Education

Ook landelijke fixus rechten en bedrijfseconomie

Vanaf studiejaar 2013-2014 geldt er een landelijke numerus fixus voor de opleidingen rechten en bedrijfseconomie. Dat heeft universiteitenvereniging VSNU bevestigd.


De universiteiten zouden met de fixus willen voorkomen dat de populaire opleidingen uit hun voegen barsten en de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Over het aantal studenten dat straks zal worden toegelaten en de selectieprocedure moeten nog afspraken worden gemaakt.Voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde bestaat sinds jaar en dag een fixus. Sinds dit studiejaar geldt dat ook voor de psychologieopleidingen. Daarover werd vorig jaar een akkoord bereikt. Over de invoering van een numerus fixus voor rechtenstudies konden de universiteiten het toen niet eens worden.

Sterk spul
De TU en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium vragen dit voorjaar patent aan op een composiet materiaal dat beter bestand is tegen inslagen. Dat is goed nieuws voor de vliegtuigindustrie die steeds vaker aluminium vervangt door kunststof om een lager gewicht te bereiken. Botsingen tegen een kunststofromp kunnen ertoe leiden dat de composiet aan de binnenzijde loslaat (‘delamineert’). Het door promovendus ir. Martin Nagelsmit (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) ontwikkelde patroon voor in kunsthars gedrenkte vezels maakt de kans daarop een stuk kleiner.
www.delta.tudelft.nl/21375

AAG stopt
Studentenraadsfractie AAG kondigt in maart aan niet meer mee te doen aan de studentenraadsverkiezingen. Het werk is met maar twee zetels nauwelijks vol te houden. Fractievoorzitter Mark Bosschaart stelt voor de verkiezingen niet door te laten gaan. De opkomst zal volgens hem dramatisch laag worden nu alleen Oras meedoet. Dat blijkt niet het geval.
www.delta.tudelft.nl/20880

Stoelendans
Een aantal decanen stopt ermee. In april vertrekt Raoul Bino na negen maanden bij Technische Natuurwetenschappen (TNW). Zijn plek wordt ingenomen door Tim van der Hagen. Daan Lenstra van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatie maakt in juni wereldkundig dat hij het werk te zwaar vindt. Henk Sips is sinds november interim-decaan. In november wordt bekend dat Wytze Patijn van Bouwkunde per januari wordt opgevolgd door Karin Laglas. Louis de Quelerij van CiTG krijgt in oktober een contractverlenging van één jaar. Dat moet de universiteit wat lucht geven om een opvolger te vinden.
www.delta.tudelft.nl/21780

Energie uit riool
Rioolwaterzuivering hoeft geen energie te kosten, integendeel zelfs; door handig gebruik van anammoxbacteriën kun je er energie mee opwekken. Dat schrijven onderzoekers van Technische Natuurwetenschappen en de Radboud Universiteit Nijmegen in mei in Science. In februari 2011 start bij de rioolwaterzuivering Dokhaven in Rotterdam een proef.
www.delta.tudelft.nl/21228

Lek boven water
De commissie Onderzoek Financiën CiTG concludeert eind augustus in haar rapport ‘Het lek boven water’ dat gebrekkige communicatie, gemis aan saamhorigheid en te laat ingrijpen leidden tot de miljoenenschuld van CiTG. De eerste geldstroominkomsten (rijksbijdragen) daalden van 43,3 miljoen euro in 2003 tot 30,5 miljoen euro in 2010. Een forse groei in inkomsten uit de tweede en derde geldstroom (onderzoek, projecten) en kostenbesparingen op personeel en huisvesting compenseerden dat niet. Een reserve van 10,5 miljoen euro sloeg uiteindelijk om in een schuld van 5,5 miljoen euro.
www.delta.tudelft.nl/21579

Eyjafjallajökull
De uitbarsting van de Eyjafjallajökull kan nog maar het begin zijn van groots natuurgeweld, waarschuwt dr. Andy Hooper (L&R) in het voorjaar wanneer de IJslandse vulkaan lava spuugt en het Europese vliegverkeer blokkeert. De onderzoeker bestudeert de aarddeformaties rondom de vulkaan al sinds 2006 met radar vanuit de ruimte. Het vulkaanoppervlak is sinds de uitbarsting nauwelijks gedaald, hetgeen er volgens Hooper op wijst dat er magma wordt aangevoerd van zeer grote diepte. In oktober publiceert hij zijn onrustbarende bevindingen in Geophysical Research Letters.
www.delta.tudelft.nl/20963

Uitstoot onderschat
De uitstoot van methaan en lachgas door landbouwactiviteiten zou wel eens twee keer zo groot kunnen zijn als men dacht, stelt dr.ir. Petra Kroon tijdens haar promotie op 8 juni. Gangbare metingen vlak boven de grond zijn niet altijd representatief. “Het klinkt triviaal, maar met een dergelijke meetmethode hoeft er maar een koe ergens gepoept te hebben en je concentratie gaat met een factor honderd omhoog”, zegt Kroons begeleider prof.dr. Harm Jonker van Technische Natuurwetenschappen. Kroon verrichtte metingen met een spectrometer die drie meter boven een weide hing.
www.delta.tudelft.nl/21385

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.