Education

Onderwijsstaking in Duitsland

Duitse studenten willen half juni twee dagen actievoeren tegen het onderwijsbeleid van de Duitse regering. Op 17 juni is een landelijke stakingsdag gepland en de dag erna een ‘dag van burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Tijdens die dag van ongehoorzaamheid willen studenten symbolisch banken overvallen onder het motto ‘geld voor onderwijs in plaats van voor de banken’.

Reden voor de staking is de invoering van collegegeld en de verschraling van het hoger onderwijs. Volgens de Süddeutsche Zeitung willen de studenten een reddingspakket van 100 miljard euro voor scholen en universiteiten.

Op 4 juni besluit de regering-Merkel definitief hoe tot 2019 18 miljard euro wordt geïnvesteerd in universitair onderzoek.

 Universiteiten steunen het plan van staatssecretaris Van Bijsterveldt van onderwijs om de exameneisen in het voortgezet onderwijs te verzwaren. Volgens de huidige examenregels kunnen leerlingen hun diploma halen met louter onvoldoendes voor het centraal schriftelijk examen. Ze mogen deze namelijk compenseren met de resultaten van hun schoolexamen. De staatssecretaris geeft critici gelijk dat de geloofwaardigheid van het diploma daardoor in het geding is. Ze stelt daarom voor dat vanaf het schooljaar 2011-2012 alleen leerlingen slagen die gemiddeld een voldoende halen – ten minste een 5,45 – voor het centraal schriftelijk examen. Bovendien mogen ze op hun eindlijst hooguit één onvoldoende hebben voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Universiteitenvereniging VSNU vindt dat de staatssecretaris nog wel een stapje verder had mogen gaan. De drie basisvakken zijn zo belangrijk voor het vervolgonderwijs dat ze eigenlijk alle drie met een voldoende afgesloten moeten worden. (HOP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.