Education

Nog nooit zoveel hbo-studenten

Het aantal eerstejaars hbo’ers is dit jaar hard gegroeid. Afgelopen september begonnen meer dan 106 duizend jongeren aan een hbo-opleiding, waardoor er nu een recordaantal van ruim 440 duizend hbo-studenten staat ingeschreven.


De stijging van eerstejaars is procentueel het grootst in de sector gezondheidszorg: ten opzichte van studiejaar 2012-2013 steeg het aantal instromers met elf procent. De meeste van die instromers willen verpleegkundige worden; het is dit jaar de meest gekozen opleiding in het hbo.


Ook de technische opleidingen doen het goed. Ten opzichte van vorig jaar begonnen ruim 1.200 eerstejaars meer aan een technische studie. De hogescholen zijn ook blij dat de daling van het aantal pabo-studenten tot staan is gebracht. Dit jaar begonnen er 320 meer eerstejaars aan de pabo dan vorig jaar.


Opmerkelijk is verder de grote belangstelling voor de tweejarige associate degree-opleidingen. Vorig studiejaar daalde de instroom daar nog van 1.545 naar 1.467 terwijl er nu 1.902 zijn: een stijging met bijna dertig procent.


Volgens de Vereniging Hogescholen wordt de grote instroom in de voltijdopleidingen veroorzaakt door de hoge jeugdwerkloosheid – jongeren zouden eerder gaan studeren in plaats van werken – en door de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Minister Bussemaker wilde die per september 2014 afschaffen, waardoor studenten die afgelopen september begonnen de laatste zouden zijn met een beurs. Veel studiekiezers die anders misschien een tussenjaar hadden genomen, zagen daar nu vanaf. Overigens wordt de basisbeurs onder druk van de Tweede Kamer voorlopig nog niet afgeschaft. De bedoeling is nu dat dit per 2015 gebeurt.


Het aantal diploma’s dat de hogescholen afgelopen studiejaar uitreikten is juist enorm gedaald. De voornaamste reden is volgens de Vereniging Hogescholen dat er in 2012 onder druk van de langstudeerboete enorm veel hbo’ers op het nippertje slaagden. Daardoor stonden er in 2013 minder studenten klaar om af te studeren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.