Education

‘Nog dit jaar 400 extra studentenwoningen’

Woningcorporatie Duwo kan nog dit jaar vierhonderd extra studentenwoningen leveren. Het gaat om tweehonderd wooncontainers en tweehonderd kamers van voormalige sociale huurwoningen.

Voor tweehonderd wooncontainers heeft Duwo een plek op het oog die grenst aan de campus. Waar precies wil vestigingsdirecteur Jan Willem van Beek niet zeggen, maar het zou gaan om een nog niet bebouwde plek waar volgens het bestemmingsplan mensen mogen wonen.
Van Beek wil met de eigenaar van de grond plannen maken om deze plek tijdelijk te gebruiken voor iets betere versies van de spaceboxen aan de Leeghwaterstraat. “Het zou zelfs nog kunnen voor het begin van het volgend collegejaar”, aldus Van Beek.
Om de investering en extra kosten voor de aanleg van het terrein, gas, water en licht eruit te krijgen, zouden de containers minimaal tien en eigenlijk twaalf jaar moeten staan, zegt Van Beek er direct bij.
Het zal er nog om spannen of dit plan van Duwo kan doorgaan. De Raad van State houdt donderdag een zitting over het bestemmingsplan TU Noord, dat woningbouw en de aanleg van tramlijn 19 bij het Mijnbouwplein en de Michiel de Ruyterweg mogelijk maakt.
Belangenvereniging TU Noord, een aantal bedrijven en de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin (zie kader) zijn het niet eens met het door de provincie goedgekeurde plan. Zij vrezen voor onder meer de luchtkwaliteit en de cultuurhistorische waarde van het gebied en willen niet dat er minder groen en speelvoorzieningen komen.
De gemeente Delft houdt er serieus rekening mee dat ze een milieueffectrapportage (mer) moet opstellen. Zo’n uitgebreid milieuonderzoek kan de bouw van 850 studenteneenheden in TU Noord ernstig vertragen. Ook de realisatie van studentenkamers op de rest van de campus kan gevaar lopen, omdat een mer meestal een vrij groot gebied beslaat.
Van Beek hoopt de tweehonderd containers grenzend aan de campus te kunnen plaatsen, maar weet nog niet of de mogelijke mer roet in het eten gooit. “Mijn slapeloze nachten gaan vooral over welk gebied bij een mer wordt bestreken”, zei Van Beek vorige week tijdens een bijeenkomst met raadsleden.
Behalve tweehonderd containers kan Duwo voor het eind van dit jaar nog eenzelfde aantal studentenkamers leveren door sociale huurwoningen van zichzelf om te bouwen. “Afhankelijk van de timing komen er misschien wel honderd kamers van andere corporaties bij”, zegt Van Beek.
Duwo lanceerde dit plan voor het ombouwen van sociale huurwoningen begin januari als oplossing voor de vertraging indien de gemeente inderdaad een mer moet laten opstellen.
Volgens de corporatie is er in Delft een groot overschot aan sociale huurwoningen. Met een deel daarvan, zo’n vijfduizend eenheden, mogen corporaties volgens Van Beek wat anders doen.
Na in kaart te hebben gebracht welke woningen Duwo zelf kan ombouwen, komt de corporatie deze week met een plan voor de wethouder. Om welke complexen het precies gaat, wil Van Beek daarom nog niet zeggen.

,’Luxe appartementen schaden botanische tuin’

De stichting Vrienden van de Botanische Tuin vreest dat de bouw van een aanpalend appartementencomplex de tuin ernstig schaadt. Zij heeft daarom bezwaar ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan TU-Noord. De zitting is donderdag 12 maart.
Dat plan biedt de mogelijkheid om het Kluyverlaboratorium, het gebouw van Technische Natuurwetenschappen dat grenst aan de botanische tuin, om te bouwen tot een luxe appartementencomplex. De TU wil het gebouw verkopen aan een projectontwikkelaar.
“We vrezen voor de waterhuishouding van de tuin als onder het complex parkeergarages komen”, licht secretaris Hans Hirs toe. “Bomen zouden als gevolg daarvan kunnen uitdrogen.” Ook hekelt hij het plan van de projectontwikkelaar om een extra vleugel aan het gebouw te plakken. Die vleugel moet in de tuin komen.
Enkele jaren geleden heeft de stichting al bezwaar ingediend bij de gemeente. Daarna is ze naar de provincie gestapt. En nu is het eindstation in zicht, het oordeel van de Raad van State. De Raad doet waarschijnlijk over enkele maanden uitspraak.
Behalve de Vrienden van de Botanische Tuin heeft belangenvereniging TU-Noord bezwaar aangetekend.
Ook de TU heeft vorig jaar een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Maar doordat de universiteit de 285 euro griffierecht te laat betaalde, is de TU ‘niet-ontvankelijk’ verklaard en staat ze feitelijk buitenspel. Een belangrijk bezwaar van de universiteit richtte zich tegen de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevolle bebouwing’ bij de gebouwen Technische Botanie, Gele Scheikunde en Fysische Technologie. Door zo’n aanduiding kan het verkrijgen van bouw- en sloopvergunningen bemoeilijkt worden.
In 2012 verlaat de afdeling biotechnologie het Kluyverlaboratorium. Directeur drs. Bob Ursem van de botanische tuin wil het leegkomend gebouw hergebruiken en er een nieuw laboratorium in onderbrengen voor al zijn onderzoeksprojecten. ‘Dat kan straks met het geld van onze patenten’, zei hij onlangs in Delft Integraal.

On September 1, the first six students received their Idea League Joint Master’s degrees in Applied Geophysics. Meanwhile 14 new arrivals to this program were welcomed in Delft to start the first part of the program, before moving on to study at ETH Zurich and then RWTH Aachen.
Several years ago the geophysics section of TU Delft was confronted with an ever-decreasing number of students enrolling in the program. At least 20 new students are needed each year for a program to be considered healthy, yet the geophysics section was welcoming just three or four new students annually. 

The alarm bells were ringing for this proud program. To resurrect it, unorthodox measures were necessary to drive up the student enrolment numbers. Encouraged by the positive experiences stemming from the section’s existing international program, and motivated by the university administration to engage in projects within the Idea League, the TU’s geophysics section contacted ETH Zurich and RWTH Aachen: the result was the creation of a joint MSc program. 

Under the guidelines of this joint MSc program, the students spend a semester at each of the three partner universities and then work on their Master’s thesis at one of the partner universities or with a company from the relevant industry. The result is a strong technological program that provides the students with skills they can apply once they are out in the workforce, allowing them to ultimately choose between a career in industry or academia. 

Three of the program’s first six graduates have indeed chosen to pursue PhD degrees, while the other three graduates are now starting new jobs with various companies. The joint geophysics MSc class of 2006 started with just six students enrolled in the program; however, in 2007, 16 students from nine countries joined the program, and in 2008 14 students from ten countries are now following the program.
Dr. Evert Slob, the academic coordinator of the joint MSc program at TU Delft, is satisfied with these numbers, but he would like to welcome even more students into the program in future. “We would be happy to see the numbers rising quickly and sustainably to at least 20 students per year,” he confirms.

Hands dirty
Some of the students entering this joint MSc program have already completed another MSc degree before joining this program, but they are nevertheless enthusiastic about the practical, ‘hands-on’ approach the program offers. 

Abbi Saurabh and Roy Srikumar, who come from India, learned about the program through the geophysics department or university in India. The two Indians are hoping to acquire the applied skills that come with the industry-oriented education offered by the Idea League. Hanna Dura and Anne Obermann, from Germany, completed their MSc degrees at the universities of Aachen and Hamburg respectively. “The university education we receive in Germany is rather theoretical at times,” Obermann says, “so we are hoping to get our hands dirty’, to gain crucial practical experience, during this joint Master’s program.” Judging from the stories told by the program’s graduates and second-year students, gaining such valuable practical experience that benefits a subsequent career in industry is virtually a sure thing in this program. For example, the program’s field
work last year consisted of gathering, processing and interpreting data at two archaeological sites in the vicinity of Zurich, and according to the students there was literally a huge amount of dirt involved for getting one’s hands dirty.

The joint Master’s program students also get plenty of opportunities to gather international experience. Fabian Hurter, from Switzerland, one of the recent graduates, spent an “amazing” two months in New Zealand, where he gathered seismic data for his thesis work. 

The only Dutch student in the program so far, Petra Donkers, says she has enjoyed working in multicultural groups; however, she did find herself forced to defend the freedom of speech in the Netherlands while sharing an apartment in Zurich with two Islamic students who did not appreciate the notorious anti-Islam film, Fitna, made by Dutch right-wing politician Geert Wilders. 

Next generation
While the program is successful on multiple fronts, one of the major drawbacks mentioned by the students is the cost of living in Delft. The housing prices in Delft of around 390 euro per month are generally regarded as “totally unreasonable”. Even in Zurich, the most expensive city in Europe, the available housing is approximately two-thirds the price of comparable housing in Delft. 

The students also say that having to move twice a year from one European city to another is quite demanding in logistical terms. At 11,000 euro per year for non-European students, the tuition fees are also significant to be reckoned with. 

Several companies have however responded to requests for external funding and have provided funds for scholarships. The money is being provided without conditions, as these companies feel the need to invest in cultivating the ‘next generation’ of geoscientists in times of labour force shortages in the sector. With most of the sector’s current labour force being over 50 years of age, these young geophysics students have no concerns about finding employment after graduation.

When asked about the special qualities of the program, Slob says it will take several years before companies are willing to give money for such a new track. “Once one company supports students to follow this program, others will more easily become interested in doing the same,” Slob says. “One must promote oneself though and invest in one’s contacts.” Having studied at three different universities across Europe during past two years, the new graduates of the geophysics joint program have definitely invested in their futures.

Voor tweehonderd wooncontainers heeft Duwo een plek op het oog die grenst aan de campus. Waar precies wil vestigingsdirecteur Jan Willem van Beek niet zeggen, maar het zou gaan om een nog niet bebouwde plek waar volgens het bestemmingsplan mensen mogen wonen.
Van Beek wil met de eigenaar van de grond plannen maken om deze plek tijdelijk te gebruiken voor iets betere versies van de spaceboxen aan de Leeghwaterstraat. “Het zou zelfs nog kunnen voor het begin van het volgend collegejaar”, aldus Van Beek.
Om de investering en extra kosten voor de aanleg van het terrein, gas, water en licht eruit te krijgen, zouden de containers minimaal tien en eigenlijk twaalf jaar moeten staan, zegt Van Beek er direct bij.
Het zal er nog om spannen of dit plan van Duwo kan doorgaan. De Raad van State houdt donderdag een zitting over het bestemmingsplan TU Noord, dat woningbouw en de aanleg van tramlijn 19 bij het Mijnbouwplein en de Michiel de Ruyterweg mogelijk maakt.
Belangenvereniging TU Noord, een aantal bedrijven en de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin (zie kader) zijn het niet eens met het door de provincie goedgekeurde plan. Zij vrezen voor onder meer de luchtkwaliteit en de cultuurhistorische waarde van het gebied en willen niet dat er minder groen en speelvoorzieningen komen.
De gemeente Delft houdt er serieus rekening mee dat ze een milieueffectrapportage (mer) moet opstellen. Zo’n uitgebreid milieuonderzoek kan de bouw van 850 studenteneenheden in TU Noord ernstig vertragen. Ook de realisatie van studentenkamers op de rest van de campus kan gevaar lopen, omdat een mer meestal een vrij groot gebied beslaat.
Van Beek hoopt de tweehonderd containers grenzend aan de campus te kunnen plaatsen, maar weet nog niet of de mogelijke mer roet in het eten gooit. “Mijn slapeloze nachten gaan vooral over welk gebied bij een mer wordt bestreken”, zei Van Beek vorige week tijdens een bijeenkomst met raadsleden.
Behalve tweehonderd containers kan Duwo voor het eind van dit jaar nog eenzelfde aantal studentenkamers leveren door sociale huurwoningen van zichzelf om te bouwen. “Afhankelijk van de timing komen er misschien wel honderd kamers van andere corporaties bij”, zegt Van Beek.
Duwo lanceerde dit plan voor het ombouwen van sociale huurwoningen begin januari als oplossing voor de vertraging indien de gemeente inderdaad een mer moet laten opstellen.
Volgens de corporatie is er in Delft een groot overschot aan sociale huurwoningen. Met een deel daarvan, zo’n vijfduizend eenheden, mogen corporaties volgens Van Beek wat anders doen.
Na in kaart te hebben gebracht welke woningen Duwo zelf kan ombouwen, komt de corporatie deze week met een plan voor de wethouder. Om welke complexen het precies gaat, wil Van Beek daarom nog niet zeggen.

‘Luxe appartementen schaden botanische tuin’
‘Luxe appartementen schaden botanische tuin’

‘Luxe appartementen schaden botanische tuin’

De stichting Vrienden van de Botanische Tuin vreest dat de bouw van een aanpalend appartementencomplex de tuin ernstig schaadt. Zij heeft daarom bezwaar ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan TU-Noord. De zitting is donderdag 12 maart.
Dat plan biedt de mogelijkheid om het Kluyverlaboratorium, het gebouw van Technische Natuurwetenschappen dat grenst aan de botanische tuin, om te bouwen tot een luxe appartementencomplex. De TU wil het gebouw verkopen aan een projectontwikkelaar.
“We vrezen voor de waterhuishouding van de tuin als onder het complex parkeergarages komen”, licht secretaris Hans Hirs toe. “Bomen zouden als gevolg daarvan kunnen uitdrogen.” Ook hekelt hij het plan van de projectontwikkelaar om een extra vleugel aan het gebouw te plakken. Die vleugel moet in de tuin komen.
Enkele jaren geleden heeft de stichting al bezwaar ingediend bij de gemeente. Daarna is ze naar de provincie gestapt. En nu is het eindstation in zicht, het oordeel van de Raad van State. De Raad doet waarschijnlijk over enkele maanden uitspraak.
Behalve de Vrienden van de Botanische Tuin heeft belangenvereniging TU-Noord bezwaar aangetekend.
Ook de TU heeft vorig jaar een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Maar doordat de universiteit de 285 euro griffierecht te laat betaalde, is de TU ‘niet-ontvankelijk’ verklaard en staat ze feitelijk buitenspel. Een belangrijk bezwaar van de universiteit richtte zich tegen de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevolle bebouwing’ bij de gebouwen Technische Botanie, Gele Scheikunde en Fysische Technologie. Door zo’n aanduiding kan het verkrijgen van bouw- en sloopvergunningen bemoeilijkt worden.
In 2012 verlaat de afdeling biotechnologie het Kluyverlaboratorium. Directeur drs. Bob Ursem van de botanische tuin wil het leegkomend gebouw hergebruiken en er een nieuw laboratorium in onderbrengen voor al zijn onderzoeksprojecten. ‘Dat kan straks met het geld van onze patenten’, zei hij onlangs in Delft Integraal.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.