Education

‘Niveau Nederlands onder TU-studenten gedaald’

Veel Delftse studenten lijken problemen te hebben met spellen, grammatica en de logische opbouw van een verhaal. Plannen om in navolging van de Erasmus Universiteit een taaltoets in te voeren, zijn er nog niet.

Nu aan de Erasmus Universiteit bijna de helft van de eerstejaars rechtenstudenten gezakt is voor een taaltoets, dringt de vraag zich op hoe goed de Nederlandse studenten aan de TU Delft hun moedertaal schriftelijk beheersen.

Dr. Rien Elling is hoofd van het Instituut voor Techniek en Communicatie (faculteit TBM), dat op de faculteiten vakken verzorgt als schriftelijk rapporteren en debattechniek. Elling heeft de indruk dat het niveau van het Nederlands onder de studenten de afgelopen jaren is gedaald. “Dat merken we tijdens onze cursussen, maar we horen het ook van docenten op de faculteiten. Ze komen vaker spelfouten, kromme zinnen en ronduit onbegrijpelijke mededelingen tegen. Ik hoor vaak van docenten dat ook het Engels van veel Nederlandse studenten slecht is. De Nederlandse student die niet goed kan formuleren in zijn eigen taal, zal niet opeens heel goed Engels schrijven.”

Het onvermogen van sommige studenten om een helder betoog op papier te zetten, acht Elling een fundamenteler probleem dan gebrekkige spelling. “We proberen studenten tijdens een cursus een aantal primaire zaken bij te brengen, zoals het belang van een heldere inhoudsopgave. Maar dat is geen garantie voor een glasheldere argumentatie.” Vakken als schriftelijk rapporteren zijn niet op elke faculteit verplicht, en Elling constateert dat sinds de invoering van het major-minor-programma studenten minder vaak kans zien om ze als keuzevak te volgen. “Studenten beseffen overigens goed dat je als ingenieur je ideeën helder en precies over het voetlicht moet brengen.”

Elling is er niet van overtuigd dat de TU Delft een taaltoets Nederlands voor eerstejaars zou moeten invoeren. “Dat kost veel tijd en het blijft uiteindelijk nattevingerwerk.” Wel zou hij graag zien dat docenten vaker van hun studenten eisen dat ze helder en correct Nederlands schrijven.

Uitschieters zijn er overigens ook, zegt Elling. “Er lopen hier genoeg briljante studenten rond, die hun talen even goed beheersen als de bètavakken. Het is een mythe dat ingenieurs gemiddeld slechter zijn in taal. Maar de tekortkomingen van het Studiehuis hebben ook voor de taalbeheersing van studenten op de TU Delft negatieve gevolgen.”

Fractielid Tim Frijnts van AAG constateert dat op de TU Delft het probleem geen hoge prioriteit heeft. “Er is veel aandacht voor het gebrekkige wiskundeniveau van eerstejaars. Dat vind ik ook logisch. Goed Nederlands schrijven is belangrijk, maar in een rechtenstudie weegt het zwaarder dan in een ingenieursopleiding. Bovendien zullen in de toekomst mogelijk ook de bachelors op de TU Delft in het Engels gegeven worden.”

Nu aan de Erasmus Universiteit bijna de helft van de eerstejaars rechtenstudenten gezakt is voor een taaltoets, dringt de vraag zich op hoe goed de Nederlandse studenten aan de TU Delft hun moedertaal schriftelijk beheersen.

Dr. Rien Elling is hoofd van het Instituut voor Techniek en Communicatie (faculteit TBM), dat op de faculteiten vakken verzorgt als schriftelijk rapporteren en debattechniek. Elling heeft de indruk dat het niveau van het Nederlands onder de studenten de afgelopen jaren is gedaald. “Dat merken we tijdens onze cursussen, maar we horen het ook van docenten op de faculteiten. Ze komen vaker spelfouten, kromme zinnen en ronduit onbegrijpelijke mededelingen tegen. Ik hoor vaak van docenten dat ook het Engels van veel Nederlandse studenten slecht is. De Nederlandse student die niet goed kan formuleren in zijn eigen taal, zal niet opeens heel goed Engels schrijven.”

Het onvermogen van sommige studenten om een helder betoog op papier te zetten, acht Elling een fundamenteler probleem dan gebrekkige spelling. “We proberen studenten tijdens een cursus een aantal primaire zaken bij te brengen, zoals het belang van een heldere inhoudsopgave. Maar dat is geen garantie voor een glasheldere argumentatie.” Vakken als schriftelijk rapporteren zijn niet op elke faculteit verplicht, en Elling constateert dat sinds de invoering van het major-minor-programma studenten minder vaak kans zien om ze als keuzevak te volgen. “Studenten beseffen overigens goed dat je als ingenieur je ideeën helder en precies over het voetlicht moet brengen.”

Elling is er niet van overtuigd dat de TU Delft een taaltoets Nederlands voor eerstejaars zou moeten invoeren. “Dat kost veel tijd en het blijft uiteindelijk nattevingerwerk.” Wel zou hij graag zien dat docenten vaker van hun studenten eisen dat ze helder en correct Nederlands schrijven.

Uitschieters zijn er overigens ook, zegt Elling. “Er lopen hier genoeg briljante studenten rond, die hun talen even goed beheersen als de bètavakken. Het is een mythe dat ingenieurs gemiddeld slechter zijn in taal. Maar de tekortkomingen van het Studiehuis hebben ook voor de taalbeheersing van studenten op de TU Delft negatieve gevolgen.”

Fractielid Tim Frijnts van AAG constateert dat op de TU Delft het probleem geen hoge prioriteit heeft. “Er is veel aandacht voor het gebrekkige wiskundeniveau van eerstejaars. Dat vind ik ook logisch. Goed Nederlands schrijven is belangrijk, maar in een rechtenstudie weegt het zwaarder dan in een ingenieursopleiding. Bovendien zullen in de toekomst mogelijk ook de bachelors op de TU Delft in het Engels gegeven worden.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.