Education

OESO ziet crisis doordringen in onderwijs

De wereldwijde economische crisis heeft gevolgen voor het onderwijs. Veel landen besteden minder geld per student, blijkt uit een jaarlijkse rapport van economische samenwerkingsorganisatie OESO.


Elk jaar verzamelt de OESO in Education at a Glance statistieken van industrielanden over het onderwijs van basisschool tot universiteit: hoeveel geven de landen uit, hoeveel jongeren gaan studeren, krijgen ze een baan?


Die cijfers lopen altijd een paar jaar achter en dat was vooral de afgelopen tijd jammer. Terwijl de economische crisis in volle hevigheid woedde, kon het rapport alleen de stilte voor de storm laten zien.


Maar nu worden de eerste gevolgen van de crisis zichtbaar in de onderwijsuitgaven per student. Zo werd er in de Verenigde Staten in 2010 vijf procent minder per student uitgegeven dan in 2005. In Groot-Brittannië is dat drie procent minder. Allemaal gecorrigeerd voor de inflatie.


In Nederland bleven de publieke en private uitgaven op peil. Ze namen zelfs toe met twee procent. In andere landen ging het harder omhoog. Finland gaf maar liefst achttien procent meer geld uit aan studenten en Ierland 28 procent. Polen maakte een inhaalslag en besteedde zelfs dertig procent meer per student.


Het aantal studenten groeide sinds 2005 flink: gemiddeld dertien procent in de ontwikkelde industrielanden van de OESO, met uitschieters als 33 procent in Nieuw-Zeeland en 28 procent in Zwitserland. Nederland telde 19 procent meer studenten.


De totale uitgaven aan onderwijs (publiek en privaat) vormen in Nederland 1,7 procent van de welvaart (het bruto binnenlands product). Dat is hoger dan in 2005, maar dat ligt voor de hand: de welvaart is door de crisis afgenomen. Het OESO-gemiddelde ligt op 1,6 procent en dat is een tiende hoger dan in 2005.


In de Verenigde Staten zijn de uitgaven aan hoger onderwijs nog altijd het hoogst: 2,8 procent van het BBP. Andere landen die een flink deel van de welvaart aan hoger onderwijs besteden, zijn bijvoorbeeld Canada (2,7 procent), Korea (2,6 procent) en Chili (2,4 procent).


De gevolgen van de crisis zullen pas de komende jaren beter zichtbaar worden in Education at a Glance. Zo zijn de salarissen van docenten in Nederland op de nullijn gezet en dat is nog niet in de cijfers te zien.


Daar haakt de Algemene Onderwijsbond in een reactie op in. Die waarschuwt dat leraren in Nederland nu al relatief weinig betaald krijgen ten opzichte van andere hoogopgeleiden. Voorzitter Walter Dresscher: “De werkdruk is te hoog en de beloning is te bescheiden.”

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.