Education

Online Science Debate: een kieswijzer over wetenschap

De Nationale Wetenschapsagenda heeft een kieswijzer ontwikkeld met de standpunten van politieke partijen over wetenschap. Wie investeringen in onderzoek en innovatie belangrijk vindt, doet er goed aan Online Science Debate te raadplegen.

Financieringsinstrumenten voor onderzoekers, de internationale concurrentiepositie en het doen van toegepast onderzoek: wetenschappelijke thema’s zijn doorgaans vrij ingewikkeld, waardoor ze meestal ontbreken in de ‘gewone’ kieswijzers. Toch reserveren de meeste partijen honderden miljoenen voor wetenschap, zo bleek vorige week uit de CPB-doorrekening van de partijprogramma’s.

“Het is belangrijk voor de kiezer om te weten wat partijen willen met innovatie en onderzoek, omdat die onderwerpen vaak niet hoog in de verkiezingsprogramma’s staan”, zegt Marleen Groen van de Nationale Wetenschapsagenda, de organisatie die de kieswijzer ontwikkelde.

Niet doorsnee

De wetenschapskieswijzer is geen doorsnee stemwijzer. Je kunt niet aangeven of je het eens of oneens bent met bepaalde stellingen, en je krijgt dus ook niet in één oogopslag te zien welke partij het best bij je past. In plaats daarvan geeft Online Science Debate tien stellingen met daarbij kort de visie van de politieke partijen op het betreffende onderwerp.

Hoewel in de kieswijzer wordt vermeld dat de standpunten van de grootste politieke partijen zijn meegenomen, zijn vooralsnog alleen de standpunten van SP, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SGP en de ChristenUnie te vinden in de kieswijzer.

Druk

Waar zijn grote partijen als de VVD, PVV en het CDA? “VVD en CDA hebben wel toegezegd mee te doen, dus die komen er binnenkort bij. Maar de campagneleiders hebben het erg druk”, aldus Groen, die aangeeft dat de PVV niet mee wilde werken. “Dat hadden we eigenlijk ook al wel verwacht.”

Een extra miljard voor wetenschap, waarvoor de kenniscoalitie (bestaande uit wetenschappers en ondernemers) vorig jaar september pleitte, is waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp in de kieswijzer, zegt Groen. Volgens haar wil vooral D66 aan die oproep beantwoorden. “Die partij steekt er momenteel bovenuit wat betreft onderzoek en innovatie.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.