Education

Ondernemingsraad trekt stoute schoenen niet aan

In de vergadering van 8 april zou de ondernemingsraad (or) zijn spierballen laten zien. Het kwam er niet van. Twist & shoutOp de agenda prijkte het voornemen om een commissie onderwijs en onderzoek (O&O) en een financiële commissie in te stellen.

Tegen de wil van het college, maar: ,,De tijd van de vriendelijke plichtplegingen is voorbij”, meldde DB-lid Van Zomeren daags tevoren. Ook voorzitter Hoogwater toonde zich strijdlustig: ,,We hebben hinder van het ontbreken van deze commissies. En als we wp’ers willen interesseren voor de or, dan moeten we toch zeggenschap over O&O hebben?”

Als het cvb bezwaar zou aantekenen tegen de commissies, was een juridisch geschil nabij. Zover kwam het niet. Men was het er snel over eens dat er overwegingen toegevoegd moesten worden. Vervolgens vroeg DB-er Haagsma zich hardop af of de actie überhaupt wel rechtsgeldig was. ,,We moeten de bal aan het rollen brengen”, sputterde nog iemand tegen, maar de raad besloot eerst weer met het college te praten.

Het tweede twistpunt was de verdeling van de bevoegdheden tussen het lokaal overleg (LO) en de or. Door een doublure in de wetgeving (wor en cao) is niet altijd duidelijk aan welke overlegtafel bestuur en personeel overeenstemming moeten bereiken. De commissie Reglementen en Werkwijze van de or stelde voor om ‘een beperkt aantal zaken’ bij het LO neer te leggen en het overleg verder zelf te voeren. Toen bleek dat nog niet bekend was wat het LO daarvan vond, besloot de raad dat eerst maar eens te achterhalen.

Twist & shout

Op de agenda prijkte het voornemen om een commissie onderwijs en onderzoek (O&O) en een financiële commissie in te stellen. Tegen de wil van het college, maar: ,,De tijd van de vriendelijke plichtplegingen is voorbij”, meldde DB-lid Van Zomeren daags tevoren. Ook voorzitter Hoogwater toonde zich strijdlustig: ,,We hebben hinder van het ontbreken van deze commissies. En als we wp’ers willen interesseren voor de or, dan moeten we toch zeggenschap over O&O hebben?”

Als het cvb bezwaar zou aantekenen tegen de commissies, was een juridisch geschil nabij. Zover kwam het niet. Men was het er snel over eens dat er overwegingen toegevoegd moesten worden. Vervolgens vroeg DB-er Haagsma zich hardop af of de actie überhaupt wel rechtsgeldig was. ,,We moeten de bal aan het rollen brengen”, sputterde nog iemand tegen, maar de raad besloot eerst weer met het college te praten.

Het tweede twistpunt was de verdeling van de bevoegdheden tussen het lokaal overleg (LO) en de or. Door een doublure in de wetgeving (wor en cao) is niet altijd duidelijk aan welke overlegtafel bestuur en personeel overeenstemming moeten bereiken. De commissie Reglementen en Werkwijze van de or stelde voor om ‘een beperkt aantal zaken’ bij het LO neer te leggen en het overleg verder zelf te voeren. Toen bleek dat nog niet bekend was wat het LO daarvan vond, besloot de raad dat eerst maar eens te achterhalen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.