Education

OOD-evaluatie na vertraging van start

Voor de evaluatie van de reorganisatie in 2005 van de ondersteunende diensten (OOD-project) stelt het college van bestuur een projectgroep in. Die gaat op 1 april aan het werk en zal een half jaar nodig hebben om de balans op te maken.

De ondernemingsraad is blij dat het college de evaluatie nu serieus aanpakt, maar wil graag nog een tandje bijzetten. De or twijfelt of zes maanden wel lang genoeg is om de evaluatie grondig uit te voeren. “Waarom hanteert het college, na het eerdere uitstel, nu ineens zo’n strak tijdschema?” vroeg woordvoerder Dineke Heersma in het or-overleg van 6 maart aan het college. Ook het budget . 75 duizend euro . dat de projectgroep ter beschikking staat zou niet toereikend zijn.

De OOD-evaluatie heeft langer op zich laten wachten dan aanvankelijk de bedoeling was. Het plan was dat de reorganisatie in 2007 geëvalueerd zou worden. Het college van bestuur besloot vorig jaar echter tot uitstel omdat nog veel knelpunten niet waren opgelost. Het vond een evaluatie op dat ogenblik niet zinnig. Dat uitstel lokte weerstand uit bij de or. Die ging uiteindelijk akkoord, nadat een tussenbalans in het najaar werd toegezegd. De or zelf organiseerde in november hoorzittingen.

De nieuwe collegevoorzitter, Dirk-Jan van den Berg, benadrukte tijdens de or-vergadering vorige week dat het college voortgang wil maken. Wel zegde hij toe veel ruimte aan de projectgroep te willen laten over de invulling van werkzaamheden. “De evaluatie moet deskundig worden uitgevoerd”, stelde hij. Voor de projectgroep wordt een externe voorzitter aangezocht. Verder zoekt het college naar leden die deskundig zijn op de terreinen die aan bod komen: kwaliteit van dienstverlening, personele aspecten en bedrijfsvoering. Informatie moet komen van de medewerkers van de universiteitsdienst, maar ook van ‘interne en externe klanten’. Hun tevredenheid is een maatstaf voor succes. Daarnaast moet de projectgroep met een vakkundig oog kijken naar de kwaliteit van de processen en het gekozen organisatiemodel: gecentraliseerde dienstverlening via shared servicecentra.

Veel aandacht gaat uit naar de inrichting van het ‘functiegebouw’. Tijdens een presentatie van het shared service centre Financiën & Control in dezelfde or-vergadering noemde directeur Ton Ruhe als een van de knelpunten dat niet voldoende gekwalificeerd personeel kan worden aangetrokken doordat functies te laag zijn ingeschaald. De evaluatie van de OOD is onder meer bedoeld om dergelijke problemen aan het licht te brengen en te corrigeren.

De haperende afhandeling van betalingen bleek tijdens de tussenbalans vorig jaar een van de grootste ergernissen aan de TU. F&C is een massieve campagne gestart om de problemen het hoofd te bieden. De presentatie was bedoeld om de or te laten zien hoe men probeert de processen bij te sturen. Het leidde tot een levendige uitwisseling van praktische ervaringen en tips. “Misschien is dit een werkwijze die we vaker moeten volgen”, opperde Van den Berg. “Hoorzittingen houden waarbij medewerkers hun ervaringen en ideeën rechtstreeks kunnen inbrengen om tot verbeteringen te komen.”

De ondernemingsraad is blij dat het college de evaluatie nu serieus aanpakt, maar wil graag nog een tandje bijzetten. De or twijfelt of zes maanden wel lang genoeg is om de evaluatie grondig uit te voeren. “Waarom hanteert het college, na het eerdere uitstel, nu ineens zo’n strak tijdschema?” vroeg woordvoerder Dineke Heersma in het or-overleg van 6 maart aan het college. Ook het budget . 75 duizend euro . dat de projectgroep ter beschikking staat zou niet toereikend zijn.

De OOD-evaluatie heeft langer op zich laten wachten dan aanvankelijk de bedoeling was. Het plan was dat de reorganisatie in 2007 geëvalueerd zou worden. Het college van bestuur besloot vorig jaar echter tot uitstel omdat nog veel knelpunten niet waren opgelost. Het vond een evaluatie op dat ogenblik niet zinnig. Dat uitstel lokte weerstand uit bij de or. Die ging uiteindelijk akkoord, nadat een tussenbalans in het najaar werd toegezegd. De or zelf organiseerde in november hoorzittingen.

De nieuwe collegevoorzitter, Dirk-Jan van den Berg, benadrukte tijdens de or-vergadering vorige week dat het college voortgang wil maken. Wel zegde hij toe veel ruimte aan de projectgroep te willen laten over de invulling van werkzaamheden. “De evaluatie moet deskundig worden uitgevoerd”, stelde hij. Voor de projectgroep wordt een externe voorzitter aangezocht. Verder zoekt het college naar leden die deskundig zijn op de terreinen die aan bod komen: kwaliteit van dienstverlening, personele aspecten en bedrijfsvoering. Informatie moet komen van de medewerkers van de universiteitsdienst, maar ook van ‘interne en externe klanten’. Hun tevredenheid is een maatstaf voor succes. Daarnaast moet de projectgroep met een vakkundig oog kijken naar de kwaliteit van de processen en het gekozen organisatiemodel: gecentraliseerde dienstverlening via shared servicecentra.

Veel aandacht gaat uit naar de inrichting van het ‘functiegebouw’. Tijdens een presentatie van het shared service centre Financiën & Control in dezelfde or-vergadering noemde directeur Ton Ruhe als een van de knelpunten dat niet voldoende gekwalificeerd personeel kan worden aangetrokken doordat functies te laag zijn ingeschaald. De evaluatie van de OOD is onder meer bedoeld om dergelijke problemen aan het licht te brengen en te corrigeren.

De haperende afhandeling van betalingen bleek tijdens de tussenbalans vorig jaar een van de grootste ergernissen aan de TU. F&C is een massieve campagne gestart om de problemen het hoofd te bieden. De presentatie was bedoeld om de or te laten zien hoe men probeert de processen bij te sturen. Het leidde tot een levendige uitwisseling van praktische ervaringen en tips. “Misschien is dit een werkwijze die we vaker moeten volgen”, opperde Van den Berg. “Hoorzittingen houden waarbij medewerkers hun ervaringen en ideeën rechtstreeks kunnen inbrengen om tot verbeteringen te komen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.