Education

Onduidelijkheid over begrotingstekort

De begroting voor 2009 roept veel vragen op bij de ondernemingsraad. Om het totale tekort van de universiteit in 2009 tot maximaal vijftien miljoen euro te beperken, moesten de faculteiten de afgelopen weken hun begrotingen van het college van bestuur bijstellen.

Uiterlijk afgelopen maandag moesten die begrotingen klaar zijn.
Eerdere versies van die begrotingen riepen vorige week al zo veel vragen op bij de ondernemingsraad (or), dat die het lastig vindt om er donderdag 4 december al in een overleg met het college advies over te geven.
De or-commissie financiële en materiële zaken (fmz) meent dat de verkregen informatie over de begrotingen minder was dan voorgaande jaren. Volgens de commissie ontbreekt een meerjarenvisie. Dat komt mede doordat de universiteit nog zal kijken hoe zij het geld van het rijk in de toekomst over de faculteiten zal verdelen.

De or was gewend meer begrotingsdetails per faculteit te krijgen via de centrale financiële dienst. De begrotingsprocedure vindt door de reorganisatie echter niet meer op centraal niveau plaats, waardoor de or zijn informatie via de faculteiten moet zien te verkrijgen.
De onderdeelcommissies (odc’s) van de or in die faculteiten weten vaak niet de laatste stand van zaken. “Dat is geen verwijt naar de staf of het college, maar lastig is het wel”, zegt commissielid Kees Daleboudt.
De commissie fmz constateert dat de faculteitsreserves het niveau overstijgen van wat acceptabel is (pakweg tien procent van de jaaromzet).
Een deel van die reserves is echter bestemd voor verplichtingen. Zo moet de faculteit Technische Natuurwetenschappen nieuwbouw inrichten. Reserves kunnen daarom volgens de or een misleidend beeld geven.
De odc van Civiele Techniek en Geowetenschappen verwacht dat de tekorten van deze faculteit eind 2009 in de miljoenen lopen. Er is een verschil van zes tot acht miljoen euro tussen de ingediende begroting en de ‘schaduwbegroting’, constateert de commissie fmz.
Universiteitssecretaris Hans Krul zegt schaduwbegrotingen niet te kennen. “Schaduwbegrotingen zijn non-existent wat mij betreft. Dit is de eerste keer dat ik er van hoor.”

Een schaduwbegroting hoort er niet te zijn, meent Daleboudt. “Maar er zijn faculteiten die zeggen: wij zullen, als het college van bestuur dat wil, een sluitende begroting indienen, maar de werkelijke cijfers houden we zelf. Een verschil van zes tot acht miljoen euro tussen een ingediende begroting en een schaduwbegroting is niet zo goed. Het getuigt niet van realisme, want dat geld is er gewoon niet. Je kunt je reserves maar één keer opmaken.”
Bij de or leven veel vragen over bezuinigingen bij de Universiteitsdienst. Ook is nog onduidelijk wat de TU tegoed heeft van het rijk voor het invoeren van het bachelor-mastersysteem. 

Door alle onduidelijkheid adviseerde Daleboudt de nieuwe or om de begrotingsdiscussie uit te stellen en deze pas te voeren als binnenkort de raad van toezicht aan tafel zit. “Het is handig als die meemaakt hoe de or met de stof omgaat en hoe de informatievoorziening verloopt. Dat is geen verwijt naar het college, dat door het ministerie wordt overvallen door een aantal financiële verrassingen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.