Campus

As in olde times – Stolen trophy

It’s often the case that student associations’ possessions – like banners, chairman’s glasses or beer taps – are stolen. It’s therefore often the job of a board, team or commission to recover those stolen items, which apparently weren’t very well-guarded anyway.

A good example of this is student tennis club Obvius’ ‘league trophy’, explains board member, Joor Arkesteijn.
“During a party held before the start of the season’s league matches this trophy is awarded to the ‘best’ team in the league. And by ‘best’ team we mean the team that scores the most points during the games and trivia quizzes we play during the party.” The winning team’s members get their names written on the trophy, and this coveted prize is then publically displayed during match days, much to the displeasure of the losing teams.
“The trophy therefore doesn’t remain in the possession of the winning team for long, but rather ‘by accident’ is taken by one of the other teams. And this sometimes already happens on the same night the trophy is awarded! But in order to be able to display the trophy during the league matches, the winning team must try to get the stolen object back as quickly as possible, which leads to lots of fooling around. Moreover, the club’s events commission, which organizes the match league parties, is also responsible for getting the trophy back in time for the next party, so it can be awarded to the next winning team.”
This year’s winning team was awarded a trophy and a mascot in the club’s color green: Oscar from Sesame Street. But both Oscar and the trophy went ‘missing’ during the pre-match practice day held in Amsterdam. It’s still a mystery as to where these items disappeared to and what kind of offering must be made to get trophy and mascot back. (JT/DM)

This is the last issue of As in Olde Times. Next week we start with a new feature.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. De comissie oordeelde dat de universiteit waar de vrouw rechten studeerde verboden onderscheid maakte op grond van geslacht door haar verzoek om een herkansing voor een tentamen af te wijzen.

De student kon vanwege haar zwangerschap niet deelnemen aan de herkansing van het laatste tentamen van haar bacheloropleiding. Haar verzoek om alsnog een herkansing te doen op een ander moment, werd door de universiteit afgewezen.

Alleen als de student aanmerkelijke studievertraging oploopt, kan de student in aanmerking komen voor een herkansing op een ander moment. Daarnaast moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, zoals ziekte of zwangerschap.

In dit geval was weliswaar sprake van zo’n bijzondere omstandigheid, maar hoefde de student geen studievertraging op te lopen omdat zij voorwaardelijk kon doorstromen naar de masteropleiding, ook als zij het tentamen nog niet had afgelegd.

De Commissie oordeelt dat afwezigheid wegens zwangerschap iets anders is dan afwezigheid vanwege bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Alleen vrouwen kunnen zwanger worden. Onder verwijzing naar Nederlandse en Europese rechtsregels oordeelt de Commissie daarom dat nadeel vanwege zwangerschap moet worden beschouwd als direct onderscheid op grond van geslacht.

In dit geval staat vast dat de student in verband met haar zwangerschap het vak niet heeft kunnen herkansen. Het nadeel van de student bestaat eruit dat zij als gevolg van haar zwangerschap haar bacheloropleiding niet kan afronden voordat zij aan haar master begint. Bovendien moet zij het tentamen opnieuw voorbereiden, wat leidt tot extra studiebelasting in de masterfase.

Met het oordeel wordt duidelijk dat universiteiten en andere onderwijsinstellingen ten aanzien van zwangere studenten een bijzondere zorgplicht hebben. Als zij onvoldoende rekening houden met zwangerschap als bijzondere omstandigheid, maken zij onderscheid op grond van geslacht, zoals dat in de gelijkebehandelingswetgeving is verboden.

De Commissie laat het niet bij het uitspreken van dit oordeel. Omdat de Commissie ook een belangrijke signalerende en informerende taak heeft, heeft ze álle universiteiten en hogescholen van haar oordeel in kennis gesteld. Dat moet ertoe leiden dat universiteiten en hogescholen die zich nog onvoldoende bewust zijn van hun bijzondere zorgplicht bij zwangerschap van studenten, passende maatregelen kunnen nemen rondom de afwikkeling van tentamens en examens. Ook de minister van onderwijs is van het oordeel in kennis gesteld.

De uitspraak staat op www.cgb.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.