Education

Nog even geen masterselectie bij TU

Hoewel masteropleidingen straks al hun studenten mogen selecteren, doet de TU dat voorlopig nog niet. Zij wil eerst een brede discussie hierover. Uit onderzoek van Oras blijkt alvast dat driekwart van de Delftse studenten tegen selectie is.


Als in september 2014 de doorstroommaster uit de wet is geschrapt, is een bachelordiploma geen garantie meer om tot een master te worden toegelaten. Masteropleidingen mogen dan in principe al hun studenten selecteren.


Nu krijgen studenten met een bachelordiploma nog automatisch toegang tot een masteropleiding. Dat blijft bij de TU nog even zo: directeur onderwijs & studentenzaken Timo Kos vindt selectie ‘zo’n fundamentele kwestie’ dat hij de discussie daarover eerst zorgvuldig wil voeren binnen de faculteiten.


Kos wil goed kijken naar de consequenties. “En je moet goed nadenken of het bachelorniveau wel een uitstroomniveau is”, zegt hij. “Op dit moment zijn onze bachelors gericht op de eindtermen van de master. Maar je kunt niet niks doen, als anderen het wel doen.”


Want stel dat er overal selectie is met een minimale ingangseis van een zeven, schetst Kos. “Dan blijven de mensen met een zes over. Psychologie in Leiden is dan ook goed, volgens de wet. Hoe gaat dat spel zich ontwikkelen? Cijfers vormen maar een beperkte indicatie voor motivatie en vermogen. Die discussie wil ik voeren en zeker ook met de studentenraad.”


Vooruitlopend daarop heeft studentenraadsfractie Oras onlangs aan zo’n tweehonderd studenten gevraagd wat zij van selectie zouden vinden. Driekwart was tegen. Gekozen argumenten waren onder meer dat een master nodig is voor een plek op de arbeidsmarkt en dat als studenten beter nadenken over waarom ze een master doen, selectie niet nodig is. Gekozen argumenten vóór waren onder meer dat je zo zorgt voor verhoging van de kwaliteit en voor gemotiveerde studenten.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.