Education

‘Opleiding pas Engels als niveau docenten bewezen is’

Studenten die wegblijven bij colleges omdat de docent slecht Engels spreekt. De studentenraad (sr) zegt daar vaak meldingen over te krijgen.

Volgens de sr blijft een deel van de studenten weg bij ‘moeilijk te volgen Engelstalige colleges’. De klachten daarover plus ‘de ontwikkeling naar meer Engelstalige bacheloropleidingen‘ hebben de raad een adviesbrief doen schrijven aan het college van bestuur.

Daarin stellen de studenten dat docenten de Engelse taal minstens op C1-niveau moeten beheersen voordat de bacheloropleiding waarvoor ze college geven Engelstalig wordt. Dit, om de kwaliteit ‘te waarborgen’.

De sr benadrukt dat zij niet tegen het verengelsen van bacheloropleidingen is. Ook zegt hij het goed te vinden dat de keuze daarvoor bij de opleidingen zelf ligt.

Op de beheersing van de Engelse taal door docenten moet de TU echter centraal toezien. De directie human resources moet ‘alle gegevens van Engelse testen van docenten’ verzamelen. “De opleiding mag de verandering pas maken wanneer bewezen is dat alle docenten minstens het C1-niveau Engels beheersen.”

In de adviesbrief verwijst de sr naar een eerdere enquête van studentenraadsfractie Oras. Daaruit bleek dat bij een derde van de studenten ‘het leerproces wordt belemmerd’ door het gebrekkige Engels van hun docenten.

De sr bespreekt zijn advies maandag 14 december met het college van bestuur.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.