Education

Nowee 2011

De Nowee, de jaarlijkse feestweek voor kleine studentenverenigingen, is in volle gang. Maandag kon je cocktails drinken bij De Bolk (foto), dinsdag was het Ierse avond in de Koornbeurs, donderdag kun je rond het kampvuur kruipen bij de Delftsche Zwervers en vrijdag is het Wolpop bij Wolbodo, met bands en dj’s.

 Vorig jaar al waarschuwde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in zijn jaarverslag voor de “structurele aanwezigheid en activiteit” van Russische inlichtingendiensten in Nederland. Inlichtingenofficieren maakten deel uit van officiële wetenschappelijke delegaties die hier op bezoek kwamen.

Anno 2010 geeft de AIVD een voorbeeld van “klassieke spionage” naar nanotechnologie , waarbij “brutaal geopereerd” werd om de gezochte informatie te bemachtigen. De door Nederland gewenste kennismigratie heeft de kwetsbaarheid voor spionage onbedoeld vergroot, schrijft de dienst. Inlichtingenofficieren kunnen hier komen werken als onderzoeker of doen zich voor als student.

Ze kunnen inzicht krijgen in onderzoekstechnieken, toepassingen en wetenschappelijke inzichten die grotendeels gefinancierd worden door de Nederlandse overheid. “Innovatieve kennis die ten goede zou moeten komen aan het Nederlandse economisch welzijn kan zo weglekken naar onze concurrenten”, waarschuwt de dienst.

Het meest kwetsbaar voor infiltratie zijn vakgebieden als biotechnologie, life sciences, en nanotechnologie. Sommige toepassingen zijn ook bruikbaar voor militair-strategische doeleinden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.