Opinion

OR teleurgesteld in Waas

De OR is teleurgesteld en verontwaardigd over de inhoud van het bericht over Marco Waas in NRC van jongstleden vrijdag.
In het licht van de huidige aandacht in de media over integriteit hebben wij kennis genomen van de opmerking door onze voorzitter dat er sprake is van ontoelaatbare verstrengeling bij de wijze waarop de onkosten door Waas zijn gedeclareerd.&

nbsp;Het CvB moet dan ook met spoed het gedrag van de top van de organisatie en de eerder gemaakte afspraken onder de loep nemen: het College hoort gewoon op de hoogte te zijn van deze afspraken.


Wij vinden dat alle declaraties die binnen de genoemde 27000 euro vallen opnieuw beoordeeld moeten worden, daaruit zou kunnen volgen dat wellicht meer dan de genoemde 15000 euro terugbetaald dient te worden. Er is voor de OR nooit aanleiding geweest het declaratiegedrag aan de orde te stellen.


Nu deze nieuwe affaire aan het licht is gekomen vindt de OR dat het CvB zich op korte termijn nader moet beraden over de positie van decaan Waas.


Wij kunnen ons voorstellen dat deze berichten teleurstelling en negatieve reacties bij het personeel oproepen.


De OR heeft er vertrouwen in dat het CvB passende maatregelen zal treffen om in de toekomst verkeerd declaratiegedrag en belangenverstrengeling uit te bannen.


Dineke Heersma is voorzitter van de Ondernemingsraad van de TU Delft.

Tijdens een clinic van studentenschaatsvereniging ELS op De Uithof in Den Haag konden buitenlandse TU-studenten zich zaterdag een typisch Nederlandse sport eigen maken: schaatsen. Er kwamen ongeveer veertig geïnteresseerden op deze sportieve ‘inburgeringscursus’ af, bedoeld “om ze een beetje een Nederlands gevoel te geven”, aldus event coördinator van Sport & Cultuur, Anuschka Ishwardat. De clinic was geslaagd, vertelt bestuurslid Roos Goll. “Grappig: over het eerste rondje deden sommigen een kwartier, maar daarna ging het steeds beter. Vooral het evenwicht houden bleek in het begin heel moeilijk. We zijn meer dan twee uur bezig geweest, ze wilden niet van het ijs af.” Om het Hollandse gevoel af te maken was er na afloop een samenzijn met warme chocolademelk. Als het aan ELS ligt wordt de clinic een jaarlijks terugkerend fenomeen. Volgens Ishwardat zijn er plannen om ook iets dergelijks te organiseren op het gebied van zwemmen en wielrennen: “Maar die plannen zijn op dit moment nog niet concreet.” ELS heeft op korte termijn nog een clinic voor TU-medewerkers op het programma staan en is daarnaast bezig met het opzetten van een hardloopwedstrijd voor Kika, de organisatie die zich bezighoudt met bestrijding van kinderkanker.

Je moet wat om de winter door te komen. Zo vermeien de hockeyers zich gedurende de traditioneel lange winterstop in de zaal. De heren van DSHC sloten zaterdag hun indoor competitie af met een gelijkspel tegen stadgenoot Ring Pass (5-5) en een minimale nederlaag tegen HDS (3-2). Het gevolg was een vierde plaats in de eindrangschikking van een poule van zes teams. De dames van DSHC verloren een dag later op het sportcentrum met 2-0 van Pollux, maar behaalden wel drie punten door een 4-3 zege op Zoetermeer. Ook zij verkeren in de middenmoot.

De heren van Dopie, uitkomend in de derde klasse, staan met nul punten troosteloos onderaan. Er werd weliswaar eenmaal gewonnen (3-2 tegen Westland), maar het team werd ook getrakteerd op drie minpunten. De Virgilianen hebben dit seizoen geen vrouwenteam afgevaardigd naar de zaalcompetitie.

‘Roeigeweld op de Schie’. Met deze onheilspellende maar goedbedoelde slogan vestigt Proteus de aandacht op de Van Oord Winterwedstrijden, de traditionele opening van het roeiseizoen in Delft. In het laatste weekend van februari worden op het Schiekanaal ongeveer vierhonderd boten verwacht voor een race over vijf kilometer.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.