Opinion

No waste

No wasteDe opening van het nieuwe collegejaar. Ik ben er – afgestudeerd – niet bij, maar vanuit mijn nieuwe huis in Amsterdam kijk ik mee. ’No waste’, luidt het thema.

Ik vreet me alweer op over de opportunistische creativiteit waarmee de sprekers het nauwelijks hebben over de gigantisch interessante en spannende visie die de TU op dit prangende probleem zou kunnen hebben. Over hoe ze in plaats daarvan de aankomende studenten op het hart drukken dat studeren vooral geen lolletje moet zijn. Dat ze niet moeten denken dat ze zich de komende jaren een beetje kunnen gaan zitten ontwikkelen tot breed opgeleide zelfstandig denkers, want dat kost geld. Maar dan zie ik haar ineens in de zaal zitten. Ik herken haar meteen, de nieuwe 1171798: mijn plaatsvervanger. Zeven komma twee jaar jonger dan ik, maar met hetzelfde korte haar, de grote ogen en de hoge verwachtingen.

“Talent is als je binnen vijf jaar afstudeert en je in die tijd ontplooit!”, schreeuwt een man op het podium. Ze steekt het in haar zak. “De wereldbevolking groeit, er is een tekort aan energie en dat zal zwaar drukken op de techniek!” “Op mij dus”, denkt ze en haar hart begint sneller te kloppen. “Haal eruit wat erin zit!” En ik zie dat ze niet kan wachten. Ik kan een gevoel van moederlijke bezorgdheid niet onderdrukken en wil haar iets toeschreeuwen, iets wijs, iets bemoedigends: “Delft: at times a bitter sweet taste, but whatever it takes, you’ll find it no waste!” Maar ze kijkt me strak aan. Trekt met een stalen gezicht haar naar kots en zweet ruikende feutenshirt aan, staat op en grist op weg naar de uitgang haar eerste Delta mee – voor tijdens het college morgen. ‘Student vindt zichzelf een tijger in bed!’ leest ze. Ze pakt de fiets waarmee ze door haar hele middelbareschooltijd fietste en denkt: “Dat zullen we nog wel eens zien.” 

Het Van Leeuwenhoek Laboratorium werd afgelopen woensdag officieel geopend door minister Plasterk. Saillant detail: ondanks de plechtigheid bij deze faciliteit voor nano-onderzoek voor TNO en de  TU, is het gebouw nog niet opgeleverd door bouwbedrijf Heijmans. “Economisch gezien is TNO eigenaar, maar juridisch gezien niet”, zegt TNO-vastgoedmanager Rob van Dongen. Reden voor deze juridische kronkel is dat nog onduidelijk is wie opdraait voor extra kosten. Het gebouw had eigenlijk zomer 2007 af moeten zijn. Maar er ging het een en ander mis. Of alle problemen inmiddels verholpen zijn kan Van Dongen niet zeggen. Maar volgens hem hebben alle onderzoekers die van het gebouw gebruik zouden maken er inmiddels wel hun intrek genomen. Het complex, gelegen achter het gebouw van technische natuurkunde, bestaat uit cleanrooms en trillingvrije laboratoria en is een van de grootste onderzoeksfaciliteiten voor nanotechnologie in Europa. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.