris van de universiteit – niet alleen leiding geeft aan bijvoorbeeld de eigen stafeenheid maar aan het hele terrein binnen de universiteit. Een voorbeeld: het hoofd financiën in de staf cvb is eveneens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de decentrale financiële functie. Deze verantwoording strekt zich uit over de medewerkers maar ook over de aangeboden instrumenten, methoden en werkwijzen.

Naast deze leidinggevende taak moet de staf ook het cvb ondersteunen bij de uitvoeren van haar taken. Het college wil een brugfunctie vervullen tussen de faculteiten. Het wil de samenwerking stimuleren met als doel dat de TU meer een eenheid wordt. Om die reden zullen de infrastructuur en de kwaliteit van de ondersteunende processen voor het onderwijs en onderzoek worden verstevigd.

Verder zal het cvb zich richten op het management van de instelling als geheel en op een goede profilering van de TU, zowel nationaal als internationaal.

De ondersteuning door de staf voor de verwezenlijking van deze doelstellingen zal bestaan uit: het zorgdragen voor de dagelijkse leiding, het inschakelen van capaciteit, regelen en zorgen dat dingen gebeuren en ook de controle verzorgen op de daadwerkelijke uitvoering van plannen en de kwaliteit ervan.
Hoge eisen

Vanwege de grote diversiteit aan taken worden hoge eisen gesteld aan de leden van de staf cvb. Van hen wordt verwacht dat zij niet alleen expert zijn op eigen terrein, maar ook opde hoogte zijn van de ontwikkelingen in andere gebieden. De verschillende stafeenheden moeten samen integrale visies ontwikkelen. Het cvb wordt namelijk in toenemende mate geconfronteerd met problemen die de afzonderlijke functiegebieden overstijgen. Alleen als de stafeenheden in staat zijn over de schotten van hun eigen discipline te kijken, kunnen zij een bijdrage leveren aan de oplossingen hiervan. Dat is in ieder geval de mening van het cvb.

Angèle Steentjes

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.