Education

Onderwijs Elektro krijgt voldoende

De faculteit Elektrotechniek scoort goed op het gebied van onderwijs. Dat heeft de visitatiecommissie voor het onderwijs in een eerste mondelinge reactie meegedeeld.

De kritiek spitste zich toe op internationalisering en de afstudeervariant productiebeleid.

,,De opleiding Elektrotechniek is het predikaat ‘universitair’ zonder meer waardig”, meent de voorzitter van de visitatiecommissie, prof.dr.ir. J. Davidse. Het niveau van het kerncurriculum en de tentamens is volgens hem goed. Een vergelijk met andere TU’s is nog niet te maken omdat Delft de eerste in de rij was die werd bezocht.

De commissie was in het bijzonder positief over de prioriteit die het onderwijs weer krijgt binnen Elektrotechniek. ,,Dat is goed om te zien. De aanstelling van een onderwijsdirecteur met behoorlijke bevoegdheden juichen wij toe”, aldus Davidse.

Maar Elektrotechniek in Delft kent ook zwakke punten. De commissie meent dat de studenten te weinig ervaring opdoen in het buitenland. Onderwijsdirecteur dr.ir. J.J. Gerbrands erkent dat een ‘teleurstellend laag aantal’ studenten stage loopt in het buitenland. Hij wijt dat aan het vierjarig curriculum dat tot voor kort gehanteerd werd. ,,Misschien is het een idee om buitenlandervaring tot een eis te maken”, suggereert hij.

Een tweede punt van kritiek betreft de afstudeervariant productiebeleid. De commissie zegt met name ‘geschrokken’ te zijn van de lage kwaliteit van de verslagen. Zij adviseert dan ook meer samenhang en onderlinge controle. Gerbrands zegt het probleem te herkennen: ,,We hebben het hier over een nieuwe richting. Niet alle stafleden zijn dan ook direct experts. Het is wellicht goed om ook extern meer kennis op dit gebied aan te trekken.”

De faculteit Elektrotechniek scoort goed op het gebied van onderwijs. Dat heeft de visitatiecommissie voor het onderwijs in een eerste mondelinge reactie meegedeeld. De kritiek spitste zich toe op internationalisering en de afstudeervariant productiebeleid.

,,De opleiding Elektrotechniek is het predikaat ‘universitair’ zonder meer waardig”, meent de voorzitter van de visitatiecommissie, prof.dr.ir. J. Davidse. Het niveau van het kerncurriculum en de tentamens is volgens hem goed. Een vergelijk met andere TU’s is nog niet te maken omdat Delft de eerste in de rij was die werd bezocht.

De commissie was in het bijzonder positief over de prioriteit die het onderwijs weer krijgt binnen Elektrotechniek. ,,Dat is goed om te zien. De aanstelling van een onderwijsdirecteur met behoorlijke bevoegdheden juichen wij toe”, aldus Davidse.

Maar Elektrotechniek in Delft kent ook zwakke punten. De commissie meent dat de studenten te weinig ervaring opdoen in het buitenland. Onderwijsdirecteur dr.ir. J.J. Gerbrands erkent dat een ‘teleurstellend laag aantal’ studenten stage loopt in het buitenland. Hij wijt dat aan het vierjarig curriculum dat tot voor kort gehanteerd werd. ,,Misschien is het een idee om buitenlandervaring tot een eis te maken”, suggereert hij.

Een tweede punt van kritiek betreft de afstudeervariant productiebeleid. De commissie zegt met name ‘geschrokken’ te zijn van de lage kwaliteit van de verslagen. Zij adviseert dan ook meer samenhang en onderlinge controle. Gerbrands zegt het probleem te herkennen: ,,We hebben het hier over een nieuwe richting. Niet alle stafleden zijn dan ook direct experts. Het is wellicht goed om ook extern meer kennis op dit gebied aan te trekken.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.