Education

‘Numerus fixus laatste redmiddel’

De studentenraad en studentenvakbond VSSD zien in dat de TU voor de drie grote opleidingen wel numerus fixus moet invoeren. Maar in selecteren op eindexamencijfers alleen zien ze weinig heil.

Marcel Klomp, lid van de studentenraad:

“Als studentenraad zijn wij voor het behoud van de onderwijskwaliteit. Die moet worden bewaakt. Wij krijgen signalen dat de onderwijskwaliteit steeds meer onder druk komt te staan, doordat voor de stijgende aantallen studenten niet meer docenten en faciliteiten komen. Ontbreekt het je aan financiële middelen om dat aan te pakken, dan is de numerus fixus het laatste redmiddel. Het is jammer, maar er is niks anders meer mogelijk. We redden het niet meer met efficiencyslagen. Numerus fixus is het enige wettelijke middel dat rest. Maar het is zeker niet het ultieme instrument, want ik betwijfel of eindexamencijfers een goede indicatie geven van toekomstig studiesucces. Wat dat betreft had de universiteit beter op een eerder moment een aanvraag kunnen indienen, dan was er wellicht tijd geweest om vanaf het begin ook andere criteria te laten meewegen.”

,Marlies Bouman, voorzitter van de VSSD:

“We begrijpen de keuze van het college van bestuur, maar niet de manier waarop de selectie gaat plaatsvinden. De TU wil in 2011 studenten selecteren op basis van middelbare schoolcijfers, het systeem zoals dat ook bij geneeskunde wordt gebruikt. Dit lijkt ons een absurde manier van selectie, vooral voor Industrieel Ontwerpen (IO) en Bouwkunde (BK). De middelbare scholen wisselen te veel van kwaliteit om het cijfer te kunnen beschouwen als een indicatie van de prestaties van een student.

De universiteit wil dit in 2012 ondervangen door voor IO en BK naast de loting een decentrale selectie invoeren, maar ook voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zijn middelbare schoolcijfers geen goede indicatie voor studiesucces. Het ontwerpen van een vliegtuig gaat over inzicht in complexe problemen en het werken in teamverband, wat niet naar voren komt in een droog cijfer voor wiskunde of Engels.

We zien graag dat de numerus fixus weer verdwijnt zodra de overheid het belang van universitair opgeleide technici inziet en de financiering voor het bètaonderwijs verhoogt. Ingenieurs zijn nodig voor de kenniseconomie en het is absurd dat er aankomend techniekstudenten weggestuurd moeten worden door gebrek aan geld.

Een kwart van de eerstejaars zet het eerste verdiende geld meteen op een spaarrekening. Dat blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Studentalent tijdens de introductiedagen in Nijmegen, Rotterdam en Eindhoven.

Van de nieuwe lichting is 63 procent op zoek naar een (nieuwe) bijbaan; 7 op de 10 jongens en 6 op de 10 meisjes. Het merendeel van de ouderejaars heeft al een bijbaan, vaak in de oude woonplaats.

Geld verdienen

Voor 74 procent van de ondervraagden is ‘geld verdienen’ de belangrijkste drijfveer om te gaan werken. Een kleiner deel vindt werken vooral plezierig (13 procent) of leerzaam (12 procent).

Kantooruren

Studenten werken bij voorkeur tijdens kantooruren (38 procent) of ’s avonds (26 procent). Onder mannelijke studenten is weekendwerk relatief populair (32 procent). Bijna een kwart van hen werkt het liefst overdag en evenveel hebben een voorkeur voor de avond. Een vijfde van de mannen heeft geen voorkeur.

Van de meisjes heeft 36 procent liefst overdag een bijbaan en 31 procent in het weekeinde. Maar 4 procent heeft een voorkeur voor de avond en 7 procent maakt het niet uit.

Sparen, uitgaan, kleding

Op de vraag waar het eerste salaris direct aan wordt uitgegeven antwoordde 27 procent ‘sparen’. De overige studenten zeggen hun eerste salaris direct uit te geven aan uitgaan (22 procent), kleding (19 procent), huur (9 procent), eten (8 procent), mobiel/internet (7 procent), studentenkamer inrichten (6 procent) en schulden aflossen (2 procent).

Marcel Klomp, lid van de studentenraad:

“Als studentenraad zijn wij voor het behoud van de onderwijskwaliteit. Die moet worden bewaakt. Wij krijgen signalen dat de onderwijskwaliteit steeds meer onder druk komt te staan, doordat voor de stijgende aantallen studenten niet meer docenten en faciliteiten komen. Ontbreekt het je aan financiële middelen om dat aan te pakken, dan is de numerus fixus het laatste redmiddel.

Het is jammer, maar er is niks anders meer mogelijk. We redden het niet meer met efficiencyslagen. Numerus fixus is het enige wettelijke middel dat rest. Maar het is zeker niet het ultieme instrument, want ik betwijfel of eindexamencijfers een goede indicatie geven van toekomstig studiesucces. Wat dat betreft had de universiteit beter op een eerder moment een aanvraag kunnen indienen, dan was er wellicht tijd geweest om vanaf het begin ook andere criteria te laten meewegen.”

Marlies Bouman, voorzitter van de VSSD:

“We begrijpen de keuze van het college van bestuur, maar niet de manier waarop de selectie gaat plaatsvinden. De TU wil in 2011 studenten selecteren op basis van middelbare schoolcijfers, het systeem zoals dat ook bij geneeskunde wordt gebruikt. Dit lijkt ons een absurde manier van selectie, vooral voor Industrieel Ontwerpen (IO) en Bouwkunde (BK). De middelbare scholen wisselen te veel van kwaliteit om het cijfer te kunnen beschouwen als een indicatie van de prestaties van een student.

De universiteit wil dit in 2012 ondervangen door voor IO en BK naast de loting een decentrale selectie invoeren, maar ook voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zijn middelbare schoolcijfers geen goede indicatie voor studiesucces. Het ontwerpen van een vliegtuig gaat over inzicht in complexe problemen en het werken in teamverband, wat niet naar voren komt in een droog cijfer voor wiskunde of Engels.

We zien graag dat de numerus fixus weer verdwijnt zodra de overheid het belang van universitair opgeleide technici inziet en de financiering voor het bètaonderwijs verhoogt. Ingenieurs zijn nodig voor de kenniseconomie en het is absurd dat er aankomend techniekstudenten weggestuurd moeten worden door gebrek aan geld.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.