Campus

Online platform als levensstijl

Scovre is een beoogd sociaal online platform dat zich op brede schaal richt op het delen en ondergaan van nieuwe ervaringen. Zoeken hoeft niet meer, ontdekken gaat vanzelf.


Of het nou gaat om muziek, films, boeken of het bezoeken van evenementen: op Scovre leren gebruikers van elkaars ‘ervaringen’. Dat is het idee achter de site-in-opbouw van IO-studenten Jaap Gerritsen en Mikel Porras, deelnemers aan het vak Ready to start up van YesDelft.


Hadden we daar niet al sites als Facebook voor? “Facebook is een sociaal netwerk”, legt Gerritsen uit, “waarop je anderen laat weten wat je aan het doen bent. Scovre is vooral voor jezelf.” De formule is gebaseerd op het bundelen van diensten van verschillende websites. In plaats van zoeken probeert de site de gebruiker te laten ‘door-associëren’ op wat hij al kent. “Zo onderga je heel nieuwe ervaringen. Scovre gaat verder dan mededelingen als ‘mensen die dit leuk vinden hebben dit gekocht’, zoals op andere populaire sites. Wij presenteren wat voor jou interessant zou kunnen zijn. Relevante suggesties, op basis van wat je eerder hebt gedaan en gezien. Als ik weet welke muziek jij goed vindt, kan het voor mij interessant zijn om te weten welke films je kijkt.”Search less, find more, luidt de vlot klinkende slogan. Maar waar blijft de charme van de actieve zoektocht of de toevallige vondst? “Veel mensen vinden het fijn dat er een bepaalde selectie wordt gemaakt. Op internet zijn miljoenen mogelijkheden. Wat wij bieden kun je vergelijken met een menukaart in een restaurant. Daar kun je ook kiezen uit tien gerechten wat je het lekkerst vindt.”Het tot nu toe ontwikkelde muziekgedeelte laat zien dat de formule ‘echt werkt’, meent het tweetal. “Veel vrienden gebruiken ‘m al en zijn erg enthousiast.” Het inloggen is gekoppeld aan Facebook, waardoor profielen en voorkeuren van anderen zichtbaar zijn. Op basis van die informatie kan geklikt worden naar audio- en videofragmenten. Daaronder staan links naar bands en artiesten van verwante aard, hun discografieën, speelagenda’s en dergelijke. Een gecombineerd aanbod van drie verschillende sites: YouTube, Last.fm en Grooveshark. Dat scheelt afzonderlijke zoektochten. De winst voor de bedenkers is het te ontvangen percentage als iemand via de site iets aanschaft bij bijvoorbeeld Bol.com.Of Scovre net zo groot kan worden als Facebook of Google? “Het zou een levensstijl kunnen worden, waarbij alles met elkaar verband houdt: ontbijten, film, muziek. Er zijn zoveel productcategorieën. De aanbiedingen van de Albert Heijn in jouw buurt kun je weer verbinden met recepten of met kleding.”Bang voor voorbijgaande populariteit van dit soort trendy sites zijn ze niet. “In gelegenheden als de Coffee Company zie je veel mensen met tablets aan tafel, continu online. Zolang die trend er is hebben wij daar wel vertrouwen in. De helft van de wereld zit op Facebook, dus waarom zou Scovre niet populair kunnen worden? We zitten tussen heel grote spelers, maar we denken wel degelijk dat onze opzet potentie heeft.” scovre.com/music

Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Onderwijsinspectie die onderzoek doet naar verkorte afstudeertrajecten bij de Hogeschool Inholland. Het inmiddels vertrokken college van bestuur had volgens de inspectie veel eerder kritische vragen moeten stellen bij interne rapportages over het ‘stuwmeerbeleid’ bij de overbevolkte MEM-opleiding.

Niet ingrijpen
Toch denkt ze – net als eerder de commissie-Leers – dat het college pas op 21 mei 2010 gedetailleerd op de hoogte was van de problemen. Daadkrachtig ingrijpen bleef echter ook toen uit, stelt de inspectie. Het college liet zich te makkelijk geruststellen door de centrale stafdienst van de hogeschool, die een maand later meldde dat de problemen bij MEM waren opgelost.

Raad van toezicht
Ook de – eveneens teruggetreden – raad van toezicht bleef volgens de inspectie in gebreke. Hoewel al in 2008 duidelijk was dat de verhoudingen binnen het toenmalige college van bestuur slecht waren, greep de raad niet in. Daardoor was er ‘van samenhangend en slagvaardig bestuur geen sprake’.

Sfeer
De sfeer binnen Inholland kenmerkt zich volgens de inspectie door een gebrek aan openheid en vertrouwen, mede veroorzaakt door een sinds de fusie ‘wat jachtige, top down-georiënteerde bestuursstijl’. Ze sprak met zeventien medewerkers van vier opleidingen die ‘ongewenste druk’ hadden ervaren.

Organisatie
De meeste klachten gingen over de manier waarop het onderwijs georganiseerd was: docenten kregen te weinig tijd om hun lessen voor te bereiden, na te kijken en om studenten te begeleiden. Dat leidde tot terughoudendheid bij het geven van onvoldoendes, omdat herkansingen extra tijd kosten.

Hogere cijfers
Ook gaven de medewerkers voorbeelden dat cijfers zonder overleg werden opgehoogd door managers en examencommissies. Dat zou bij in elk geval zeven verschillende opleidingen spelen. Daarover meldt de inspectie: “Er zijn managers die aan docenten laten weten dat te veel onvoldoendes ‘slecht uitkomen’, of ze nu terecht zijn of niet. In een enkel geval wordt gemeld dat in functioneringsgesprekken druk wordt uitgeoefend om docenten ‘geslaagden te laten produceren’ door te dreigen met niet-bevordering of het weigeren van een vaste aanstelling. Ook werd een voorbeeld gegeven van een leidinggevende die de examencommissie onder druk zette om een student te laten afstuderen.”

Beoordelingscriteria
In het specifieke geval van de opleiding MEM in Haarlem kwamen beide situaties voor. Er was ‘een gebrek aan heldere beoordelingscriteria en gebrek aan afstemming over wat er van studenten concreet mag worden verwacht’. Uit 170 onderzochte personeelsdossiers blijkt bovendien dat met minimaal vijftien docenten rendementsafspraken werden gemaakt, waarbij zij beloofden dat 75 of 80 procent van de studenten onder hun hoede dat jaar zou afstuderen.

Verbeterbeleid
Of het verbeterbeleid van Inholland vruchten zal afwerpen moet nog blijken. De Inspectie vindt dat de doelstellingen soms wel erg algemeen geformuleerd zijn. Bovendien heeft de hogeschool geen eigen probleemanalyse gemaakt, maar die van de commissie-Leers overgenomen. Daarnaast moet de Wet op het hoger onderwijs meer prioriteit krijgen in het ‘verbeterbeleid’: de examencommissies moeten dienovereenkomstig functioneren, de beoordeling van studenten moet worden gemonitord en de onderwijs- en examenregelingen moeten worden verbeterd.

Eindrapport
Het nieuwe college van bestuur – onder leiding van voormalig HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra – is daar al mee bezig, constateert de inspectie. In april volgt het eindrapport over Inholland en in juni het onderzoek naar het declaratiegedrag van de opgestapte Inholland-bestuurders.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.