Education

Ondernemingsraad bezorgd over veiligheid Mekelpark

De ondernemingsraad (or) gaat een extern bureau inhuren om een deskundig en onafhankelijk oordeel te vellen over de plannen voor het Mekelpark. Het bureau moet vooral kijken naar de veiligheidsaspecten.

Overleg met veiligheidsdeskundigen en verkeersdeskundigen op de TU Delft heeft de or-werkgroep Mekelpark gesterkt in het vermoeden dat er bij de uitwerking van de plannen voor het autovrije Mekelpark onvoldoende aandacht is besteed aan veiligheidsaspecten. “Met het verwijderen van een aantal parkeerterreinen zijn de werkzaamheden deze maand al begonnen”, zegt or-lid Vincent van Croonenburg. “Als je veiligheidsproblemen niet tijdig signaleert en aanpakt, krijg je achteraf een hoge rekening gepresenteerd.”

De werkgroep maakt zich vooral zorgen over een aantal verkeersknooppunten dat zal ontstaan door het autovrij maken van de Mekelweg, waar vanaf 2008 tramlijn 19 moet rijden. “Het nu al zeer drukke punt bij de Jaffalaan en de Rotterdamseweg zal hectischer worden als de gemeente Delft een deel van de Julianalaan zal afsluiten”, voorspelt or-lid Linda Roos. “Er zal vrachtverkeer over de Jaffalaan rijden.” Ook bij de Kluyverweg ziet de werkgroep een riskant verkeersknelpunt ontstaan. “We wanen ons geen verkeersdeskundigen”, benadrukt Roos. “Daarom willen we juist het advies van een deskundig adviesbureau inwinnen.” De bereikbaarheid van de TU Delft bij grote calamiteiten kan ook in het gedrang komen, denkt de werkgroep.

Ook als het gaat om het toekomstige aanbod van parkeerplaatsen op de TU Delft verwacht de or-werkgroep problemen. “Vastgoed wil voorlopig hetzelfde aantal parkeerplaatsen aanbieden als nu, maar dan geconcentreerd in een kleiner aantal parkeerterreinen”, zegt or-lid Arjan van der Hulst. “Maar de medewerkers ‘vergeten’ dat bij een faculteit als Industrieel Ontwerpen veel ‘wild’ wordt geparkeerd. Het aantal parkeerplaatsen zal dus onvoldoende blijken.”

Als het externe adviesbureau met een kritisch rapport komt, zou dat gevolgen kunnen hebben voor het tempo waarin het Mekelpark de komende jaren wordt gerealiseerd. Van Croonenburg: “Een vertraging kan een drama zijn. Voor de projectleiders zijn de mijlpalen van dit project heilig, en ze zullen niet blij zijn met alles wat daar tussen dreigt te komen.” Een belangrijke deadline is 1 mei 2007: de Mekelweg moet dan klaar zijn voor de aanleg van tramlijn 19.

Hoofd vastgoedontwikkeling Dick Gutlich zegt ‘verbaasd’ te zijn. “De or is al jaren betrokken bij de planvorming voor het Mekelpark, met or-leden in de projectgroep en de klankbordgroep. Daar heeft ze nooit deze geluiden laten horen.” Het plan Mekelpark, zegt Gutlich, is door de hulpdiensten van de gemeente Delft getoetst op (verkeers)veiligheidsaspecten. “Vervolgens is een positief advies uitgebracht. Ook de projectbegeleidingsgroep heeft positief geadviseerd over onder meer de veiligheidsaspecten van het definitieve ontwerp voor het Mekelpark.”

Overleg met veiligheidsdeskundigen en verkeersdeskundigen op de TU Delft heeft de or-werkgroep Mekelpark gesterkt in het vermoeden dat er bij de uitwerking van de plannen voor het autovrije Mekelpark onvoldoende aandacht is besteed aan veiligheidsaspecten. “Met het verwijderen van een aantal parkeerterreinen zijn de werkzaamheden deze maand al begonnen”, zegt or-lid Vincent van Croonenburg. “Als je veiligheidsproblemen niet tijdig signaleert en aanpakt, krijg je achteraf een hoge rekening gepresenteerd.”

De werkgroep maakt zich vooral zorgen over een aantal verkeersknooppunten dat zal ontstaan door het autovrij maken van de Mekelweg, waar vanaf 2008 tramlijn 19 moet rijden. “Het nu al zeer drukke punt bij de Jaffalaan en de Rotterdamseweg zal hectischer worden als de gemeente Delft een deel van de Julianalaan zal afsluiten”, voorspelt or-lid Linda Roos. “Er zal vrachtverkeer over de Jaffalaan rijden.” Ook bij de Kluyverweg ziet de werkgroep een riskant verkeersknelpunt ontstaan. “We wanen ons geen verkeersdeskundigen”, benadrukt Roos. “Daarom willen we juist het advies van een deskundig adviesbureau inwinnen.” De bereikbaarheid van de TU Delft bij grote calamiteiten kan ook in het gedrang komen, denkt de werkgroep.

Ook als het gaat om het toekomstige aanbod van parkeerplaatsen op de TU Delft verwacht de or-werkgroep problemen. “Vastgoed wil voorlopig hetzelfde aantal parkeerplaatsen aanbieden als nu, maar dan geconcentreerd in een kleiner aantal parkeerterreinen”, zegt or-lid Arjan van der Hulst. “Maar de medewerkers ‘vergeten’ dat bij een faculteit als Industrieel Ontwerpen veel ‘wild’ wordt geparkeerd. Het aantal parkeerplaatsen zal dus onvoldoende blijken.”

Als het externe adviesbureau met een kritisch rapport komt, zou dat gevolgen kunnen hebben voor het tempo waarin het Mekelpark de komende jaren wordt gerealiseerd. Van Croonenburg: “Een vertraging kan een drama zijn. Voor de projectleiders zijn de mijlpalen van dit project heilig, en ze zullen niet blij zijn met alles wat daar tussen dreigt te komen.” Een belangrijke deadline is 1 mei 2007: de Mekelweg moet dan klaar zijn voor de aanleg van tramlijn 19.

Hoofd vastgoedontwikkeling Dick Gutlich zegt ‘verbaasd’ te zijn. “De or is al jaren betrokken bij de planvorming voor het Mekelpark, met or-leden in de projectgroep en de klankbordgroep. Daar heeft ze nooit deze geluiden laten horen.” Het plan Mekelpark, zegt Gutlich, is door de hulpdiensten van de gemeente Delft getoetst op (verkeers)veiligheidsaspecten. “Vervolgens is een positief advies uitgebracht. Ook de projectbegeleidingsgroep heeft positief geadviseerd over onder meer de veiligheidsaspecten van het definitieve ontwerp voor het Mekelpark.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.