Education

Operatie cursusduur verloopt het best bij Elektro en Natuurkunde

Elektrotechniek en Technische Natuurkunde hebben de beste vijfjarige opleidingen ontworpen. Dit blijkt uit een toetsing van de plannen van aanpak voor de vijfjarige cursusduur, die door het College van Dekanen is uitgevoerd.

br />
Elektrotechniek neemt de herprogrammering zeer serieus en weet, volgens de dekanen, dit proces ook organisatorisch goed vorm te geven. Voor de herprogrammering krijgt ook Technische Natuurkunde een pluim, maar de organisatie zou beter kunnen. Civiele Techniek daarentegen ,,lijkt het probleem (van de studeerbaarheid, red.) op sommige punten nog steeds te negeren”. De faculteit wordt daarom door de dekanen opgeroepen om onder andere ,,concrete maatregelen te treffen voor de intensivering van het gebruik van zelfstudie”.

Het college heeft de plannen van de faculteiten op drie punten doorgelicht en beoordeeld; studeerbaarheid, inhoudelijke aanpassingen en kwaliteitszorg gaven de dekanen een idee of een faculteit op de goede weg is. Bij de inhoudelijke aanpassingen moest er voldoende aandacht voor thema’s als vorming en duurzame ontwikkeling zijn. Het kwaliteitzorg-programma moet minister Ritzen overtuigen dat de TU daar serieus werk van maakt. Daarmee krijgt de TU recht op subsidie uit het recentelijk gecreëerde studeerbaarheidsfonds.

De meeste faculteiten grijpen het vijfde jaar ook aan om de officiële lengte van het afstuderen meer met de werkelijkheid in overeenstemming te brengen. Doorgaans wordt de afstudeerperiode verlengt tot acht of negen maanden waar nu nog een half jaar gebruikelijk is. Dit is conform de wens van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties, die hoopt dat hiermee het afstudeerwerk in een breed genoeg maatschappelijk perspectief geplaatst wordt.

Een aantal faculteiten maakt ook al serieus werk van de cursusevaluatie, die dit jaar opgezet is. Zo worden op de faculteiten Geodesie, Elektrotechniek, Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, en Technische Natuurkunde aan de hand van de uitkomsten van de enquêtes gesprekken met de docenten gevoerd. Industrieel Ontwerpen heeft een ‘Actieteam’ gevormd dat samen met de docenten de vakken in het eerste jaar scherp in de gaten moet houden.

De conclusie van de dekanen is dat de herstructurering serieus wordt aangepakt, maar dat de meeste faculteiten nog niet veel verder zijn dan ,,het onderkennen van het probleem en nog te weinig maatregelen ter verbetering treffen”. De rector zal namens het college van bestuur met de faculteiten nadere afspraken maken over de verdere voortgang van de herstructurering.

Elektrotechniek en Technische Natuurkunde hebben de beste vijfjarige opleidingen ontworpen. Dit blijkt uit een toetsing van de plannen van aanpak voor de vijfjarige cursusduur, die door het College van Dekanen is uitgevoerd.

Elektrotechniek neemt de herprogrammering zeer serieus en weet, volgens de dekanen, dit proces ook organisatorisch goed vorm te geven. Voor de herprogrammering krijgt ook Technische Natuurkunde een pluim, maar de organisatie zou beter kunnen. Civiele Techniek daarentegen ,,lijkt het probleem (van de studeerbaarheid, red.) op sommige punten nog steeds te negeren”. De faculteit wordt daarom door de dekanen opgeroepen om onder andere ,,concrete maatregelen te treffen voor de intensivering van het gebruik van zelfstudie”.

Het college heeft de plannen van de faculteiten op drie punten doorgelicht en beoordeeld; studeerbaarheid, inhoudelijke aanpassingen en kwaliteitszorg gaven de dekanen een idee of een faculteit op de goede weg is. Bij de inhoudelijke aanpassingen moest er voldoende aandacht voor thema’s als vorming en duurzame ontwikkeling zijn. Het kwaliteitzorg-programma moet minister Ritzen overtuigen dat de TU daar serieus werk van maakt. Daarmee krijgt de TU recht op subsidie uit het recentelijk gecreëerde studeerbaarheidsfonds.

De meeste faculteiten grijpen het vijfde jaar ook aan om de officiële lengte van het afstuderen meer met de werkelijkheid in overeenstemming te brengen. Doorgaans wordt de afstudeerperiode verlengt tot acht of negen maanden waar nu nog een half jaar gebruikelijk is. Dit is conform de wens van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties, die hoopt dat hiermee het afstudeerwerk in een breed genoeg maatschappelijk perspectief geplaatst wordt.

Een aantal faculteiten maakt ook al serieus werk van de cursusevaluatie, die dit jaar opgezet is. Zo worden op de faculteiten Geodesie, Elektrotechniek, Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, en Technische Natuurkunde aan de hand van de uitkomsten van de enquêtes gesprekken met de docenten gevoerd. Industrieel Ontwerpen heeft een ‘Actieteam’ gevormd dat samen met de docenten de vakken in het eerste jaar scherp in de gaten moet houden.

De conclusie van de dekanen is dat de herstructurering serieus wordt aangepakt, maar dat de meeste faculteiten nog niet veel verder zijn dan ,,het onderkennen van het probleem en nog te weinig maatregelen ter verbetering treffen”. De rector zal namens het college van bestuur met de faculteiten nadere afspraken maken over de verdere voortgang van de herstructurering.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.