Education

Onderzoeksinstituut beloont ideeën

Onderzoeksbedrijf Incas3 uit Assen stelt vijf maal 75 duizend euro beschikbaar voor goede ideeën van jonge wetenschappers.
Het bedrijf is actief op het gebied van sensortechnologie en zoekt nieuwe ideeën op zowel fundamenteel als toepassingsgebied.

‘De jonge talenten met de beste onderzoeksvoorstellen krijgen een aanbod om hun loopbaan bij INCAS3 te starten en daar het onderzoek ook daadwerkelijk uit te voeren’, aldus de nieuwsbrief.


Incas3 werkt met multidisciplinaire teams en vaak samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Als voorbeelden van onderzoeksterreinen worden maatschappelijke problemen als veroudering en uitputting van grondstoffen genoemd.


Voorbeelden van projecten waar Incas3 in participeert zijn valpreventie bij ouderen door balanstraining en het ontwikkelen van nieuwe methoden en sensorsystemen voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit.


Inzendingen ter grootte van een A4-tje kunnen tot 10 december ingezonden worden via een emailadres op de website. Inzenders krijgen uiterlijk 21 december bericht over de selectie. Het bedrijf dat zelf leeft van intellectueel eigendom verklaart niet met de ideeën te werken dan via de indiener.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.