Education

Ontwerpers zien opleiding als parkeerbaan

Als de arbeidsmarkt het toestond, was veertig procent van de voormalige en huidige ontwerpers in opleiding (twaio’s) iets anders gaan doen. ,,De twaio’s zien hun opleiding vaak als parkeerbaan”, concludeert ir.

P. Ketelaar van het Delfts aio-overleg. Hij vraagt zich af of er misschien strenger geselecteerd moet worden.

Het Delfts aio-overleg (DaioO) hield april 1995 een enquête onder huidige en voormalige ontwerpers van alle Delftse twaio-opleidingen. Alleen de opleiding Modern Optics werd niet bij de enquête betrokken, omdat het penvoerderschap daarvan bij Twente ligt. Het DaioO wilde op deze manier de discussie over opzet en invulling van ontwerpersopleidingen oprakelen.

De antwoorden op de vragen verschillen enorm per opleiding. Positieve uitschieter: Proces- en apparatenbouw. Negatieve uitschieters: Informatietechniek en informatica, Transporttechnologie en Micro-elektronica.

Het belangrijkste commentaar van de mensen die de ontwerpersopleiding niet over zouden doen, is dat de organisatie te weinig gestructureerd is, de opleiding te weinig professioneel aandoet en te weinig bekendheid heeft in het bedrijfsleven.

Voor de helft van de respondenten voldoet de opleiding niet aan de verwachtingen van een ontwerpersopleiding. Opmerkingen daarbij waren: te veel nadruk op onderzoek (Ketelaar: ,,Men doet vaak klusjes voor hoogleraren”), niet multi-disciplinair genoeg, geen specifieke ontwerpvakken, te weinig praktisch. Het DaioO is van plan de enquête binnen drie jaar te herhalen. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Als de arbeidsmarkt het toestond, was veertig procent van de voormalige en huidige ontwerpers in opleiding (twaio’s) iets anders gaan doen. ,,De twaio’s zien hun opleiding vaak als parkeerbaan”, concludeert ir. P. Ketelaar van het Delfts aio-overleg. Hij vraagt zich af of er misschien strenger geselecteerd moet worden.

Het Delfts aio-overleg (DaioO) hield april 1995 een enquête onder huidige en voormalige ontwerpers van alle Delftse twaio-opleidingen. Alleen de opleiding Modern Optics werd niet bij de enquête betrokken, omdat het penvoerderschap daarvan bij Twente ligt. Het DaioO wilde op deze manier de discussie over opzet en invulling van ontwerpersopleidingen oprakelen.

De antwoorden op de vragen verschillen enorm per opleiding. Positieve uitschieter: Proces- en apparatenbouw. Negatieve uitschieters: Informatietechniek en informatica, Transporttechnologie en Micro-elektronica.

Het belangrijkste commentaar van de mensen die de ontwerpersopleiding niet over zouden doen, is dat de organisatie te weinig gestructureerd is, de opleiding te weinig professioneel aandoet en te weinig bekendheid heeft in het bedrijfsleven.

Voor de helft van de respondenten voldoet de opleiding niet aan de verwachtingen van een ontwerpersopleiding. Opmerkingen daarbij waren: te veel nadruk op onderzoek (Ketelaar: ,,Men doet vaak klusjes voor hoogleraren”), niet multi-disciplinair genoeg, geen specifieke ontwerpvakken, te weinig praktisch. Het DaioO is van plan de enquête binnen drie jaar te herhalen. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.