Education

Or in grote lijnen akkoord met DTO-besluit

De ondernemingsraad gaat akkoord met de opsplitsing en inkrimping van de Dienst Technische Ondersteuning (DTO). Volgens het laatste collegebesluit van 16 november wordt DTO gesplitst in een onderdeel ICT en een onderdeel Engineering (de huidige Centrale Werkplaats).

Het laatste zou aanzienlijk ingekrompen moeten worden in vergelijking met nu, van 57 naar 20 arbeidsplaatsen. Routinematig mechanisch werk wordt uitbesteed, de centrale subsidie voor DTO als geheel wordt afgeschaft.

De ondernemingsraad pleit er nu voor 25 plaatsen bij de Centrale Werkplaats te behouden. Die vijf plaatsen ‘extra’ kunnen volgens de or onder meer worden gebruikt om piekbelasting bij de ondersteuning van practica op te vangen. De or stelt als voorwaarde bij zijn instemming met de reorganisatie dat er een universitair netwerk komt om de overgebleven mechanische ondersteuning goed te benutten. De faculteiten mogen de Centrale Werkplaats niet oneerlijk beconcurreren.

De afschaffing van de subsidie zou pas in 2001 in moeten gaan, vindt de or. Het zal enige tijd duren voor duidelijk is wat precies de ‘integrale kosten’ zijn, die DTO straks moet gaan berekenen.

Nog steeds is de ondernemingsraad niet onder de indruk van de onderbouwing van de reorganisatie. Dat de TU kosten bespaart door uitbesteding van mechanisch werk, vindt de raad ook na een tweede rapport van adviesbureau KPMG niet overtuigend aangetoond. Het tweede argument, dat de kwaliteit van de ondersteunende diensten verbetert, acht de raad ‘slechts zwakjes’ onderbouwd. ,,We hebben weinig mogelijkheden om het college tegen te houden, als het de mechanische ondersteuning wil uitbesteden”, verklaart lid ir. B. van Zomeren de opstelling van de raad. ,,We kunnen er slechts op toezien dat het zorgvuldig gebeurt en dat het overtollig personeel goed terechtkomt.”

Volgens het laatste collegebesluit van 16 november wordt DTO gesplitst in een onderdeel ICT en een onderdeel Engineering (de huidige Centrale Werkplaats). Het laatste zou aanzienlijk ingekrompen moeten worden in vergelijking met nu, van 57 naar 20 arbeidsplaatsen. Routinematig mechanisch werk wordt uitbesteed, de centrale subsidie voor DTO als geheel wordt afgeschaft.

De ondernemingsraad pleit er nu voor 25 plaatsen bij de Centrale Werkplaats te behouden. Die vijf plaatsen ‘extra’ kunnen volgens de or onder meer worden gebruikt om piekbelasting bij de ondersteuning van practica op te vangen. De or stelt als voorwaarde bij zijn instemming met de reorganisatie dat er een universitair netwerk komt om de overgebleven mechanische ondersteuning goed te benutten. De faculteiten mogen de Centrale Werkplaats niet oneerlijk beconcurreren.

De afschaffing van de subsidie zou pas in 2001 in moeten gaan, vindt de or. Het zal enige tijd duren voor duidelijk is wat precies de ‘integrale kosten’ zijn, die DTO straks moet gaan berekenen.

Nog steeds is de ondernemingsraad niet onder de indruk van de onderbouwing van de reorganisatie. Dat de TU kosten bespaart door uitbesteding van mechanisch werk, vindt de raad ook na een tweede rapport van adviesbureau KPMG niet overtuigend aangetoond. Het tweede argument, dat de kwaliteit van de ondersteunende diensten verbetert, acht de raad ‘slechts zwakjes’ onderbouwd. ,,We hebben weinig mogelijkheden om het college tegen te houden, als het de mechanische ondersteuning wil uitbesteden”, verklaart lid ir. B. van Zomeren de opstelling van de raad. ,,We kunnen er slechts op toezien dat het zorgvuldig gebeurt en dat het overtollig personeel goed terechtkomt.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.