Education

‘Onbetamelijke’ sites niet voor eerstejaars

Eerstejaars studenten Werktuigbouw mogen op de computers in de hal geen spelletjes meer spelen of pornoplaatjes bekijken. De studenten krijgen deze week een nieuw wachtwoord en een gebruikerscontract.

Daarin verklaren ze de apparatuur niet te vernielen, geen activiteiten te verrichten waardoor het netwerk vastloopt en geen ‘onbetamelijke’ sites te bekijken.

Sinds september staan er 25 computers in de hal van Werktuigbouw, bestemd voor eerstejaars die in groepjes aan het projectonderwijs werken. Als zij ‘Doom-achtige spelletjes’ spelen via Internet – en dat gebeurt nogal eens, weet onderwijsdirecteur dr.ir. S.A. Miedema – raakt het netwerk overbelast. Een vakgroep op dezelfde server is daarvan de dupe. Hetzelfde gebeurt als er te grote e-mails worden verzonden.

Verder bleek het afgelopen half jaar dat enkele studenten zich ‘puberaal’ gedragen, zegt Miedema. De computer moedwillig opblazen door stekkers te verwisselen bijvoorbeeld. De faculteit stoort zich er bovendien aan dat vele studenten pornoplaatjes bekijken, zeker als dat gebeurt naast de deur waardoor alle bezoekers binnenkomen.

Komt zoiets in het vervolg voor dan heeft Werktuigbouw een controlemiddel: via de nieuwe users i.d. (die de studenten niet mogen veranderen) kan de systeembeheerder achterhalen wie wanneer op welke computer heeft gewerkt. Dit is niet strijdig met de wet op de privacy, stelt Miedema. ,,Het is absoluut niet de bedoeling om voortdurend te monitoren wat de studenten op de computers doen. Dat kan wel, dat kan bij meer netwerken. Maar wij willen alleen achteraf maatregelen kunnen treffen wanneer iemand de fatsoensnormen overtreedt.”

De studenten krijgen deze week een nieuw wachtwoord en een gebruikerscontract. Daarin verklaren ze de apparatuur niet te vernielen, geen activiteiten te verrichten waardoor het netwerk vastloopt en geen ‘onbetamelijke’ sites te bekijken.

Sinds september staan er 25 computers in de hal van Werktuigbouw, bestemd voor eerstejaars die in groepjes aan het projectonderwijs werken. Als zij ‘Doom-achtige spelletjes’ spelen via Internet – en dat gebeurt nogal eens, weet onderwijsdirecteur dr.ir. S.A. Miedema – raakt het netwerk overbelast. Een vakgroep op dezelfde server is daarvan de dupe. Hetzelfde gebeurt als er te grote e-mails worden verzonden.

Verder bleek het afgelopen half jaar dat enkele studenten zich ‘puberaal’ gedragen, zegt Miedema. De computer moedwillig opblazen door stekkers te verwisselen bijvoorbeeld. De faculteit stoort zich er bovendien aan dat vele studenten pornoplaatjes bekijken, zeker als dat gebeurt naast de deur waardoor alle bezoekers binnenkomen.

Komt zoiets in het vervolg voor dan heeft Werktuigbouw een controlemiddel: via de nieuwe users i.d. (die de studenten niet mogen veranderen) kan de systeembeheerder achterhalen wie wanneer op welke computer heeft gewerkt. Dit is niet strijdig met de wet op de privacy, stelt Miedema. ,,Het is absoluut niet de bedoeling om voortdurend te monitoren wat de studenten op de computers doen. Dat kan wel, dat kan bij meer netwerken. Maar wij willen alleen achteraf maatregelen kunnen treffen wanneer iemand de fatsoensnormen overtreedt.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.