Education

Ook twee pabo’s willen trage studenten lozen

Net als de Universiteit Leiden probeerden twee zelfstandige pabo’s zwakke studenten weg te sturen, ook al is dat wettelijk niet toegestaan. De een houdt nog vol, de ander bindt in.


Afgelopen week ontstond ophef over de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, die studenten in hun vijfde jaar wegstuurde als ze onvoldoende studiepunten hadden behaald. Dat is tegen de wet, stelde minister Bussemaker in de Tweede Kamer.


Het blijkt vaker te gebeuren. Als studenten van hogeschool De Kempel (een zelfstandige pabo met achthonderd studenten) vier keer een onvoldoende halen voor een vak, dan mogen ze geen vijfde poging meer wagen. Zulke studenten kunnen geen diploma meer behalen, bevestigt bestuursvoorzitter Taeke van den Akker: “Ze mogen gerust vakken blijven volgen. Ze kunnen alleen niet meer bij ons afstuderen. Ze kunnen niet meer alle studiepunten behalen.”


Van den Akker begrijpt dat dit misschien niet is toegestaan. Dinsdag zei minister Bussemaker in de Tweede Kamer dat onderwijsinstellingen geen ‘verkapt bindend studieadvies’ mogen hanteren in latere studiejaren. De Kempel voert overleg met de Onderwijsinspectie, omdat een student een klacht heeft ingediend.


De Katholieke Pabo Zwolle (zevenhonderd studenten) pakte het anders aan. Daar moesten studenten een contract ondertekenen en beloven dat ze na verloop van tijd zouden vertrekken als ze niet genoeg punten hadden. “We hebben één keer een student willen uitschrijven, maar het blijkt niet te mogen. Daarom hebben we de student toch weer ingeschreven”, zegt opleidingsmanager Henk Swart. De student had steun gevraagd van de LSVb en die heeft “terecht geïntervenieerd”, aldus Swart.


Onlangs moest de rechter nog Avans Hogeschool terugfluiten, die een ouderejaars student van de opleiding wilde weren. De hogeschool had met de student afgesproken dat zij haar studie zou staken als ze geen voldoende haalde voor haar afstudeertraject. Zulke afspraken mag een hogeschool helemaal niet maken, oordeelde de rechter.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.