Education

Oio-staking uitgesteld

Delftse oio’s hebben hun staking voorlopig opgeschort om de TU de tijd te geven met een oplossing te komen. Hoewel het ultimatum afgelopen vrijdag verstreek, hebben de oio’s hun onderwijstaken nog niet neergelegd.

Volgens woordvoerder Van der Wiel is de TU op dit moment ‘serieus bezig’ om de oio’s in dienst te krijgen en om tegemoet te komen aan de looneisen. ,,Het zou niet verstandig zijn om hen het vuur nu nog nader aan de schenen te leggen”, denkt Van der Wiel.

Delegaties van TU en oio-werkgever NWO voerden vorige week donderdag gesprekken over de overdracht van het werkgeverschap bij nieuwe oio’s. Het hoofd P&O van de TU, mr. C.J. Peels, heeft goede hoop dat de partijen voor de jaarwisseling tot een akkoord komen. Eén van de obstakels bij de besprekingen is het intellectuele eigendom. Peels: ,,NWO verlangt ten onrechte van ons dat wij de kennisrechten van oio’s aan hen laten. Wij zijn bereid dat recht met hen te delen, maar het blijft gedachtengoed van de TU.”

Hoewel de nieuwe oio’s volgens Peels de ‘aanvliegroute’ waren voor het overleg, wil de TU ook een regeling treffen voor zittende onderzoekers. Een probleem daarbij zijn de FOM-onderzoekers. Volgens Van der Wiel is deze organisatie ‘apert tegen’ de overdracht van het werkgeverschap.

Een adviescommissie van de TU is gevraagd om te komen met een ‘technische constructie’ om ook de FOM-oio’s in dienst te nemen. Volgens Van der Wiel wordt gedacht aan een extra TU-aanstelling, naast het contract bij FOM. Dit zou de TU de gelegenheid geven om oio’s net zoveel uit te betalen als hun collega-aio’s.

Peels zegt daarover inderdaad ideeën te hebben, maar wil niet bij voorbaaat stellen dat alle oio’s daarmee qua loon gelijkgesteld worden met aio’s. ,,Dat gaat natuurlijk alleen op als er sprake is van precies dezelfde taken.” Het advies van de commissie wordt deze week verwacht.

Hoewel het ultimatum afgelopen vrijdag verstreek, hebben de oio’s hun onderwijstaken nog niet neergelegd. Volgens woordvoerder Van der Wiel is de TU op dit moment ‘serieus bezig’ om de oio’s in dienst te krijgen en om tegemoet te komen aan de looneisen. ,,Het zou niet verstandig zijn om hen het vuur nu nog nader aan de schenen te leggen”, denkt Van der Wiel.

Delegaties van TU en oio-werkgever NWO voerden vorige week donderdag gesprekken over de overdracht van het werkgeverschap bij nieuwe oio’s. Het hoofd P&O van de TU, mr. C.J. Peels, heeft goede hoop dat de partijen voor de jaarwisseling tot een akkoord komen. Eén van de obstakels bij de besprekingen is het intellectuele eigendom. Peels: ,,NWO verlangt ten onrechte van ons dat wij de kennisrechten van oio’s aan hen laten. Wij zijn bereid dat recht met hen te delen, maar het blijft gedachtengoed van de TU.”

Hoewel de nieuwe oio’s volgens Peels de ‘aanvliegroute’ waren voor het overleg, wil de TU ook een regeling treffen voor zittende onderzoekers. Een probleem daarbij zijn de FOM-onderzoekers. Volgens Van der Wiel is deze organisatie ‘apert tegen’ de overdracht van het werkgeverschap.

Een adviescommissie van de TU is gevraagd om te komen met een ‘technische constructie’ om ook de FOM-oio’s in dienst te nemen. Volgens Van der Wiel wordt gedacht aan een extra TU-aanstelling, naast het contract bij FOM. Dit zou de TU de gelegenheid geven om oio’s net zoveel uit te betalen als hun collega-aio’s.

Peels zegt daarover inderdaad ideeën te hebben, maar wil niet bij voorbaaat stellen dat alle oio’s daarmee qua loon gelijkgesteld worden met aio’s. ,,Dat gaat natuurlijk alleen op als er sprake is van precies dezelfde taken.” Het advies van de commissie wordt deze week verwacht.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.