Education

Onrust onder personeel civiele techniek

De onderzoeksrapporten over de stand van zaken bij civiele techniek zorgen, samen met geplande bezuinigingen, voor onrust onder het wetenschappelijk personeel.

“Met een tekort van acht miljoen euro op een begroting van 31 miljoen, kan men zelf de conclusie wel trekken: er moeten straks mensen weg”, aldus prof.dr.ir. Joost Walraven van de afdeling gebouwen en civieltechnische constructies. Ook prof.dr.ing. Ingo Hansen (transport & planning) constateert ‘grote onrust’, maar afdelingscollega prof.ir. Frank Sanders niet. “Het is niet het gesprek van de dag aan de koffietafel.” Toch kan ook hij zich voorstellen dat werknemers bezorgd zijn.
Het personeel is het niet altijd eens met de conclusies van de commissies. Zo kan het advies van de commissie Stuip om onderzoek misschien niet in het grote bouwlab te doen, op weinig sympathie rekenen. Walraven: “Dan kom je in een neerwaartse spiraal. Er komt dan geen hoogleraar met kwaliteit hier naartoe. Goed onderzoek is zonder groot lab onmogelijk.” De door de commissie Rots voorgestelde samenwerking van de onderzoeksafdeling gebouwen en civieltechnische constructies met de afdeling bouwtechnieken bij Bouwkunde, kan wel op voorzichtige goedkeuring rekenen. “We vullen elkaar netjes aan”, vertelt Walraven, “maar het risico is dat je moet afslanken. Je moet erg oppassen dat de kwaliteit van de opleiding niet vermindert.”
Verder kan de bevinding dat er bij transport & planning onvoldoende wordt samengewerkt (rapport commissie van Binsbergen), rekenen op instemming van Hansen. Sanders ziet dat echter anders. “Ik kan me niet vinden in het woord ‘onvoldoende’. Maar het zou wel beter kunnen.”
Meer aandacht voor communicatie en managementvakken, zoals de commissie Stuip aanbeveelt, ziet Sanders (tevens opleidingsdirecteur) niet zitten. “Studenten hebben in ons vernieuwde onderwijsprogramma – dat 1 september wordt ingevoerd – al voldoende mogelijkheden tot verbreding. Ik denk ook dat er uiteindelijk juist meer behoefte is aan inhoudelijke kennis, ook vanuit de beroepspraktijk.”
Hansen gaat nog een stapje verder: “Aandacht voor nog meer projectmatig onderwijs en softe vakken, lijkt mij niet juist. We zijn door het college van bestuur nu al gedwongen om de minor in te voeren. Wij moeten daardoor vakken uit de bachelor naar de master verplaatsen. Dat doet de kwaliteit van de opleiding geen goed.”
Tot slot vond Walraven de opmerking van decaan De Quelerij in Delta 07 opmerkelijk dat het ‘nog een geluk bij een ongeluk is dat ik veel 58-plussers in huis heb’. “Met die mensen gaat straks een hele berg ervaring weg en hun taken blijven gewoon liggen. Moeten studenten straks soms elkaars werk nakijken?”
Binnenkort horen de wetenschappers meer. Hansen: “We verwachten eind van deze week meer informatie van de decaan.”

In NRC Handelsblad schreef Jet Heerdink vorige week verontwaardigd een brief over de ontgroening van haar dochter. In studentenkringen kwamen na het artikel de namen van Virgiel en het Leidse Quintus bovendrijven. Nu blijkt het om Virgiel te gaan.
Bestuursvoorzitter Pieter Prickaerts van Virgiel zegt in een reactie op het verhaal dat hij geen concrete klachten heeft gehad. “Maar tachtig procent is waar. Ik wil de dingen graag verduidelijken, zonder recht te willen praten wat krom is. Ze zijn soms alleen uit hun context getrokken.”
Op verschillende voorbeelden van Heerdink gaat hij in. Zo is inderdaad iemand flauwgevallen toen er laat werd gegeten en werden twee mensen onwel. “Dat was niet van de honger, zei de ehbo-dienst, maar door oververhitting. Er zijn toen maatregelen getroffen.” Ook was er in het kamp een modderbak waar eerstejaars die straf hadden doorheen moesten kruipen. “Dat is een maatregel om mensen bewust te maken van het groepsbelang.”
Daarnaast bevestigt Prickaerts dat er iemand was die zijn boterham over de grond moest halen. “Maar het opeten was zijn eigen keuze.” In een ander geval moest iemand een bord eten over zijn hoofd uitsmeren. “Dat hoort bij het verjagen van de introductiecommissie door de eerstejaars. Zo komen ze in opstand.”
Het schreeuwen tegen eerstejaars gebeurt volgens de voorzitter om ‘een grote groep handelbaar te maken’. Een kampbeul bestaat ook. “Maar dat is niet iets wat het bestuur heeft ingesteld. We begrijpen dat je daarmee mensen kunt kwetsen.”
Virgiel heroverweegt de kennismakingstijd (kmt), de Owee en de periode na de kmt. Dat gebeurde al, mede naar aanleiding van de misstanden bij het corps vorig jaar. “Deze kmt is over het algemeen volgens het goedgekeurde programma verlopen. Maar we moeten kijken of dat programma nog aansluiting vindt bij onze vereniging.”
Het incident bij Virgiel zal worden meegenomen in de evaluatie van de kmt, verzekert Hans Krul, secretaris van het college van bestuur van de TU. Er is al een gesprek geweest met Jet Heerdink, vertelt hij. Of er sancties komen tegen Virgiel, zoals vorig jaar bij het corps, kan Krul nog niet zeggen.(SB/CvU)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.