Education

Onderzoek naar bindend studieadvies

De TU onderzoekt of een bindend studieadvies de uitval van studenten na het eerste jaar kan beperken.
De juiste student zo snel mogelijk op de juiste plek. Om dat in het eerste collegejaar al voor elkaar te krijgen, onderzoekt de TU de mogelijkheden van een bindend studieadvies of een propedeuse in twee jaar.

br />Om studie-uitval zoveel mogelijk te beperken tot het eerste jaar wil de TU studenten in dat jaar al een inschatting geven van hun kansen. Bij onder meer Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zijn daar al goede ervaringen mee.

De TU wil dit onderzoeken omdat het studenten snel duidelijkheid geeft in plaats van na drie of vier jaar. Dat is beter, omdat studenten die vastlopen dan grotere kansen krijgen om nog een andere opleiding te volgen. Daarom hebben universiteiten met het ministerie van onderwijs afgesproken om studenten meer in het eerste jaar te verwijzen en niet in de jaren daarna.
Ook is afgesproken de studie-
uitval onder bachelorstudenten in het tweede en derde jaar te halveren. Verder moet voortaan zeventig procent van de studenten de bachelor in vier jaar halen en moet tien procent van de studenten dan het standaardprogramma aangeboden krijgen.

Bij de TU zit het met de instroom van bachelorstudenten wel goed, maar studenten presteren in het eerste jaar matig. Hoeveel studenten hun bachelor in vier jaar zullen halen, is onduidelijk totdat de diploma’s binnen zijn.

Nu heeft slechts vijftien procent van de studenten zijn bachelordiploma na vier jaar, terwijl die percentages bij de technische universiteiten van Eindhoven en Twente op respectievelijk 25 en 29 liggen. Op dat vlak moet er volgens de TU dus wat te verbeteren zijn.
De Delftse student doet lang over zijn studie: gemiddeld zeven jaar. Uiteindelijk haalt maar 55 tot 60 procent de eindstreep. Het verhogen van het rendement van de masteropleidingen naar negentig procent lijkt vooralsnog te lukken.

Ook aan de voorlichting wil de TU extra aandacht geven. Potentiële studenten moeten een helder beeld hebben van het onderwijs en wat zij als student daarvoor in huis moet hebben.
Studentenraadsfractie Oras vroeg zich tijdens een overleg met het college van bestuur af of het accent bij deze maatregelen nu ligt op een beperkte instroom of het verhogen van het studierendement (meer behaalde diploma’s). Daarop antwoordde directeur onderwijs & studentenzaken Anka Mulder dat het erom gaat studenten goed te helpen kiezen en ervoor te zorgen dat studenten die hier op de juiste plek zitten, zoveel mogelijk hun diploma halen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.