Education

Ondernemingsraad wil uitsluitsel over besteding OOD-geld

De ondernemingsraad wil graag nog in mei weten hoe het geld uit de reorganisatie de komende jaren wordt besteed. Dat lijkt niet mogelijk.

Op 27 mei brengt de ondernemingsraad een definitief advies uit over de reorganisatieplannen. Een verbetering van de wetenschappelijke output is voor de or altijd een belangrijk motief geweest om de ingrijpende reorganisatie bij de ondersteunende diensten niet af te wijzen. Daarom toonde verschillende raadsleden zich vorige week teleurgesteld dat er nog geen rapport op tafel ligt over de besteding van de gelden uit de reorganisatie op de lange termijn. De werkgroep Luyben heeft wel al een door het college grotendeels overgenomen advies uitgebracht over de besteding van het geld dat het eerste jaar beschikbaar is. Maar daar betreft het enkele miljoenen, terwijl de ‘opbrengsten’ op lange termijn naar verwachting 20 miljoen euro per jaar bedragen.

Het argument dat de werkgroep Luyben wegens ‘tijdgebrek’ nog geen adviezen over het benutten van die grotere bedragen had kunnen uitbrengen, viel slecht bij de or. IJsbrand Haagsma noemde het pijnlijk dat ‘er nog geen letter over dit onderwerp op papier staat, terwijl de ondersteuners zoveel offers moeten brengen’. Or-voorzitter Kees Daleboudt noemde het ‘een beetje beschamend dat de werkgroep tussen neus en lippen nog even meldt hier niet aan te zijn toegekomen’. Daleboudt sprak wel de verwachting uit dat het geld voor een belangrijk deel zal worden gebruikt om de dertien Delft Research Centres te versterken.

De or wilde dus graag op korte termijn helderheid over dit onderwerp, maar collegevoorzitter Van Luijk kon die niet geven. “De besteding van de OOD-gelden op lange termijn raakt inderdaad de essentie van de hele OOD-operatie, maar het zou onverantwoord zijn om er zo snel een beslissing over te nemen”, zei Van Luijk. “We verwachten het advies deze zomer, maar nu dat werk afraffelen om het voor 27 mei te kunnen presenteren, dat is geen goed idee.”

Tijdens de overlegvergadering bleek ook dat de or akkoord gaat met het gebruik van Talentscape en het bijbehorende competentiewoordenboek, mits er duidelijke regels over het gebruik van de online tool komen. Bovendien was er de nadrukkelijke toevoeging dat de or nu niet het groene licht heeft gegeven om Talentscape in de toekomst ook in de resultaat- en ontwikkelingscyclus (R&O-cyclus) toe te passen. In een eerder stadium was één van de bezwaren van de or tegen gebruik van Talentscape in de reorganisatie dat de tool bij ‘tegenvallende resultaten’ teveel krediet zou hebben verspeeld om nog bij de R&O-cyclus te kunnen worden ingezet. De or lijkt dus nog niet helemaal overtuigd van de kwaliteit van Talentscape en het competentiewoordenboek, maar vindt het niet realistisch om nu nog zelf contra-expertise in te huren. (JP)

Op 27 mei brengt de ondernemingsraad een definitief advies uit over de reorganisatieplannen. Een verbetering van de wetenschappelijke output is voor de or altijd een belangrijk motief geweest om de ingrijpende reorganisatie bij de ondersteunende diensten niet af te wijzen. Daarom toonde verschillende raadsleden zich vorige week teleurgesteld dat er nog geen rapport op tafel ligt over de besteding van de gelden uit de reorganisatie op de lange termijn. De werkgroep Luyben heeft wel al een door het college grotendeels overgenomen advies uitgebracht over de besteding van het geld dat het eerste jaar beschikbaar is. Maar daar betreft het enkele miljoenen, terwijl de ‘opbrengsten’ op lange termijn naar verwachting 20 miljoen euro per jaar bedragen.

Het argument dat de werkgroep Luyben wegens ‘tijdgebrek’ nog geen adviezen over het benutten van die grotere bedragen had kunnen uitbrengen, viel slecht bij de or. IJsbrand Haagsma noemde het pijnlijk dat ‘er nog geen letter over dit onderwerp op papier staat, terwijl de ondersteuners zoveel offers moeten brengen’. Or-voorzitter Kees Daleboudt noemde het ‘een beetje beschamend dat de werkgroep tussen neus en lippen nog even meldt hier niet aan te zijn toegekomen’. Daleboudt sprak wel de verwachting uit dat het geld voor een belangrijk deel zal worden gebruikt om de dertien Delft Research Centres te versterken.

De or wilde dus graag op korte termijn helderheid over dit onderwerp, maar collegevoorzitter Van Luijk kon die niet geven. “De besteding van de OOD-gelden op lange termijn raakt inderdaad de essentie van de hele OOD-operatie, maar het zou onverantwoord zijn om er zo snel een beslissing over te nemen”, zei Van Luijk. “We verwachten het advies deze zomer, maar nu dat werk afraffelen om het voor 27 mei te kunnen presenteren, dat is geen goed idee.”

Tijdens de overlegvergadering bleek ook dat de or akkoord gaat met het gebruik van Talentscape en het bijbehorende competentiewoordenboek, mits er duidelijke regels over het gebruik van de online tool komen. Bovendien was er de nadrukkelijke toevoeging dat de or nu niet het groene licht heeft gegeven om Talentscape in de toekomst ook in de resultaat- en ontwikkelingscyclus (R&O-cyclus) toe te passen. In een eerder stadium was één van de bezwaren van de or tegen gebruik van Talentscape in de reorganisatie dat de tool bij ‘tegenvallende resultaten’ teveel krediet zou hebben verspeeld om nog bij de R&O-cyclus te kunnen worden ingezet. De or lijkt dus nog niet helemaal overtuigd van de kwaliteit van Talentscape en het competentiewoordenboek, maar vindt het niet realistisch om nu nog zelf contra-expertise in te huren. (JP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.