Education

‘Ondernemingsraad hoort bij integraal management’

De vier vakcentrales die vertegenwoordigd zijn in het Overlegorgaan Personeelszaken (OP) zijn ontevreden over de gang van zaken rond het experiment met ‘integraal management’, en de voorlichting aan het personeel van het Bureau van de universiteit over de reorganisatieplannen.

Over beide zaken hebben zij het college van bestuur aangeschreven. Concreet bepleiten zij de instelling van een ondernemingsraad.

De faculteit Elektrotechniek is de eerste die de scheiding tussen beheer en bestuur heeft opgeheven. Dekaan Backer is sinds het begin van het nieuwe studiejaar ook verantwoordelijk voor het beheer. De vakcentrales hebben het cvb nu geschreven dat zij een dergelijk experiment ‘in principe waardevol’ achten. Zij wijzen er echter op dat de plannen van het cvb niet voorzien in spiegelbeeldige maatregelen aan werknemerszijde. De bonden vinden het dus noodzakelijk dat, eveneens op experimentele basis, een faculteits-ondernemingsraad ingesteld wordt.

Omdat over wijziging van de reglementen niet is gesproken met de bonden, vragen zij nu om opschorting van het experiment, om overleg alsnog mogelijk te maken. Het college van bestuur vindt de bestuursreglementen echter een zaak die alleen het cvb aangaat.

De bonden hebben er ook moeite mee de beheerder van het Bureau van de universiteit tien weken nodig had om een afspraak met het OP uit te voeren. Op 13 juni was afgesproken dat het personeel van het Bureau een brief zou krijgen over de reorganisatievoornemens. Inhoud: er kan wel veel gestudeerd worden op reorganisatieplannen, maar besluiten kunnen pas genomen worden nadat de vakcentrales hun oordeel hebben kunnen geven. Deze brief moest voorkomen dat de vakbonden tegen de gang van zaken rondom de reorganisatie een beroepsprocedure zouden aanspannen.

De brief van beheerder Bronneman aan het Bureau-personeel werd echter pas op 18 augustus verstuurd en is volgens de bonden niet ‘de heldere uiteenzetting’ die was afgesproken. Bronneman zegt niets te weten van een specifieke termijn die voor de brief zou zijn afgesproken, en gewacht te hebben op een ‘goed moment’. De bonden hebben ondertussen wel ingestemd met het voornemen tot reorganisatie van het Bureau en wachten nu op het feitelijke plan.

Wanneer dat in het OP behandeld kan worden is nog onduidelijk. Het overleg is nog steeds opgeschort, omdat de vakbonden menen dat manager personeelszaken Ahlers onvoldoende ‘mandaat’ meekrijgt van het college van bestuur. Die valt in voor de rector magnificus, die op zijn beurt sinds het vertrek van collegelid Kromhout de portefeuille personeelszaken waarneemt, maar nog niet in het OP gesignaleerd is. (R.M.)

Richard Meijer

De vier vakcentrales die vertegenwoordigd zijn in het Overlegorgaan Personeelszaken (OP) zijn ontevreden over de gang van zaken rond het experiment met ‘integraal management’, en de voorlichting aan het personeel van het Bureau van de universiteit over de reorganisatieplannen. Over beide zaken hebben zij het college van bestuur aangeschreven. Concreet bepleiten zij de instelling van een ondernemingsraad.

De faculteit Elektrotechniek is de eerste die de scheiding tussen beheer en bestuur heeft opgeheven. Dekaan Backer is sinds het begin van het nieuwe studiejaar ook verantwoordelijk voor het beheer. De vakcentrales hebben het cvb nu geschreven dat zij een dergelijk experiment ‘in principe waardevol’ achten. Zij wijzen er echter op dat de plannen van het cvb niet voorzien in spiegelbeeldige maatregelen aan werknemerszijde. De bonden vinden het dus noodzakelijk dat, eveneens op experimentele basis, een faculteits-ondernemingsraad ingesteld wordt.

Omdat over wijziging van de reglementen niet is gesproken met de bonden, vragen zij nu om opschorting van het experiment, om overleg alsnog mogelijk te maken. Het college van bestuur vindt de bestuursreglementen echter een zaak die alleen het cvb aangaat.

De bonden hebben er ook moeite mee de beheerder van het Bureau van de universiteit tien weken nodig had om een afspraak met het OP uit te voeren. Op 13 juni was afgesproken dat het personeel van het Bureau een brief zou krijgen over de reorganisatievoornemens. Inhoud: er kan wel veel gestudeerd worden op reorganisatieplannen, maar besluiten kunnen pas genomen worden nadat de vakcentrales hun oordeel hebben kunnen geven. Deze brief moest voorkomen dat de vakbonden tegen de gang van zaken rondom de reorganisatie een beroepsprocedure zouden aanspannen.

De brief van beheerder Bronneman aan het Bureau-personeel werd echter pas op 18 augustus verstuurd en is volgens de bonden niet ‘de heldere uiteenzetting’ die was afgesproken. Bronneman zegt niets te weten van een specifieke termijn die voor de brief zou zijn afgesproken, en gewacht te hebben op een ‘goed moment’. De bonden hebben ondertussen wel ingestemd met het voornemen tot reorganisatie van het Bureau en wachten nu op het feitelijke plan.

Wanneer dat in het OP behandeld kan worden is nog onduidelijk. Het overleg is nog steeds opgeschort, omdat de vakbonden menen dat manager personeelszaken Ahlers onvoldoende ‘mandaat’ meekrijgt van het college van bestuur. Die valt in voor de rector magnificus, die op zijn beurt sinds het vertrek van collegelid Kromhout de portefeuille personeelszaken waarneemt, maar nog niet in het OP gesignaleerd is. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.