Education

Onderwijskundigen LDE steken koppen bijeen

Delftse en Rotterdamse onderwijsmanagers hebben het afgelopen jaar voor het eerst samen een serie cursussen gedaan, die moeten bijdragen aan innovatie in het onderwijs. Volgend jaar gaat de ‘leergang onderwijskundig leiderschap’ verder onder LDE-vlag en sluit de Universiteit Leiden zich aan.


De dertien deelnemers – zeven van de TU en zes van de EUR – presenteerden donderdag 24 oktober hun projecten voor onderwijsvernieuwing. Daarna kregen zij een certificaat. De Delftse bijdrages liepen behoorlijk uiteen:

 


  • stroomlijnen van de tracks binnen de master electrical engineering

  • instellen van werkcolleges binnen de bachelor werktuigbouwkunde

  • studenttevredenheid verhogen binnen de master sustainable energy technology

  • een nieuw toetsbeleid voor de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 

  • docenten die honours onderwijs geven professionaliseren

  • online aanbieden van vakken binnen de master engineering and policy analysis (zie kader)

  • opzetten van een masteropleiding clean tech venturing


Eigenwijze professionals

De onderwijsmanagers werkten niet alleen aan hun eigen projecten. Ze gingen het afgelopen jaar in totaal zestien dagen op cursus. Ze stonden stil bij onderwerpen als studierendement, curriculumvormen en e-learning. Daarnaast leerden ze ‘omgaan met eigenwijze professionals’ en over strategieën die je kunt gebruiken om tot verandering te komen. Op een studiereis naar Orlando, Florida hoorden ze onder meer theorieën over de inrichting van onderwijsruimtes. Tot de vorm van de tafels aan toe.

De ‘leergang onderwijskundig leiderschap’ vond dit jaar voor het eerst plaats. De deelnemers zijn van plan contact te houden om ervaringen en ideeën te blijven uitwisselen. Volgend jaar kunnen zij hun netwerk vergroten met onderwijskundigen van de Universiteit Leiden. De leergang wordt dan onderdeel van het centre of education and learning. Dat valt onder de alliantie tussen Leiden, Delft en Erasmus (LDE).

‘Docenten worstelen met ict’


Bert Enserink, directeur van de online master engineering and policy analysis mocht op 24 oktober uitgebreid vertellen over zijn ervaringen met online onderwijs. Eén van zijn conclusies: de ambities voor online distance education waren wel erg hoog gespannen.Enserink was één van de zeven Delftse deelnemers aan de ‘leergang onderwijskundig leiderschap’. Hij werkt aan het opzetten van de online master engineering and policy analysis; een onderwerp dat hij als project binnen de leergang verder kon uitwerken.


Volgens Enserink betekent online distance education een grote verandering voor docenten. Filmpjes op internet vervangen grote hoorcolleges. Contactmomenten tussen docent en studenten zijn interactiever. Studenten zitten vaak in andere landen. Het is zoeken naar nieuwe vormen.

De eerste vijf online vakken zijn sinds september 2013 te volgen. Alleen, er hebben zich geen studenten gemeld. Enserink gelooft nog steeds dat betaald online onderwijs de toekomst heeft. Alleen, de ambities in de zin van studentenaantallen zijn naar beneden bijgesteld. De komende tijd komt het aan op promotie.

En lessen heeft hij al kunnen leren op TBM, vertelt hij. Zijn faculteit experimenteert met blended learning. Die vorm van onderwijs maakt veel gebruik van technologische vernieuwingen en sociale media. “Studenten hebben daar een hoge waardering voor. Het gekke is alleen dat hun cijfers niet hoger zijn. We hebben dat nog niet helemaal onderzocht, maar ik vermoed dat studenten hun studieboeken niet meer lezen.”

Verder weet Enserink uit ervaring dat docenten zo min mogelijk belast moeten worden met geregel en bijkomstigheden. “Zij hebben in de voorbereiding hard moeten werken. Gelukkig zijn ze enthousiast over het materiaal. Ze gaan voor kwaliteit. Dat moet ook, want opeens zijn ze zichtbaar voor iedereen. Het is best eng om jezelf op beeld terug te zien.” Ook de ict breekt docenten vaak op, vertelt Enserink. “Ze worstelen met de beperkingen en de mogelijkheden van ict.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.