Opinion

Onderwijs niet goed? Dan collegegeld terug

Duizend gulden collegegeldverhoging stelde de minister een jaar geleden voor. ,,Dat nooit”, schreeuwden de studenten en bezetten het station van Utrecht, hoewel de verhoging volgens de minister gewoon beter onderwijs ging opleveren.

Uiteindelijk werd de verhoging teruggebracht tot vijfhonderd gulden.

Een lid van de universiteitsraad wijst erop dat dit najaar van onderwijsverbetering geen sprake zal zijn. De TU zou dus de extra verdiensten als een gift aan de studenten moeten teruggeven.

In het regeerakkoord van de paarse coalitie was afgesproken dat de minister van onderwijs zeker anderhalf miljard gulden zou bezuinigen. Dat deed de minister door met name de studenten weer eens te korten. De Tweede Kamer vond dat goed, maar had wel een excuus nodig. Want ook in den lande vond men ondertussen dat, na meerdere kortingen op basisbeurs, OV-kaart en verhoging van collegegeld, de studenten wel een beetje èrg gepakt werden.

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs werd beloofd. Voordat er in augustus ’96 weer 150 gulden bovenop het collegegeld komt, zou het onderwijs, dat dan al voor de somma van 2400 gulden per jaar wordt aangeboden, daadwerkelijk verbeterd zijn.

Deze afspraak vraagt natuurlijk ook wat van onze universiteit. De TU Delft ontvangt in augustus 150 gulden meer van elke student en zou daarvoor dan ook iets beters aan moeten bieden. Onze universiteit heeft echter nog steeds niet de typische instelling van een overheidsinstelling verloren. Jullie betalen vijfhonderd gulden extra en wij zullen dan probéren ons produkt te verbeteren. U betaalt extra voor uw auto en wij zullen dan bekijken of wij in de toekomst betere auto’s kunnen maken. De intentie om iets te verbeteren is afdoende om een prijsverhoging te rechtvaardigen. Alsof de prijsstijging van de afgelopen jaren voor beter onderwijs heeft gezorgd.
Intenties

Ik denk niet dat met de verwijzing naar allemaal mooie plannen de verhoging van het collegegeld te rechtvaardigen is. De TU moet toegeven dat het misschien wel mooie intenties heeft, maar dat het onderwijs dat vanaf september zal worden aangeboden niet beter is dan het huidige onderwijs. Het college van bestuur kan beweren dat het onderwijs wel verbeterd zal zijn tegen die tijd, maar waarom kan het dan niet aangeven welke echt harde verbeteringen bereikt zullen zijn voor het aanbreken van aankomende zomervakantie? Daar is door de Aag-studentenfractie in de universiteitsraad schriftelijk keihard om gevraagd. Zolang het cvb niet objectief kan aantonen dat het onderwijs verbeterd is zou de TU het collegegeld niet moeten verhogen. Dat zou getuigen van een eerlijke, volwassen relatie met de studenten.
Reclame

Natuurlijk is het zo dat de financiering van de universiteit doorde minister ook gekort wordt, maar het opschorten van de verhoging voor in ieder geval één jaar is best mogelijk. Als we even narekenen wat dat kost: veertienduizend studenten keer 150 gulden komt neer op 2,1 miljoen gulden. Dat is een hoop geld, maar niet zo heel veel voor een universiteit met een omzet van driekwart miljard gulden en een winst over 1995 van 15 miljoen. Voor studenten is 150 gulden een slok op een borrel; voor de universiteit is 2,1 miljoen een druppel op de gloeiende plaat. Recent is er door ons geliefd universiteitsbestuur geld uitgetrokken voor strategische investeringen in het onderwijs. Onderdeel daarvan was een investering van één miljoen gulden voor de vijftig meest excellente studenten van onze universiteit. Als dàt er af kan, dan is een uitstel van verhoging van collegegeld voor de studenten ook best mogelijk. Met zo’n prijsbeleid zou het college van bestuur kunnen laten zien dat het commercieel serieus te nemen is. De TU Delft zou dan een beetje gaan lijken op die ondernemende universiteit die met name de voorzitter van het college van bestuur zo ziet zitten.

Bovendien: de universiteit geeft jaarlijks miljoenen guldens uit aan voorlichting. Stel je eens de publiciteit voor die zou ontstaan als de TU Delft minder collegegeld zou vragen. Veel betere reclame nog dan die van de Universiteit Twente, die iedereen een ‘baan’ belooft na het afstuderen. Niet alleen zal het de aandacht op Delft vestigen, maar het zal waarschijnlijk ook veel scholieren doen besluiten in Delft te komen studeren. De investering zal zich zo dus terugverdienen, omdat de TU geld per ingeschreven student krijgt van Ritzen. Ook de problematiek rondom overtollig personeel zou dan kleiner worden.

Als kritiekpunt valt aan te voeren dat de TU Delft niet haar eigen collegegeld mag vaststellen. Daar is natuurlijk wel wat op te bedenken. De universiteit zou bijvoorbeeld na inning van de 2400 gulden gewoon 150 gulden terug kunnen storten, als gift. De minister kan hier niet al te veel commentaar op leveren, aangezien hij zelf het collegegeld aan de onderwijskwaliteit gekoppeld heeft.

Het geeft dus weinig problemen om het collegegeld niet te verhogen, zowel financieel als procedureel. Het zou een fantastisch wervingsmiddel zijn en misschien zichzelfde kosten weer terugverdienen. Maar het belangrijkste is: niet verhogen van het collegegeld zou van een eerlijkheid tegenover de studenten getuigen die tot op heden ongekend is in de onderwijspolitiek.

Duizend gulden collegegeldverhoging stelde de minister een jaar geleden voor. ,,Dat nooit”, schreeuwden de studenten en bezetten het station van Utrecht, hoewel de verhoging volgens de minister gewoon beter onderwijs ging opleveren. Uiteindelijk werd de verhoging teruggebracht tot vijfhonderd gulden.

Een lid van de universiteitsraad wijst erop dat dit najaar van onderwijsverbetering geen sprake zal zijn. De TU zou dus de extra verdiensten als een gift aan de studenten moeten teruggeven.

In het regeerakkoord van de paarse coalitie was afgesproken dat de minister van onderwijs zeker anderhalf miljard gulden zou bezuinigen. Dat deed de minister door met name de studenten weer eens te korten. De Tweede Kamer vond dat goed, maar had wel een excuus nodig. Want ook in den lande vond men ondertussen dat, na meerdere kortingen op basisbeurs, OV-kaart en verhoging van collegegeld, de studenten wel een beetje èrg gepakt werden.

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs werd beloofd. Voordat er in augustus ’96 weer 150 gulden bovenop het collegegeld komt, zou het onderwijs, dat dan al voor de somma van 2400 gulden per jaar wordt aangeboden, daadwerkelijk verbeterd zijn.

Deze afspraak vraagt natuurlijk ook wat van onze universiteit. De TU Delft ontvangt in augustus 150 gulden meer van elke student en zou daarvoor dan ook iets beters aan moeten bieden. Onze universiteit heeft echter nog steeds niet de typische instelling van een overheidsinstelling verloren. Jullie betalen vijfhonderd gulden extra en wij zullen dan probéren ons produkt te verbeteren. U betaalt extra voor uw auto en wij zullen dan bekijken of wij in de toekomst betere auto’s kunnen maken. De intentie om iets te verbeteren is afdoende om een prijsverhoging te rechtvaardigen. Alsof de prijsstijging van de afgelopen jaren voor beter onderwijs heeft gezorgd.
Intenties

Ik denk niet dat met de verwijzing naar allemaal mooie plannen de verhoging van het collegegeld te rechtvaardigen is. De TU moet toegeven dat het misschien wel mooie intenties heeft, maar dat het onderwijs dat vanaf september zal worden aangeboden niet beter is dan het huidige onderwijs. Het college van bestuur kan beweren dat het onderwijs wel verbeterd zal zijn tegen die tijd, maar waarom kan het dan niet aangeven welke echt harde verbeteringen bereikt zullen zijn voor het aanbreken van aankomende zomervakantie? Daar is door de Aag-studentenfractie in de universiteitsraad schriftelijk keihard om gevraagd. Zolang het cvb niet objectief kan aantonen dat het onderwijs verbeterd is zou de TU het collegegeld niet moeten verhogen. Dat zou getuigen van een eerlijke, volwassen relatie met de studenten.
Reclame

Natuurlijk is het zo dat de financiering van de universiteit doorde minister ook gekort wordt, maar het opschorten van de verhoging voor in ieder geval één jaar is best mogelijk. Als we even narekenen wat dat kost: veertienduizend studenten keer 150 gulden komt neer op 2,1 miljoen gulden. Dat is een hoop geld, maar niet zo heel veel voor een universiteit met een omzet van driekwart miljard gulden en een winst over 1995 van 15 miljoen. Voor studenten is 150 gulden een slok op een borrel; voor de universiteit is 2,1 miljoen een druppel op de gloeiende plaat. Recent is er door ons geliefd universiteitsbestuur geld uitgetrokken voor strategische investeringen in het onderwijs. Onderdeel daarvan was een investering van één miljoen gulden voor de vijftig meest excellente studenten van onze universiteit. Als dàt er af kan, dan is een uitstel van verhoging van collegegeld voor de studenten ook best mogelijk. Met zo’n prijsbeleid zou het college van bestuur kunnen laten zien dat het commercieel serieus te nemen is. De TU Delft zou dan een beetje gaan lijken op die ondernemende universiteit die met name de voorzitter van het college van bestuur zo ziet zitten.

Bovendien: de universiteit geeft jaarlijks miljoenen guldens uit aan voorlichting. Stel je eens de publiciteit voor die zou ontstaan als de TU Delft minder collegegeld zou vragen. Veel betere reclame nog dan die van de Universiteit Twente, die iedereen een ‘baan’ belooft na het afstuderen. Niet alleen zal het de aandacht op Delft vestigen, maar het zal waarschijnlijk ook veel scholieren doen besluiten in Delft te komen studeren. De investering zal zich zo dus terugverdienen, omdat de TU geld per ingeschreven student krijgt van Ritzen. Ook de problematiek rondom overtollig personeel zou dan kleiner worden.

Als kritiekpunt valt aan te voeren dat de TU Delft niet haar eigen collegegeld mag vaststellen. Daar is natuurlijk wel wat op te bedenken. De universiteit zou bijvoorbeeld na inning van de 2400 gulden gewoon 150 gulden terug kunnen storten, als gift. De minister kan hier niet al te veel commentaar op leveren, aangezien hij zelf het collegegeld aan de onderwijskwaliteit gekoppeld heeft.

Het geeft dus weinig problemen om het collegegeld niet te verhogen, zowel financieel als procedureel. Het zou een fantastisch wervingsmiddel zijn en misschien zichzelfde kosten weer terugverdienen. Maar het belangrijkste is: niet verhogen van het collegegeld zou van een eerlijkheid tegenover de studenten getuigen die tot op heden ongekend is in de onderwijspolitiek.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.