Opinion

Onderzoek het bestaan van ufo’s

In De Telegraaf van 3 december word ik als getrainde waarnemer geïnterviewd over ongeïdentificeerde vliegende objecten. Binnen mijn vakgebied vind je wereldwijd vele duizenden getrainde waarnemers, piloten, militairen en astronauten, die vertellen wat zij gezien hebben aan objecten in de lucht die in staat waren tot extreme prestaties.

In de Studentenkamer, het periodieke gesprek tussen de studentenbonden en de staatssecretaris, kwamen de partijen bepaald niet nader tot elkaar. Afgezien van enkele praktische zaken bleken ze geen overeenstemming te kunnen bereiken.

“Er valt niet met Zijlstra te praten, omdat hij geen inhoudelijke maatregelen neemt”, stelt LSVb-voorzitter Sander Breur na afloop. “Als je beleid invoert, doe je dat om gedrag te veranderen. Maar hij treft ook mensen die geen rekening hebben kunnen houden met dit beleid en nu al zijn uitgelopen. Dat ontmaskert zijn doelstelling.”

Staatssecretaris Halbe Zijlstra erkende tijdens het overleg dat zijn maatregel tegen het langstuderen niet alleen het aantal langstudeerders moet terugdringen, maar ook geld moet opleveren.

Hij verdedigde met verve dat zijn maatregel ook de huidige studenten treft, en niet alleen de nieuwe: “Vaak kiezen we in Nederland de makkelijke weg en zadelen we de volgende lichting met de bezuinigingen op. Dat vind ik niet goed. We moeten de balans zoeken tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Wij kiezen nu vooral voor de rechtsgelijkheid.”

Ook was hij niet van plan allerlei uitzonderingen op de maatregelen toe te staan. “Als wij een kerstboom met uitzonderingen optuigen, dan brengt dat uitvoeringskosten met zich mee. Daar hebben universiteiten en hogescholen hun profileringsfondsen voor.”

Dus is er nog maar één mogelijkheid, denkt de LSVb: alle ouders en studenten moeten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op een partij stemmen die tegen deze maatregelen is.

Alleen op praktische punten konden de staatssecretaris en de bonden elkaar vinden. Het collegegeldkrediet wordt gespreid verstrekt, dus moeten studenten het collegegeld ook bij alle universiteiten en hogescholen gespreid kunnen betalen. Zijlstra meent dat dit al in de wet staat, maar hoort het graag als een instelling zich er niet aan houdt.

Ook de titulatuur voor afgestudeerde hbo’ers, waar het Interstedelijk Studenten Overleg aandacht voor vroeg, zal volgens Zijlstra goedkomen. Hij zou de knoop spoedig doorhakken, beloofde hij. Het voorstel moet nog naar de Tweede Kamer, dus hij wilde er niet op vooruitlopen, maar hij liet doorschemeren dat hbo’ers en wo’ers in het buitenland voortaan dezelfde titel zullen kunnen voeren.

Vreemd genoeg worden hun rapportages door media en academici meestal afgedaan als onzin. Zoals in de column van Dap Hartmann (Delta 36/15-12-2011).

Zij roepen desondanks op hier serieus onderzoek naar te doen. Alleen op die manier kan het fenomeen van het anekdotische naar het wetenschappelijke domein gebracht worden. Noblesse oblige, gestimuleerd door eigen observaties, heb ik mij grondig verdiept in het fenomeen en er twee lezingen over gegeven. Die resulteerden in vele honderden positieve reacties, waaronder van ruimtevaartjournalist Piet Smolders, die het boek ‘ET, geen mythe maar werkelijkheid’ heeft geschreven. Ook generaal b.d. De Brouwer van de Belgische luchtmacht, die jarenlang verantwoordelijk was voor het onderzoek naar ufo’s in België, reageerde positief. Smolders, die meer dan vijftig jaar ervaring heeft met astronauten en ruimtevaart, was zijn zoektocht gestart om ufo’s te diskwalificeren maar kwam er al snel achter dat het omgekeerde geconcludeerd moest worden. Hij was als wetenschapsjournalist niet bang om dat dan ook te melden. De vele getrainde waarnemers wereldwijd die ik heb leren kennen, roepen allemaal op om het fenomeen simpelweg te onderzoeken, in het midden latend of de technologie van aardse of buitenaardse oorsprong is. In beide gevallen betreft het techniek die zover buiten het door ons bekende domein ligt dat het een academisch debat en onderzoek rechtvaardigt.


Dr.ir. Coen Vermeeren is vliegtuigbouwkundige en docent aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.