Education

Nu nog een proeffabriek

Minister van der Hoeven (economische zaken) tekende voor zestig miljoen euro, net zoveel als de deelnemende bedrijven, kennisinstituten en universiteiten samen. Daarmee kon het 120 miljoen euro grote BE-Basic onderzoeksprogramma onder coördinatie van de TU van start.

BE-Basic

Het was dringen op de trap in de Glazen Zaal om alle heren rond Maria van der Hoeven op de officiële foto te krijgen. Daarna volgde de ondertekening en mocht iedereen een biosteen in de kerstboomvormige groene kast zetten.
Tot zover het protocol.

Wat telt is natuurlijk dat het onderzoek naar groene grondstoffen, dat onder directeurschap van prof.dr.ir. Luuk van der Wielen (Technische Natuurwetenschappen) plaatsvindt, door kan gaan en versterkt gaat worden.

“Hier worden bijdragen geleverd aan een nieuwe economie”, verklaarde de minister, “waarin niet-voedsel gewassen de grondstof gaan vormen voor nieuwe materialen en producten. Dat levert nieuwe kennis op, nieuwe banen en nieuwe kansen. We zijn op weg naar een post-fossiel tijdperk en een bio-based economie.”

Ook Rein Willems, in zijn rol van voorzitter van de Regiegroep Chemie, verklaarde dat de chemische industrie de afhankelijkheid van aardolie als grondstof en energiebron in de komende 25 jaar met de helft wil verminderen.

Maar voor het zover is, zijn eerst verdere investeringen nodig, zegt Rob van Leen, chief technology officer bij DSM. Het onderzoek kan nu van start, maar voor industriële toepassingen moet je nieuwe processen eerst uittesten in een proeffabriek. En dat deel van de aanvraag, ter waarde van circa 60 miljoen euro, is niet gehonoreerd.

Het onderzoek en de pilotfaciliteit zijn als één geheel aangevraagd, zegt ook cvb-voorzitter Dirk-Jan van den Berg. De twee onderdelen horen bij elkaar. Waarom het dan toch niet als geheel is gehonoreerd, is onbekend. Van den Berg zegt dat er nu gesprekken gaande zijn voor alternatieve financiering van de proeffaciliteit.

Van der Wielen legt uit dat volgens plannen de proeffabriek gebruik zal maken van de bestaande fermentatieopstelling van DSM die aangepast zal worden aan groene grondstoffen. Bovendien zijn er bijdragen toegezegd uit regionale en nationale ontwikkelingsfondsen. Van der Wielen schat de kans groot dat de proeffabriek er toch gaat komen. Rob van Leen (DSM) dringt wel aan op haast (dit voorjaar) en zegt dat zijn bedrijf anders ook in China of VS de weg weet.

BE-Basic staat voor een vergroening van de chemische sector, energievoorziening, materialen en brandstoffen in ecologisch evenwicht met de omgeving. Het consortium telt vier kennisinstituten, negen bedrijven en elf universiteiten, waarvan twee in Duitsland. BE-Basic is de afkorting van biobased ecologically-balanced sustainable industrial chemistry, en het is de voortzetting van het B-Basic programma (2004-2009) dat destijds startte met een budget van 50 miljoen.

Meer informatie: www.be-basic.org

Menschenvereeniging Wolbodo bestaat vijftig jaar. Dat wordt gevierd met onder meer het multidisciplinair cultureel festival Wolpop op zaterdag 16 mei. De katholieke vereniging maakte voor de buitenwereld naam met een naaktschilderincident met kunstenares Yayoi Kusama in 1967, wat voor de kerk een van de redenen was om de banden met Wolbodo te verbreken.

www.wolbodo.nl
www.wolpop.org

BE-Basic
BE-Basic

BE-Basic

Den Haag, donderdagmiddag 18 februari. Het was dringen op de trap in de Glazen Zaal om alle heren rond Maria van der Hoeven op de officiële foto te krijgen. Daarna volgde de ondertekening en mocht iedereen een biosteen in de kerstboomvormige groene kast zetten.
Tot zover het protocol.

Wat telt is natuurlijk dat het onderzoek naar groene grondstoffen, dat onder directeurschap van prof.dr.ir. Luuk van der Wielen (Technische Natuurwetenschappen) plaatsvindt, doorgaat en versterkt zal worden.

“Hier worden bijdragen geleverd aan een nieuwe economie”, verklaarde de minister, “waarin niet-voedselgewassen de grondstof gaan vormen voor nieuwe materialen en producten. Dat levert nieuwe kennis op, nieuwe banen en nieuwe kansen. We zijn op weg naar een post-fossiel tijdperk en een bio-based economie.”

Ook Rein Willems, in zijn rol van voorzitter van de Regiegroep Chemie, verklaarde dat de chemische industrie de afhankelijkheid van aardolie als grondstof en energiebron in de komende 25 jaar met de helft wil verminderen.

Maar voor het zover is, zijn eerst verdere investeringen nodig, zegt Rob van Leen, chief technology officer bij DSM. Het onderzoek kan nu van start, maar voor industriële toepassingen moet je nieuwe processen eerst uittesten in een proeffabriek. En dat deel van de aanvraag, ter waarde van circa zestig miljoen euro, is niet gehonoreerd.

Het onderzoek en de pilotfaciliteit zijn als één geheel aangevraagd, zegt ook cvb-voorzitter Dirk-Jan van den Berg. De twee onderdelen horen bij elkaar. Waarom het dan toch niet als geheel is gehonoreerd, is onbekend. Van den Berg zegt dat er nu gesprekken gaande zijn voor alternatieve financiering van de proeffaciliteit.

Van der Wielen legt uit dat volgens plannen de proeffabriek gebruik zal maken van de bestaande fermentatieopstelling van DSM die aangepast zal worden aan groene grondstoffen. Bovendien zijn er bijdragen toegezegd uit regionale en nationale ontwikkelingsfondsen. Van der Wielen schat de kans groot dat de proeffabriek er toch gaat komen. Rob van Leen (DSM) dringt wel aan op haast (dit voorjaar) en zegt dat zijn bedrijf anders ook in China of Verenigde Staten de weg weet.

BE-Basic staat voor een vergroening van de chemische sector, energievoorziening, materialen en brandstoffen in ecologisch evenwicht met de omgeving. Het consortium telt vier kennisinstituten, negen bedrijven en elf universiteiten, waarvan twee in Duitsland. BE-Basic is de afkorting van biobased ecologically-balanced sustainable industrial chemistry, en is de voortzetting van het B-Basic programma (2004-2009) dat destijds startte met een budget van vijftig miljoen euro.

Meer informatie: www.be-basic.org

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.