Campus

Nostalgia (11)

Waqas Sayes (26) has been in Delft for about a year, working as a PhD student at the faculty of EEMCS. He is from Islamabad, the capital of Pakistan, where he regularly used the local motorized rickshaws services to get around town.

“It’s more expensive than the bus, but you’re much more certain that you’ll arrive on time at your destination. The only disadvantage is that the rickshaws make a lot of noise.” A ride of some 10 kilometers costs about 60 eurocents, but then you must also share the ride with two other passengers. Sayes bought this souvenir in Islamabad prior to coming to the Netherlands.

Hoewel het voor de hand ligt, wil een woordvoerder van Inholland niet met zoveel woorden zeggen of de TU Delft ook in de zoektocht is betrokken. “We gaan met alle partijen in de regio gesprekken aan.” Zeker is wel dat de colleges van bestuur van beide instellingen deze week een overleg hadden over mogelijke samenwerkingsverbanden.

In de nieuwe plannen heeft Inholland minder mensen nodig, dus die moeten elders een baan zoeken. Het kan ook zijn dat hun opleiding naar een andere hogeschool verhuist. “Wel moet duidelijk zijn dat er niets op stel en sprong wordt gesloten”, aldus bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. “Alle studenten die nu een opleiding volgen, kunnen die gewoon afmaken. Zo is het ook in de wet geregeld.”

Als het allemaal lukt, breekt Inholland met het verleden. Studenttevredenheid wordt een sturingsmechanisme, belooft Terpstra: “Studentenoordelen worden leidend.” De fusiehogeschool wil niet langer concurreren, maar samenwerken met andere hogescholen. Het aantal studenten zal naar verwachting met een vijfde dalen. De vestigingen moeten de band met de regio weer versterken.

Ook wil Inholland ‘stoppen met ons huidige onderwijsconcept’ en de major-minorstructuur herzien. Competentiegericht onderwijs moet zich toespitsen op de ‘doelgroepen van Inholland’ en ‘meer houvast en structuur’ bieden. De docenten krijgen weer een centrale rol: “Ze nemen de verantwoordelijkheid voor het studiesucces van studenten.” 

Doekle Terpstra is sinds november bestuursvoorzitter van Inholland. Hij kwam van de HBO-raad. Het vorige bestuur moest opstappen na grote commotie over de dubieuze afstudeerroute voor vertraagde studenten van de opleiding media & entertainment management. Die opleiding hoeft zijn deuren niet te sluiten van Terpstra.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.