Opinion

Oude tentamens (2)

Oude tentamens (2)Student technische aardwetenschappen José Hamer schreef in Delta 04 over het tentamineren op de TU.

Bij deze wil ik daarop reageren. Ik ben het met haar eens dat vragen uit tentamens niet twee keer gebruikt mogen worden. Deze manier van ‘nieuwe’ tentamens maken, ondermijnt de kwaliteit waar de TU voor wil staan:

– De kwaliteit van studenten en de afgeleverde ingenieurs daalt. Studenten bereiden zich slechts voor op het tentamen zelf, niet op de stof die geleerd moet worden. Daardoor voldoen ze niet aan alle eindtermen van de MSc.

– Studenten die wel alle stof tot zich nemen bij voorbereiding van een tentamen, worden benadeeld wanneer zij bij groepsprojecten zijn ingedeeld bij studenten die dit niet doen. De laatste groep studenten beschikt simpelweg niet over voldoende kennis om een zinnige bijdrage aan het project te leveren.

– Wanneer een student vakken haalt door oude tentamenvragen te leren, is de basiskennis niet toereikend. Daardoor zal hij de daaropvolgende vakken minder goed kunnen volgen. Het vak wordt vaker niet gehaald en studievertragingen zijn het resultaat.

– Studenten worden niet gemotiveerd om zich te verdiepen in vakken. Zij die dit wel doen voelen zich gefrustreerd.

Er is maar één conclusie te trekken: kennis moet getoetst worden door goede, verse tentamens, die recht doen aan de intelligentie van studenten.

Sietze Meijer, vijfdejaars student bouwkunde.

Oude tentamens (2)

Student technische aardwetenschappen José Hamer schreef in Delta 04 over het tentamineren op de TU. Bij deze wil ik daarop reageren. Ik ben het met haar eens dat vragen uit tentamens niet twee keer gebruikt mogen worden. Deze manier van ‘nieuwe’ tentamens maken, ondermijnt de kwaliteit waar de TU voor wil staan:

– De kwaliteit van studenten en de afgeleverde ingenieurs daalt. Studenten bereiden zich slechts voor op het tentamen zelf, niet op de stof die geleerd moet worden. Daardoor voldoen ze niet aan alle eindtermen van de MSc.

– Studenten die wel alle stof tot zich nemen bij voorbereiding van een tentamen, worden benadeeld wanneer zij bij groepsprojecten zijn ingedeeld bij studenten die dit niet doen. De laatste groep studenten beschikt simpelweg niet over voldoende kennis om een zinnige bijdrage aan het project te leveren.

– Wanneer een student vakken haalt door oude tentamenvragen te leren, is de basiskennis niet toereikend. Daardoor zal hij de daaropvolgende vakken minder goed kunnen volgen. Het vak wordt vaker niet gehaald en studievertragingen zijn het resultaat.

– Studenten worden niet gemotiveerd om zich te verdiepen in vakken. Zij die dit wel doen voelen zich gefrustreerd.

Er is maar één conclusie te trekken: kennis moet getoetst worden door goede, verse tentamens, die recht doen aan de intelligentie van studenten.

Sietze Meijer, vijfdejaars student bouwkunde.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.